ordførerens hjørne 21

Ordførerens hjørne 21.01.22

«Jeg husker hvordan vi ungdommen klagde til hverandre, om at her skulle vi i alle fall ikke bli værende. Vi skulle bo på steder hvor vi kunne gå rundt på store shoppingsentre og sånne ting.»

Slike setninger har vi hørt mange ganger, og de fleste ungdommene i distriktene i Norge har vel tenkt samme tanken. Allikevel er det mange som har endt opp med å flytte ut av byene, og funnet seg et godt liv på de mindre stedene. Slik som 30 år gamle Anja Amundsen i Havøysund, som i iFinnmarks del to av serien «Hvorfor flytter folk fra Finnmark», sier: «For hverdagen og det store bildet er jeg veldig glad for at vi valgte å slå oss ned i Havøysund. Vi har det godt her.»

Covid-19
Uka startet med møte i beredskapsledelsen, for å få en status på smittesituasjonen i barnehage og skole. Vi har etter utbruddet i Høtten barnehage registrert smitte hos 6 barn i barnehagen, 2 på skolen, og 5 voksne. Skolen og barnehagen har holdt åpent på gult tiltaksnivå, og vi vurderer tiltaksnivået fortløpende. Noen av barna er tilbake etter karantene, så vi vil nok komme tilbake til en mer normal hverdag om ikke så veldig lenge.

Tirsdag var det møte med Statsforvalteren om smittesituasjonen i Troms og Finnmark. Smittetallene øker i hele landet, mens andelen sykehusinnleggelser går ned. Ingen kommuner har meldt om svikt i samfunnskritiske funksjoner.
Man gjentar det gjerne til det kjedsommelige, men vaksine er viktig. 82% av innbyggerne i Troms og Finnmark over 45 år og 68% av innbyggerne over 18 år, med riktig intervall, har nå fått 3. dose.

Hjemplassen min
Mandag kveld var jeg på øvelse med korpset, og i foajeen på samfunnshuset så jeg et bilde skapt av kreative elever. Her har elevene ved Havøysund skole tegnet hver sin kube som viser det de forbinder med hjemplassen sin.
For min del ser jeg på dette som et bilde av hva som opptar de unge, og hva de legger merke til som særegent, spesielt og bra. På bildet finner man lekeplasser, snøscootere, vindmøller, natur, idrettsanlegg, fiskebåter, mennesker, kunstbygget, Havøysundveien, osv. Fantastiske unger som rører oss voksne med sine bilder og tanker.

Som ordfører, voksen mann og pappa tar jeg meg ofte i å bli følelsesmessig berørt av menneskers skaperevner og kreativitet. At folk blir sett og applaudert gjør noe med meg. Jeg kan bli rørt av noen ord på en post-it lapp, av et TV-program eller på ei forestilling med skoleunger. Før slikt blir presentert har man gjerne vært igjennom både planlegging og øvelse – og meningen bak er å underholde, berøre eller gjøre noen glad. Slikt treffer meg ofte midt i hjertet.
Positive tanker og ord bygger virkelig mennesker og samfunn, og det er mye positivitet og gode tanker i kommunen vår – hvis vi tenker oss litt om, og åpner øynene og ørene for å slippe dette inn.

Lokalsamfunnskonferansen
I løpet av uka har det vært mange saker på bordet hos meg, som kan oppsummeres med at disse handler om distrikt og lokalsamfunn. Mandag og tirsdag ble lokalsamfunnskonferansen 2022 arrangert digitalt, og jeg fulgte deler av konferansen innimellom andre møter. Som forventet var både strømkrisen, politireformen og fastlegeordningen på programmet. Virkelig interessant var innlegget med Danmarks innenriks- og boligminister, Kaare Dybvad Bek. Han tok for seg mange gode tanker under tittelen «Ny retning for distriktene – desentralisere – ikke sentralisere».
Oppsummert sier Danmarks regjering at: Danmark skal være et sammenhengende land, så man kan bo, arbeide og utdanne seg i alle deler av landet. Det ligger mange planer og delmål bak dette, og jeg synes det er spennende når man virkelig tør å sette tall bak målene. For eksempel sier man at 60 prosent av alle studieplassene innen velferdsutdanninger som lærer, sykepleier, barnehagelærer, osv. skal ligge utenfor byene. Det er målbart, og da må politikerne levere på dette.

Vil du være med?
Dette kunne like gjerne vært overskriften på et innlegg fra et lag eller ei forening på sosiale media. Mange organisasjoner sliter med rekruttering av nye frivillige, og med å få folk til å ta på seg ansvar og styreverv. Den frivillige innsatsen er en grunnleggende del av livet, skaper eierskap til lokalsamfunnet og gir et solid bidrag til god folkehelsa. Selv om Norge er i verdenstoppen i frivillig arbeid, har engasjementet og deltakelsen endret seg i takt med samfunnsutviklingen. Den frivillige innsatsen byr på så mye mer enn dugnadsinnsats og arbeidskraft. Den er også en møteplass for kompetanse- og tradisjonsformidling, miljøengasjement, inkludering og mestring. Jeg håper vi i frivillighetens år kan aktivisere enda flere innbyggere, spesielt voksne ildsjeler – og på den måten skape flere opplevelser og tilbud til innbyggerne i hele kommunen.

Barnehageplass og tilflytting
De siste to ukene har det kommet noen spørsmål om barnehageplass i kommunen, og dessverre har vi også sett at kommunen måtte stenge barnehagen på Gunnarnes inntil alle godkjenninger er på plass. Vi kunne denne uka lese om at Nordkapp kommune ikke har plass i barnehage.
I Høtten barnehage i Havøysund er det plass til flere barn, og hvis behovet skulle bli veldig stort vil vi nok også gjøre noen politiske vedtak om å utvide kapasiteten. Her har vi løpende opptak, og kriteriet for plass er at man har bostedsadresse i kommunen, og søker elektronisk her.
Våre ambisjoner er å legge til rette for barn og unge, og for næringsutvikling er barnehage en av nøklene for å lykkes. Derfor sier vi at vi har full barnehagedekning, og vil gjøre alt for at dette ikke bare skal være et begrep. Rekruttering av barnehagepersonell, utvikling av tilbud og gode bygg og uteområder er viktig. For å si det kort så er det plass til flere barn i Havøysund, og vi må få barnehagen på Gunnarnes åpnet så snart som overhode mulig.

Bredbånd til Rolvsøy
Tirsdag var formannskapet samlet for å diskutere veien videre for bredbånd til Rolvsøy. Hele prosjektet styres av Bredbåndsfylket AS, som informerte oss om status i tilbudsprosessen. Det var tre interessenter som meldte seg, men kun en av disse leverte tilbud. Tilbudet var allikevel med flere forbehold, noe som satte oss litt i klemma. For at vi fortsatt skal holde tidsplanen for oppstart til sommeren, så formannskapet har nå gitt Bredbåndsfylket AS beskjed om å gå i forhandlinger med tilbydere/interessenter. Tidsplanen er fortsatt at vi skal ha oppstart i sommer, og alt skal være ferdig installert til både boliger og bedrifter i løpet av mars 2023.

LOSA
Onsdag samlet flere Finnmarksordførere seg til et Teams-møte med fylkesrådet for å diskutere LOSA-tilbudet, og jeg skulle så gjerne skrevet at vi fikk et uforbeholdent svar om at dette skulle opprettholdes slik det har vært. Dessverre ble det en runde med forklaringer for hvorfor man har valgt å redusere tilbudet, noe som bunner ut i økonomi og usikkerhet om dette tilbudet er godt nok i forhold til opplæringsloven. Opplæringsloven skal revideres, og jeg kan ikke tenke meg annet enn at det åpner opp for mer digital undervisning etter det vi har erfart gjennom pandemien.
Vi fikk i alle fall lagt frem våre argumenter om viktigheten av dette tilbudet i distriktskommunene, både med tanke på skoletilbud og rekruttering. Alle er enige, både ordførere og fylkesrådet, om at dette tilbudet er viktig. Allikevel virker det som om det strander på prioriteringer og økonomiske hensyn. Vi må nå jobbe mot sentrale myndigheter for å sørge for mere penger og en satsing på desentralisert utdanning. Regjeringen har allerede sagt at det skal mere penger på bordet til utdanning, men disse er fortsatt ikke fordelt til fylkene.
Som ordfører kan jeg i alle fall love at jeg ikke slipper denne saken. Jeg setter stor pris på engasjementet med underskriftskampanje som er igangsatt, alle telefonene jeg har fått fra politikere, og ikke minst tilbakemeldingene fra næringsaktører og fortvilte familier. Vi må fortsatt jobbe knallhardt for at vi skal beholde ungdommene våre hjemme, og sørge for rekruttering til lokalt næringsliv.  I denne fortvilte situasjonen vil jeg avslutte denne ukens «Ordførerens hjørne» med et sitat har jeg hentet fra en pressemelding signert fylkesråd for utdanning den 24. februar 2020:

«Vi skal sørge for at utdanningstilbudet både kan dekke det behovet næringsliv og arbeidsliv har for fagkompetanse, og at desentraliserte tilbud kan gjøre at flest mulig kan ta videregående opplæring nært der de har vokst opp og der de skal jobbe i framtida.»

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema