2022

Ordførerens hjørne 22. April

Påsken er over, og den første arbeidsuka går mot helg.

Selv om arbeidsuka har vært kortere, så har den inneholdt mye spennende – og utfordrende.

Etter en kort dag på kontoret tirsdag, kjørte jeg til Alta for å delta på Statsforvalterens vintermøte. Mens jeg var i Alta gikk det et ras på Ørabakken, og da ble det mange telefoner for å få klarhet i omfanget og tiltak som måtte iverksettes.

Hovedutvalg Teknisk, utvikling og miljø
Tirsdag morgen var det møte i hovedutvalget, der mange saker ble behandlet. Det skal etableres en tilkomstvei til høydebassenget for drikkevann i Havøysund. Høydebassenget skal renoveres, og det ble også innstilt for en tilleggsbevilgning til dette arbeidet. Det ble i møtet orientert om kommuneplan for naturmangfold, og det generelle planarbeidet hvor ansvaret ligger på dette hovedutvalget. Vi fikk en status for de politiske vedtakene som er gjort for teknisk, utvikling og miljø, og om den økonomiske siden ved vedlikehold i kommunen.
I møtet stilte jeg også spørsmål om blant annet håndtering av søppel i distriktet, status for bassenget og samfunnshuset, og planer for badebrygge som skal fortøyes på Storvannet.
Kommunen har også søkt og fått innvilget midler til planlagte ladepunkter for fremtidige el-biler for helsesektoren.

Ingenting om oss – uten oss
Tirsdag ettermiddag tok jeg med to representanter fra ungdomsrådet og kjørte til Alta for deltakelse på et 2-dagers møte med politikere, ansatte og ungdomsråd fra hele storfylket i Statsforvalterens vintermøte. Møtet var planlagt av Statsforvalterembetet, i tett samarbeid med ungdommens fylkesråd. Dette ble et fantastisk bra og inspirerende møte for ordføreren, og jeg tror ungdommen også fikk en skikkelig vitamininnsprøyting for å jobbe med sine saker.  Vi må lytte til ungdommen, og la de slippe til med sine tanker, ideer og meninger – eller som ungdommen sa: «Ingenting om oss – uten oss!». Som ungdomsrådsrepresentanter er det vanskelig å ta stilling til saker som kommer i dokumenthauger, så det er viktig at vi involverer ungdommen tidlig i prosessene. Vi må skape aktiviteter, synliggjøre kompetansebehov og jobbmuligheter. Vi må behandle ungdomsrådet på samme måte som andre råd, og la de få tilgang til møtedokumenter og planer. Jeg tenker at dette er en selvfølge, men opplever vel at dette ikke alltid skjer.

I løpet av dagene fikk vi, blant andre, høre «fremtidsforsker» Eirik Newth siner tanker om fremtidens miljø og våre utfordringer i dag, og Helsesista (Tale Maria Krohn Engvik) som grep oss alle med historier om psykisk helse hos ungdommen. Fra Måsøy kommune deltok Linnea Johansen og Linnea Selvåg, men jeg skulle absolutt ønske at noen av de voksne som jobber med ungdommen i kommunen også var tilstede. Vi som var der var enige på hjemturen om at vi må jobbe tett sammen, og sette oss mål for ungdommens medvirkning.

I Alta jobbet vi med flere oppgaver som ungdommene utfordret oss i, og vi kom alle frem til en hjemmelekse med 5 punkter til neste vintermøte, og det handler om hvordan vi kan jobbe med ungdomsrådene for å bedre ungdomsmedvirkning:

  • Opplæring av ungdomskoordinatorer
  • Inviter inn ungdomsrådene
  • Gi forståelig informasjon til ungdomsrådene
  • Behandle ungdomsrådene på samme måte som andre råd og utvalg
  • Ungdomsrådene bør ha møte- og talerett i kommunestyret.

Ras - igjen
Onsdag gikk det nok en gang et steinras på Ørabakken i Havøysund, og i en uoversiktlig situasjon om omfang og størrelse ba jeg kommunedirektøren om å kalle inn beredskapsledelsen for å finne ut av hva vi kan/må bidra med.  Denne gangen ble raset fanget opp av sikkerhetsnettet, men veien ble sperret inntil raset var vurdert av geolog, og at man fikk iverksatt midlertidige sikkerhetstiltak. Kommunen måtte sette ut vakter, da folk ikke respekterte sperrebånd og kjegler. Det er kanskje ikke så lurt å spasere forbi et område der det akkurat har gått steinras? Veien var helt stengt frem til rundt midnatt natt til i dag, og er nå åpnet i et kjørefelt med lysregulering. Fremover vil det bli vurdert hvordan man skal få sikret denne fjellsiden skikkelig, og man ser på forskjellige løsninger. Fjellsikringsfirma er visstnok allerede rekvirert, men ingen kan på nåværende tidspunkt si noe om varigheten av arbeidene.

Det neste på agendaen

  • I dag er det representantskapsmøte i PPD.
  • Mandag er det møte i Politisk samrådsgruppe for KVU Nord-Norge, som tar for seg innspill og konsekvensutredning for fremtidens transportsystemer i nord.
  • Tirsdag skal jeg holde innlegg for kommunal- og forvaltningskomiteen på hurtigruta. Tema for innlegget er arealbruk, arealbehov og arealkonflikter i Finnmark.
  • Torsdag er det et drøftingsmøte om næringsarealer.
  • Fredag reiser jeg til Ingøy til den aller første Måsegg-festivalen på øya. Ingøy grendelag har invitert meg for deltakelse på festivalen, og snakke litt om politiske saker for Ingøy og Måøy kommune. 

 

«Det må aldri bli viktigere å gjøre alt rett

- enn å gjøre alt som er bra!»

Helsesista

God helg

Bernth R. Sjursen

Skjema