ordf

Ordførerens hjørne 19. november

Nok ei helg nærmer seg, og de siste solstrålene kjemper mot mørketiden.
Også denne uken har vært fylt opp med både spennende og utfordrende oppgaver.
Det er mye som går veldig bra i kommunen, men vi har også utfordringer som vi må finne løsninger på. Jeg tror at vi i fellesskap skal skape gode tilbud og løsninger på det aller meste, men ting tar tid – og jeg er utålmodig.

 

Covid-19
I forrige uka var vi i full gang med forberedelser for et eventuelt smitteutbrudd i Måsøy kommune, og i helgen kom de to første positive tilfellene hos oss. Disse ble satt i karantene etter gjeldende retningslinjer, som sier at «den som tester positivt kan avisoleres etter 5 døgn når de har vært feberfri i 24 timer.» Nærkontakter ble informert om gjeldende testregler.
Mandag morgen var beredskapsledelsen samlet for å vurdere tiltak. Vi følger de nasjonale føringene, og har lagt ut informasjon på hjemmesiden på både norsk og engelsk. Vi vil legge ut oppdatert informasjon på hjemmesiden, hvis ting endrer seg som følge av økt smitte og eventuelt nye tiltak.

Møte med Statsforvalteren
Torsdag morgen var det nettmøte hvor smittesituasjonen i Troms og Finnmark ble diskutert. I møtet kom det frem av man har et høyt smittetrykk i Troms og Finnmark, og at andelen vaksinerte må bli høyere. Det ble også bedt om at man må se på regionale tiltak, og løsninger for bruka av koronapass. I ettertid av møtet har jeg hatt samtaler med både smittevernlegen og kommunedirektøren om hva vi kan gjøre for å få bedre fart på vaksineringen hos oss.

Det viktige nå er å få fullvaksinert gruppen mellom 20-40, og få satt 3. dose (boosterdose) på alle over 65 år + helsepersonell. Fredag ettermiddag skal det være et nytt møte, hvor vi regner med å få tilbakemelding om regionale tiltak/vurderinger og koronasertifikat, samt innreiserestriksjoner. Mandag vil beredskapsledelsen diskutere vaksine og eventuelle tiltak.

Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø
Forsvarsdepartementet har ute en høring om fremtidige skyte- og øvingsfelt i sjø, hvor store deler av fiskefeltene utenfor Ingøy og Hjelmsøy – helt mot Nordkapp er berørt. Også utenfor Sørøya, i Porsanger-, Lakse- og Tanafjorden, samt på Austhavet er det foreslått nye øvingsfelt. Sammen med mine ordførerkollegaer jobber vi med et høringssvar fra Vest-Finnmark Rådet, for denne saken slipper vi ikke taket i politisk. Jeg har snakket med fiskere som er i harnisk over forslaget, og de kan ikke forstå at dette i det hele tatt er foreslått. Hvilken påvirkning vil dette ha for fiskens vandringsmønster, og hva skjedde da man holdt på med seismikkskyting i områdene utenfor her?
Det jobbes også administrativt med denne høringen, og da snakker man om hensynet til arealer, samt plan- og bygningsloven.

Gods på Hurtigruten
Etter at jeg i forrige uke skrev om manglene kjøle- og frysekapasitet på to av Hurtigrutens skip, fikk jeg mandag en telefon fra Hurtigruten med informasjon om planer for å utbedre dette.
Vesterålen skal bytte noen deler under seiling, og vil har kjøl/frys på plass i begynnelsen av desember. Nordlys skal få utbedret feil og mangler under dokking i januar. Trollfjord, som har bedre kapasitet, skal inn i seiling og skal gå langs kysten i hele 2022.

Havila Capella
Hurtigruten skal som kjent gå med 7 skip i kystruten, mens Havila skal inn med 4 skip. Disse har blitt veldig forsinket, uten at det har kommet noen krav om erstatningsskip, noe som har gjort at vi mangler 2/3 av skipene i rute langs kysten. Nå er første skip, Havila Capella, på vei fra byggeverftet i Tyrkia. Etter planen skal første tur i kystruten starte i Bergen 1. desember. Her kan du følge Havila Capella på reisen hjem fra byggeverftet.

Arbeidslivsrettet kompetanseheving
Tirsdag deltok jeg i et møte med Troms og Finnmark fylkeskommune, som tok for seg utdanning og kompetansebehov i nord. Det viser seg at 41% av offentlige og 61% av private arbeidsgivere sier det er utfordrende å rekruttere. I løpet av møtet kom det mange innspill og gode ideer om hvordan man kan samhandle mellom politikk, kommuneadministrasjon, utdanningsinstitusjoner og næringsaktører. Det viktigste jeg ser er tette bånd mellom ungdommen og næringslivet, slik at ungdommen ser muligheter lokalt, og at næringslivet synliggjør sitt behov for arbeidskraft og legger til rette for opplæring. I møtet tok jeg opp viktigheten med fagopplæring, og ikke minst LOSA-tilbudet; Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet.

Folketallet synker – igjen
Siste kvartal har vi mistet 10 innbyggere, og folketallet viser nå 1162 innbyggere i kommunen.
10 personer virker kanskje ikke så mye, men over år merkes dette. Selv om man i enkelte perioder har hatt oppgang i folketall, så har vi faktisk gått ned med 297 siste 10 år, og det merkes i alle tilbud. I hele Finnmark går folketallet ned, og i siste kvartal var det kun Porsanger, Båtsfjord og Alta som fikk pluss i regnskapet. Som ordfører er jeg bekymret for denne sakte, snikende nedgangen i innbyggertallet, og tenker at dette må vi alle ta tak i. Politikerne kan selvsagt iverksette tiltak for å forsøke å snu denne trenden, men vi er også avhengige av innspill fra våre innbyggere. Vi må være synlig, positiv og finne de gode løsningene og tiltakene sammen.
Sitter du med tanker om å flytte – hvorfor? Vil du aldri flytte – Hvorfor? Det er essensielle spørsmål som vi må finne svarene på. Det er den som flytter, og den som absolutt aldri vil flytte, som sitter med svarene. Har du gode tips og ideer til hva vi kan gjøre for å skape enda mer trivsel, arbeidsplasser og tilbud? Send gjerne en e-post til meg ordforer@masoy.kommune.no

Pasienttransport og vaktordning
Tirsdag kveld var det møte med Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. I møtet tok jeg opp to spørsmål som jeg ber regjeringen se nærmere på. Det ene er vaktordningen på ambulansebiler, som er tatt ned på kveld, natt og helg. Vi har bil 1 på vakt, men kan få samtidskonflikter når det ene bilen er på tur, og den andre bilen har «fri» utenom ordinær arbeidstid.
Det andre jeg tok opp var landingsplass for helikopter ved nye Hammerfest sykehus. Dette er så langt ikke prioritert, men leder for pre-hospitale tjenester sa i et tidligere møte at han regnet med at det var på plass samtidig som sykehuset. Jeg er ikke helt trygg på det, og benytter alle anledninger til å ta dette opp. Uten landingsplass kan det ta opp mot 45 ekstra tid ved omlasting og transport fra flyplassen – noe som i enkelte medisinske tilfeller kan føre til at helikopteret flyr direkte til UNN.

Styremøte og styreseminar i kommunale foretak
Onsdagen startet med styremøte i Måsøy Industrieiendom KF, hvor vi vedtok både budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Resten av onsdagen deltok jeg på styreseminar med Måsøy Næring og Havn KF. Det er mye som skjer i dette foretaket, og man har mange saker og prosjekter i lufta. For meg er det viktig å delta i disse møtene, for å holde meg oppdatert på problemstillinger og status innen både havn og næringsutvikling. Jeg føler en positivitet i kommunen med tanke på vilje til å etablere og utvikle næringslivet, og har kontakt med flere spennende aktører. Samtidig ser man at administrative systemer og informasjon utad har vært for dårlig, og da får betalt i form av mange spekulasjoner, synsinger og rykter som kan virke skadende på både kommunen, etablerte næringsaktører, og ikke minst styret og administrasjonen som jobber med kommunens næringsutvikling til daglig.
For at vi alle skal kunne fungere i et samspill for utvikling av Måsøy kommune må foretaket sørge for god informasjon, og vi andre på heie på hverandre. 
Kommunen jobber med å få på plass et nytt saksbehandlingssystem, og Måsøy Næring og Havn skal lage ei ny hjemmeside – noe jeg håper gjør at ting oppfattes som mere åpent og transparent, og mindre byråkratisk vanskelig.
Helt til slutt vil jeg nevne at Næring og Havn skal i gang med 4 årlige møter med næringslivet, hvor også eksterne aktører kan bidra med tema og informasjon. Disse møtene vil knytte kommunens næringsaktører tettere sammen, men også bidra til økt informasjon om støtte- og innovasjonsordninger.

Fiskerihavner tilbake til staten
I møtet med Næring og Havn KF diskuterte vi forskjellige løsninger for Hallvika, med og uten molo – og kom nok en gang til konklusjonen om at molo vil gi oss muligheter inne både gods, fiskeri og havbruk som vi ikke klarer uten fiskerihavnprosjektet. Onsdag kveld kom den bebudede nyheten om at ansvaret for fiskerihavnene skal tilbake til staten. Dette kom tidligere enn jeg hadde våget å tro på, men det vil nok ta litt tid for den nye regjeringen å rydde opp i dette. Allikevel var det virkelig en positiv nyhet å få etter en lang møtedag.
At fylkeskommunene skulle ha dette ansvaret har nok frustrert flere enn meg, og for vår del forsvant 90 mill. til Hallvika fiskerihavn ut av Nasjonal Transportplan. Straks nyheten om at staten skulle overta ansvaret kom, tok jeg kontakt med både fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og hans statssekretær Kristin Hansen og fortalte om våre forventninger. Her har vi ingen tid å miste, og jeg vil følge opp dette videre.

«Forretningsdrift har kun to grunnleggende funksjoner

– markedsføring og nyskaping.»

Peter Drucker

 

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema