ordførers hjørne 22

Ordførerens hjørne 22. nov

Sammen i mørketi`a

Om ikke lenge går vi inn i adventstiden – ventetiden. For rundt 10 år siden hadde vi et tema for denne tiden som vi kalte for «Sammen i mørketi`a», med både aktiviteter og konserter. Frivillighet og engasjement kan skape store ting. Den siste tiden har det dukket opp noen arrangementer på Facebook, som tente ideen om en organisert «kalender» for adventstiden. Kan vi få det til?

Noen av arrangementene jeg har funnet som foreninger, næringsliv og privatpersoner har invitert til; juleverksted «Kreativ jul», basar og konsert på samfunnshuset, sang og musikk i kirka, «Barnas julebord» på Kroa, «Familiejulebord» på hotellet, «Hjem til jul» på hotellet, kveldsåpent og julemarked 29/11. Jeg heier på dere alle. Hva med distriktet? Det skjer mye der også, og det må også løftes frem.

1. desember er første søndag i advent, og da tennes julegrana på torget kl. 18.00, og vi går inn i adventstiden …….

Jeg kaster ballen håpefullt over til innbyggerne – med kultur- og næringsliv i spissen, og utfordrer dere til å gjøre adventstiden i hele Måsøy kommune til ei tid for å samles til opplevelser, kultur, hygge, og lokal handel. Hva med å blåse liv i ei handelstandsforening? La oss gjøre hele kommunen til en lun oase for store og små i mørketiden. Hvem tar imot ballen?

Måsøy skolen
Måsøy kommune har siden august 2019 hatt felles rektor på Havøysund og Gunnarnes skole. Skolene har, og har hatt et tett samarbeid over flere år. Administrasjonen mener at felles ledelse er den beste løsningen. Dette av kvalitets-, ressurs- og praktiske årsaker. Jeg tror debatten som har gått på Facebook de siste dagene beror på en misforståelse, samtidig som man kan si at teksten i innstillingen fra rådmannen var noe tynn. Dette ble avklart i denne ukas Formannskapsmøte, og innstillingen til kommunestyret er fyldigere – og en tekst som formannskapets partier var enige om. Vi snakker om fortsatt to skoler, men som har samme styring og samme økonomi. Samtidig skal begge skolene ha samme planverk og skoleutvikling. Det i seg selv ser jeg på som veldig positivt.

Ukas gladsak
Styret i Repvåg Kraftlag har fordelt 1,4 millioner kroner fra fond for samfunnsnyttige formål. Her kan både lag, foreninger og næringsaktører søke støtte.
 Innen kapitelet næring ble det fordelt 592 500 kroner i høst. Det var Havøysund Maskinservice AS som fikk mest med 150 000 kroner til overtakelse av maskiner og utstyr. Lag og foreninger var det største kapitelet med 840 000 kroner. Havøysund Havfiskeforening fikk 50 000 kroner til VM i kveitefiske.

Innbyggertallet øker
I små kommuner er vi mer en gjennomsnittlig opptatt av folketallsutvikling, og tallene for Måsøy kommune etter 3. kvartal er gledelig lesning. Vi er nå 1236 innbyggere, noe som er en økning på fem siden 2. kvartal. Allikevel ligger vi 1 bak samme periode i fjor. Små tall for store kommuner, men kjempeviktige tall for oss. Vi ser at også i Måsøy er det folk fra andre land som holder oppe tallene, og da er det desto viktigere å bli kjent med disse – og få de skikkelig integrert i samfunnet.

Besøk i distriktet
I tiden etter valget har jeg vært mye på kontoret for å legge opp den politiske hverdagen, samtidig som jeg har sjonglert dette med reiser og møter rundt om i landet. Nå ønsker jeg å ta turen ut i distriktet for å lytte til, og snakke med folk. Jeg har allerede avtalt et besøk til Rolvsøy 10. desember, og tenker å ta turen til Måsøy 17. desember. Jeg skal også til Ingøy og Snefjord, og kommer tilbake med tidspunkt for dette.

KS Troms og Finnmark
Denne uka har jeg vært på konstituerende møte i KS Troms og Finnmark. KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. KS arbeider for at alle norske kommuner og regioner skal ha sterke nok muskler til å utvikle gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes behov. Under konstitueringen av det sammenslåtte Troms og Finnmark ble jeg valgt til delegat til KS Landsting, og Måsøy kommune har dermed fått en stemme inn i Landstinget som er øverste organ i KS og arrangeres hvert 4. år etter lokalvalgene. Landstinget velger KS politiske ledelse, fastsetter medlemskontingenten og vedtekter og bestemmer den politiske retningen for organisasjonen de neste 4 årene.

Havøy Bakeri EB
I neste uke er det elevbedrift ved Havøysund skole, og det bakes horn, baguetter og pizzasnurrer. Elevbedrift har blitt en årlig tradisjon, hvor elevene lærer om bedriftsetablering, regnskap, rollefordeling, salg osv. Støtt opp om elevene, og bruk noen ekstra kroner denne uka.

Folkemøte – Kartlegging av friluftsområder
Måsøy kommune ønsker innspill fra frilufts-interesserte innbyggere for å øke kunnskapen om områdene som brukes til friluftslivsformål i kommunen, både i nærmiljøet og i naturen ellers. Med denne kunnskapen kan kommunen bedre verne om areal for friluftsliv og sikre at befolkningen har mulighet til å drive et variert friluftsliv. Det avholdes derfor folkemøte mandag 2. desember 2019 i Foajeen på Havøysund skole kl. 18.00.

Framsnakking
Under møtet i KS fikk vi et 30 minutters foredrag med Svein Spjelkavik, som regnes som opphavet til orden framsnakking. En utrolig god forteller, som også klarte å fylle oss med tanker om hvordan ting som blir sagt kan bli oppfattet. Har du noen gang tenkt på effekten hvis vi hadde ordet mørke, men manglet ordet lys? Vi har også ordet oppmuntring, men mangler det motsatte – og det er jo veldig bra. Han fortalte også om ei dame som hver 8. mars bestemte seg for ei jente som hun bare skulle snakke fint om, uten av jenta visste det. Hver 8. mars, ei ny jente. Tenk for en effekt hvis alle gjorde det.

 

«De som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt»

 

Ha ei riktig fin helg

Bernth R. Sjursen
Ordfører

Skjema