ordførerens hjørne 21

Ordførerens hjørne 21. februar 2020

Vi har i hele vinter hatt forskjellige problemer med brøyting i Havøysund, og dette har vært diskutert både med entreprenøren og sektorlederen for teknisk, utvikling og miljø, og har vært oppe som sak i både formannskapet og kommunestyret.

Kommunestyret har vedtatt at man nå skal starte prosessen med å ta brøytetjeneste inn i egen regi.

For å kunne hjelpe oss selv i de situasjonene hvor entreprenøren ikke får ryddet der de etter kontrakten skal, har kommunen nå kjøpt inn egen maskin. I første omgang har vi fått en lånemaskin inntil den nye blir levert. Maskinen er utstyrt med både snøryddingsutstyr, strøutstyr og kosteutstyr. På den måten kan vi hjelpe oss selv på kommunale veier – når det «koker» som verst.

Det er også lyst ut ei vakant stilling for å ta seg av vegvokter-funksjonen, noe som vil hjelpe på for å avdekke og rapportere avvik ved brøytetjenesten.

PS! Denne uka er endelig Raschveien blitt brøytet, noe som for meg personlig har vært en lang og pinlig kamp.

 

Ordføreren nede for telling

I slutten av forrige uke ble ordføreren rammet av den forferdelige «manneinfluensaen», og har også denne uka til tider vært nede for telling.

Tross alt så er vel kanskje vinterferieuka den beste uka å være syk i. Det er færre møter, og færre folk på kontorene, noe som gjør at man faktisk kan ta seg tid til å hente seg litt inn igjen.

Jeg er for rastløs til å være syk, men i starten på denne uka måtte jeg overgi meg.

Allikevel er ikke telefonen og mailboksen syk, så noe må man få gjort fra sofakroken.

 

Gründere og folk med ideer.

Av og til dukker det opp folk på kontoret som har gode ideer som de virkelig har tro på. På tross av influensa, avtalte jeg et møte med en slik person denne uka. I to timer diskuterte vi utfordringer med miljø, sertifisering og utvikling innen kystfiskeflåten.

Her er det lite utvikling som har skjedd siden forbrenningsmotoren overtok etter seilet – og etter møtet ser jeg at det stort sett har blitt jobbet innenfor et spor; elektrifisering.

Hva som dukker opp i forsknings- og utviklingsmiljøene, blir spennende å se – for miljøfokuset har gjort at det nå jobbes med mange ideer, med forskjellige løsninger for fremtidens fiskeflåte.

Jeg heier på slike mennesker som på eget initiativ leser, undersøker, tester og jobber med nye ideer.

 

Dårlige kår for reinen på vidda

Vinteren har vært vanskelig for reinen på vidda. Mye snø og is har gjort beiteområder og mat utilgjengelig for dyrene. Tidligere i vinter trakk reinen ned mot Porsanger, og denne uka er mange dyr som tilhører vårt distrikt fraktet ut til Lillefjord-området. Vær obs når du er ute på veiene, og vis hensyn i de områdene som reinen oppholder seg

 

Nytt vindmølleprosjekt i Måsøy?

Denne uka kunne vi lese i avisa at firmaet Njordr, som har Hydro energi som majoritetseier, er inne i et forprosjekt som er på mulighetene for å etablere en vindmøllepark i Finnmark. De ser på tre alternative lokasjoner; Smørfjordområdet, Børselvfjellet, og et område i Måsøy kommune. Porsanger kommune har denne uka hatt møte med Njordr, hvor de har fått framlagt planene. For meg var planene i Måsøy ukjent inntil jeg leste om de i avisa. Vi snakker om et stort anlegg med 60-90 møller med en høyde på 200 meter. Jeg vil selvsagt følge opp dette.

 

Ukens gladsak

På oppdrag fra kommunestyret har ordføreren nå satt sammen ei arbeidsgruppe for prosjektet «Måsøy Kulturbygg og Museum». Denne uka har jeg snakket med prosjektlederen, og i løpet av de nærmeste 2-3 ukene skal hele gruppa samles for å diskutere prosjektets fremdrift og innhold. Vi vil involvere mange aktører i arbeidet, for å komme frem til løsninger for et bygg som skal skape aktivitet - og som vi skal være stolte av.

 

«Gjør hva du kan,

med det du har,

der du er»

 

God helg

Bernth R. Sjursen

 

 

Skjema