ordførerens hjørne 20

Ordførerens hjørne 20. mai

Når frivilligheten uteblir, blir det også stille mellom husene på ettermiddagstid og i helgene. Linnea Selvåg fra ungdomsrådet holdt en knallgod «tale for dagen» på 17. mai, der hun satte fokus på frivillighet og hva som skal til for at barn og unge skal ha det bra i kommunen.

Jeg er enig med Linnea om at både kommunen og de voksne må stå sammen for å skape tilbud, delta i frivillig arbeid, og lytte til de unge.
Vi vet at lag og foreninger sliter med rekruttering, og ikke minst å få folk med i styrene. Det skulle vel ikke være nødvendig at f.eks. skiklubben må gjennomføre flere ekstraordinære årsmøter for å få på plass et styre.

Vi voksne har et ansvar for våre barns trivsel og oppvekst, og da må vi nok også bruke litt av tiden vår til frivillighet. Korps, idrett, festivaler, lørdagskafeer, Barnas dag, 17. mai-arrangement, osv. er avhengige av frivillige. Hva hvis alt dette ble borte?
2022 er frivillighetens år, og frivilligheten er Norges største lagarbeid. La oss sammen bruke dette året for å få enda flere med på laget.

Norges beste 17. mai – uansett vær
17. mai i Havøysund er helt spesiell, selvsagt takket være frivilligheten. Selv om været ikke var på vår side i år, så ble det både korpsmusikk og folketog, musikk til hurtigruta, overrekkelse av kommuneplakett til «Havila Castor», tale og kransenedleggelse ved minnebautaen, kafe på formiddagen og folkefest på ettermiddagen. Som korpsmusikant er jeg på farten fra morgen til kveld, jeg storkoser meg denne dagen, og det er en fryd så se stolte og spente skolekorpsunger i uniform.
Også på Ingøya og på Rolvsøy var det arrangement med tog, sang og festmat – noe som skaper samhold og hyggelige timer for både fastboende og tilreisende.
Takk til alle frivillige som jobber som helter for å skape disse arrangementene på nasjonaldagen.

Kulturprisen 2022
Årets kulturpris ble tildelt Hanne Grete Einarsen, og her er et utdrag av juryens begrunnelse: «Arbeidene til den personen som tildeles årets kulturpris har inspirert og underholdt mange barn og unge, og i 2010 fikk denne personen Finnmark fylkes kulturpris for sitt formidlingsarbeid rettet mot barn og unge.
Prisen går i år til en kunstner som gjennom sitt arbeide har satt Måsøy kommune på kartet, og har gjennom sitt arbeid virkelig vært tydelig i sin formidling av samisk kultur.
Prisvinneren har også mottatt John Savio-stipendet fra Samisk kunstnerforbund; et stipend som tildeles en samisk billedkunstner som har utmerket seg.
Arbeidene er innkjøpt av blant andre Universitetssykehuset i Nord-Norge, Sametinget, Finnmark fylkeskommune og Damsgaard Kulturhistoriske Forening i Bergen.
Verkene til prisvinneren har også gitt inspirasjon til teaterstykket "Månefabler" som er vist for tusenvis av barn.
Hun har hatt utstillinger rundt om i Norge og utlandet: Blant annet på Karlsøyfestivalen, Alta Museum, Galleri Embla i Tromsø og Samisk Kunstnersenter i Karasjok, Nordens Hus i Reykjavik og Jokkmokk i Sverige, Og nå snart med en samling bilder ved Nasjonalmuseets åpningsutstilling, «Jeg kaller det kunst», fra 11. juni - 11.september.
Årets vinner tildeles diplom, og et kunstverk av en annen lokal kunstner, Martha Sofie Simonsen, som honnør for hennes arbeid innen kunst og kultur gjennom mange år i Måsøy kommune.»

Samhandling og felles forståelse
Denne uka møttes hovedutvalgsledere, ordfører og varaordfører administrasjonens ledergruppe for forventningsavklaringer og samtaler om oppgaver som det jobbes med. Politiske vedtak har kommet på løpende bånd, og kanskje i et tempo som har gjort administrasjonen en smule overkastet. I møtet fikk vi luftet både frustrasjon og tanker om fremdrift og levering. Vi må bli flinkere til å kommunisere at, og hvorfor, ting stopper opp – og kanskje få politikerne til å bestemme en prioritering av oppgavene.
I møtet diskuterte vi også kommunens økonomiske situasjon, og hvordan vi kan gjennomføre prosesser for å få dette under kontroll.

1149
Dette er antallet registrerte innbyggere vi er i Måsøy kommune, når første kvartal er talt opp. Vi er blitt 13 færre, og jeg håper og tror at bunnen snart er nådd.
Vår og næringslivets viktigste oppgave for å snu folketallsutviklingen er å få registrert de ansatte som bosatt i kommunen. Det er et paradoks at antallet ansatte og omsetningen i bedriftene øker, mens folketallet går nedover.
Vi kan ikke lengre drive en kommune hvor arbeidskrafta pendler inn og ut. Vi må jobbe tett med næringslivet for å legge til rette for bosetting av deres ansatte. Vi må rett og slett ha flere hoder for å opprettholde den kommunale driften – og øke de statlige overføringene.
De fleste store bedriftene i kommunen har eierkontorene sine i andre deler av landet, men mange ansatte hos oss. Dermed blir verdiskapingen registrert andre steder, mens vi sitter her når Staten teller hoder og beregner de statlige overføringene for lovpålagte tjenester.  Dette må det politiske krefter til for å endre, og det er en jobb vi lokalpolitikere må fortsette å jobbe for.
I dag er «verdien» av en innflytter ca. kr. 105.000,- pr. år, noe som betyr med en nedgang på 13, kr. 1 365 000,- i tapte inntekter. Det betyr enormt mye for en liten distriktskommune, og det betyr at vi må snu på hver ei krone før den brukes.

På kalenderen i neste uke
Denne uka avslutter jeg i Oslo, som vararepresentant til landsstyremøte i KS.
Mandag er det representantskapsmøte i Museene for kystkultur og gjenreisning IKS
Tirsdag har jeg et møte med ordførernettverket i Arbeiderpartiet
Onsdag er det Husbankens fagdag i Hammerfest, og møte med arbeidsgruppa for «Perla-festivalen» på kvelden.

«Han meldte seg som ufrivillig»
Nils-Fredrik Nielsen

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema