Ordførerens hjørne 21

Ordførerens hjørne 21. mai

Det er mange ting som skjer i kommunen, og vi håper at det blir mulig å være litt mer sosiale i løpet av de neste månedene.

Denne uka har vi samlet en del folk (bildet) som er involvert i aktiviteter som planlegges utover sommeren. Det starter allerede 30. mai med konsert med Moddi på tørrfiskloftet, det skal være pre-åpning av kunstbygget, midlertidig bobilparkering skal åpnes, og Statsraad Lehmkuhl kommer. I støpeforma ligger også kunstutstilling og en festival med kultur og aktiviteter. Her er det bare å følge med.

Covid-19
17. mai gikk fint, og mange er undrende til at det fortsatt er så strenge tiltak hos oss. Det er liksom ikke logisk, når man tenker på hvilket smittenivå vi har – og der er vi helt enige.
Jeg har snakket med flere ordførere i Finnmark om tiltaksnivået som vi er pålagt, og vi vil se på hvordan vi kan samordne oss i forhold til tiltak og anbefalinger.
Vi har lenge bedt regjeringen innføre noe mer differensiert tiltaksnivå, uten å ha blitt hørt. Landet skal ha et minimumsnivå av tiltak, og da gjelder det hele landet. Dette er en felles dugnad, osv.
Nå snur de allikevel på dugnadstanken, og innfører differensiering av vaksiner, for å få vaksinert områder med stort smittetrykk (24 kommuner). Dermed må stort sett alle de andre kommune gi fra seg vaksiner, og omprioritere for høyere vaksinering i fellesferien.

Torsdag kveld inviterte Hammerfest kommune til en ekstraordinær pressekonferanse om et alvorlig koronautbrudd i kommunen. Smittesporingen fører tilbake så langt som helgen 8. – 9. mai, og man har ikke kontroll på situasjonen. I første omgang er det personer som har vært på utestedet Fresh og private fester den nevnte helgen, samt 15. mai. Så langt er 9 personer smittet, hvorav 2 har reist til Karasjok og 3 til Alta. Rundt 400 personer har tatt kontakt med kommunen, enten med symptomer eller som nærkontakter, og rundt 200 av disse var i går kveld besvart. Så mange som 50 personer har meldt om symptomer, noe som gjør at dette kan være det største utbruddet kommunen har hatt.

VIKTIG MELDING
Har du vært på utestedet Fresh eller på hjemmefest i Hammerfest sist helg?
Gå i ventekarantene og kontakt vår koronatelefon 91 74 72 78 for å avtale testing.
Har du vært i Hammerfest de siste ukene må du være obs på symptomer.

Politisk verksted
Tirsdag var det møte og politisk verksted i hovedutvalget for teknisk, utvikling og miljø. Der ble planprogrammet for kommuneplanens arealdel fastsatt. I tillegg ble det vedtatt løsninger for feiertjenester, og utkast til forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg ble diskutert.
Etter saksbehandlingen ble det gjennomført et politisk verksted med kommunens planleggere, hvor mange spennende tema ble diskutert: Oppfølging av kulturminneplan, byggeskikk, arealbruk i sjø, områder for spredt bebyggelse, samt planbestemmelse for fritidsbebyggelse. Viktige tema, som våre politikere i hovedutvalget fikk gitt sine innspill på.

Dialogmøte Finnmark kraft
Onsdag møttes aktørene fra vindparken kommunen og nødetatene for å snakke om sikkerhet og planer fremover. Både brann, politi, ambulanse og smittevernlege informerte om tilgjengelige ressurser og hvordan man kan samhandle. Helsevesenet fikk veldig god tilbakemelding på hvordan de har lagt til rette for testing av personell. Dette er gledelig og betryggende.
I møtet fikk vi også god informasjon om planlagt transport gjennom sentrum. Det første som nå skal skje er transport av forskjellig grus og stein som kommer med båt. Etter planen skulle dette starte tidligere denne uka, men på grunn av feil på båten er dette blitt forsinket med noen dager.
Det er totalt 3 båtlass som skal losses og transporteres til vindparken.

Sikkerhet under transport, og i anleggsområdet, var det viktigste temaet, og dette har entreprenørene stort fokus på. Vi hadde tidligere i vår noen uheldige hendelser i Storvannsbakken, hvor trailere skled og ble stående. Dette var sjåførenes ansvar, ene og alene. Sjåførene hadde fått beskjed om å vente på Skaidi, til forholdene ble bedre. Allikevel dukket de plutselig opp.
Nå har vi hatt en veldig fin samtale om transport, og sikkerhet for fotgjengere – spesielt barn, og dette vil har stort fokus i forbindelse med all transport.
Under heising i vindparken er det opprettet sikkerhetssone på 200 meter, og det vil skiltes og informeres om hvor dette pågår.

Sjømat Norge om fremtiden
«Sjømatnæringens unike muligheter og politiske fremtid» var tema for et webinar jeg deltok på denne uka. Der fikk vi høre flere aktører innen sjømatnæringen fortelle om hva de har gjort, og hva man ser for seg i fremtiden.
En ting er helt sikkert; havbruk (også til havs) og foredling av restråstoff blir viktig i fremtidens sjømatnæring. I møtet var det også debatt mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre om den politiske satsingen på denne næringen, og viktigheten av at vi skaper ringvirkninger av mer videreforedling i hele landet.

«Vi som er fiskere, vet at etter en høy bølgetopp
kommer det en større bølgedal.»

Kjell Inge Røkke

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema