19

Ordførerens hjørne 19. juni 2020

Det ryddes i kommunen, og mange ønsker å bidra. Det ryddes langs veier, på kaier, i fjæra og rundt hus. En fantastisk dugnadsånd, som bidrar til bolyst.

Det hele startet som en dugnad som handelsstanden i Havøysund tok initiativet til, men dette har tydeligvis truffet et behov flere plasser. Vi har allerede sagt at uke 25 skal være ei årlig rydde uke, så etter hvert vil vi få det både ryddigere og trivelige rundt oss. Takk til hele dugnadsgjengen.

Rydding distriktet
Straks det ble startet en ryddeaksjon i Havøysund, ble jeg kontaktet av folk i distriktet som ønsket å rydde, og lurte på det praktiske rundt dette. Det er tydelig at folk ønsker å bidra til en ryddig og ren kommune, og da må vi forsøke å legge til rette for både containere og mottak av avfall. Noen har fått direkte svar fra ordføreren, men kontakt Ann Synnøve Hansen på ash@masoy.kommune.no eller på mobil 46299524, så får du hjelp. PS! Ann kan også veilede alle lag, foreninger og bedrifter i kommunen som ønsker å søke støtte til rydding.

Oppfølging av kombibåt-kai
Den planlagte kombibåtkaia har tatt mye tid denne uka. Jeg har hatt samtaler med både NRK, fylkesråden for samferdsel og Ingøy grendelag. Her er det tydelig at det er økonomi og løsninger som bremser saken, og vi ser nå på mulige løsninger for dette.
Fylkeskommunens økonomi bekymrer meg, og jeg har diskutert både FV889, hurtigbåttilbudet, takster for biltransport og selvsagt kaia på Ingøy med både politikere og fylkesråden.
Jeg har invitert fylkesråden til kommunen, og jeg håper vi skal få til et møte i begynnelsen av juli.

Besøk på Rolvsøy
Ordføreren er invitert til et nytt møte med innbyggerne på Rolvsøy, og tar turen utover førstkommende mandag. Her er det ivrige mennesker som jobber hardt for sitt samfunn, og ordføreren vil gjerne lytte. Det er ikke lagt opp noe program for dagen, men jeg håper å møte så mange som mulig i løpet av dagen.

Havbruksmidler og fordeling
Det har vært mye støy rundt fordelingen av havbruksmidler etter at regjeringen kom med et forslag om at staten skulle ta 75% og kommuner og fylkeskommuner skulle fordele 25%. Både NFKK (Norske Fjord og Kystkommuner) og Vest-Finnmark Rådet har jobbet med dette, så ordføreren har vært mye engasjert i denne saken, både i fysiske møter, på nett og pr. telefon.
Nå ser det ut for at man lander på ei 60/40 fordeling. I tillegg vil det bli ei produksjonsavgift på 40 øre pr. kg som går inn i havbruksfondet, og fordeles mellom kommuner og fylkeskommuner.

Måsøy Kulturbygg og Museum
Sist fredag samlet arbeidsgruppen seg til møte for å diskutere innholdet i bygget. Både museum, scene, kino, verksted og kafe er på blokka. Dette kan bli et fantastisk samlingssted for både innbyggere og tilreisende. Neste møte skal være 25. juni, der vi «spisser» kursen enda mere.

Rustet til restart
Onsdag var det nettseminar med Innovasjon Norge, med tittelen «Rustet til restart».
Først var det en felles seanse, før man fortsatte i forskjellige regioner. Hos oss er det Innovasjon Norge -Arktis.  I forbindelse med korona-situasjonen har mange bedrifter slitt, og mange har måttet omstille seg. I tillegg har mange måtte sette sin aktivitet på vent, og er nå klare for å restarte igjen. Innovasjon Norge – Arktis har vært i kontakt med 600-700 bedrifter i regionen. De ønsker å være til stede og til hjelp for næringslivet, og kan bidra med både kapital og kompetanse.

Kommunestyremøte
Torsdag var det kommunestyremøte, som ble avhold på samfunnshuset. I møtet ble det blant annet bevilget penger til innkjøp av maskiner for kommunal maskindrift, hvor hovedoppgaven vil være vintervedlikehold av kommunale veier i Havøysund. Kommunestyret omdisponerte også tidligere avsatte midler til smittevern i forbindelse med Covid-19. Midlene ble fordelt med 1,4 mill. til kommunale vedlikeholdsprosjekter og 600.000 til kommunalt næringsfond.
Administrasjonen ble også bedt om å gå i gang med forprosjektet for nytt legekontor med en total ramme på 49 millioner eks. mva. Kommunestyret skal, før investeringsbeslutning, ha saken tilbake når kostnadsberegningene er klare etter anbudsrunden.

Digital bekymringsmelding klar til bruk
Bekymringsmeldingene til barnevernet er den viktigste kilden til å avdekke om barn lever undervanskelige forhold. Nå kan kommunene ta i bruk den nye digitale løsningen som vil sikre raskere hjelp til barn som trenger det. 
Med den nye løsningen kan innbyggerne sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt. Dermed blir det enklere og sikrere å melde, og barneverntjenesten kan gi raskere hjelp til barn som trenger det. Den nye løsningen består av to deler, en melding for privatpersoner og en for offentlig ansatte.

 

«Voksne skal gjøre det som er best for barn»

 

God helg

Bernth R. Sjursen

Skjema