Ordførerens hjørne 22

Ordførerens hjørne 22. oktober

Så kom snøen, og noen gleder seg over at bakken endelig er hvit. For min del synes jeg det er tidlig med vinter i oktober, men været vil nok endre seg mange ganger i løpet av førjulsvinteren.

Med erfaringene fra tidligere vintre vil vi nok også denne vinteren oppleve både kolonnekjøring og stengt vei, men vi er klare til å følge opp både fylkeskommunen og entreprenøren.
I perioden 1/9-21 – 31/8-26 er det Mesta (Foto: Statens vegvesen/Knut Opeide) som har kontrakten for brøyting av FV889. De kommunale veien i Havøysund skal vi brøyte selv, og har 3 mann som skal gå i turnus gjennom sesongen. Jeg heier på brøytemannskapene, og ønsker dem lykke til i kampen mot snøfokk og glatte veier.

Saker til politisk behandling
Denne uka har ordfører og konst. kommunedirektør gjennomgått lista over saker som skal opp til politisk behandling i formannskapet og kommunestyret. Til formannskapet har vi denne gangen 14 saker som enten skal vedtas eller ha en innstilling til kommunestyret. Vi forsøker å få så mange saker som mulig gjennom systemet før vi skal kaste oss over budsjett og økonomiplanen i desember.
Selv om budsjettet skal behandles i desember, er det flere økonomisaker som kommer opp til behandling nå i november. Vi får også opp saker til behandling fra hovedutvalgene, kontrollutvalget og fra Måsøy Næring og Havn KF. Jeg vil berømme administrasjonen som jobber for å få ferdig saksfremleggene helt til siste frist for utsendelsen til politikerne.

Møte med statsforvalteren
Tirsdag var kommunen invitert til møte med statsforvalteren hvor vi diskuterte vaksinestatus i befolkningen generelt og helsepersonell spesielt, langsiktig strategi for handteringen av covid-19 pandemien, samt kapasitet i kommuneoverlegefunksjonen.
Både FHI og Helsedirektoratet holdt innlegg i møtet, og konklusjonen er klokkeklar; vi er ikke ferdig med pandemien. Troms og Finnmark ligger ca. 2% under landsgjennomsnittet i vaksinestatus. 82% har fått dose 2, mens 89% har fått dose 1. For landet er andelene hhv. 84 og 91%. Vi ser også at vi har en lav vaksinasjonsdekning hos helsepersonell i fylket, og må ha gode rutiner og løsninger for å unngå smitteoverføring fra helsepersonell til sårbare brukere/pasienter.

Åpen dag og konsert
Tirsdag var det åpen dag i vindparken. Alle turbinene er kommet opp, og de første har tatt sine første omdreininger for strømproduksjon. Finnmark kraft inviterte på kaffe og kake, guidet busstur inn i vindparken, og konsert med Moddi på kvelden.
Etter en byggeperiode på halvannet år nærmer man seg nå en ferdigstillelse, og parken skal da være klar til drift for nye 30 år. Som kjent er det ikke alle som er begeistret for vindkraft, noe som virkelig kom til syne på Moddis Facebook-side før han skulle spille konsert som var en gave fra Finnmark kraft til befolkningen. Det skal være debatt, men personhets tar jeg avstand fra. Jeg reagerte med vantro, sinne og tristhet på alle de stygge kommentarene, og jeg håpet av hele mitt hjerte at Moddi skulle få oppleve fullt hus, varme og applaus fra Havøysund på tørrfiskloftet. Det fikk han, og vi fikk en flott konsertopplevelse. Dette vise at i Havøysund er ikke debatten og «hatet» så sterkt som i kommentarfeltene, og vi er mange innbyggere som virkelig setter pris på investeringene som gjøres i Måsøy kommune. Takk til Moddi og takk til Finnmark kraft.

Havbruksfondet 2021
Inntekter til kommunene fra oppdrettsnæringen fordeles gjennom et havbruksfond. Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen.
Vi har nå fått melding om hvor mye Måsøy kommune får i årets tildeling fra Havbruksfondet. Denne gangen får vi 5. mill. som er maksbeløpet for det som kalles «andel nyklarert», som i denne runden gjelder økt kapasitet på lokalitet 36099 Store Kobbøy. I tillegg får vi en ordinær utbetaling på drøyt 7,5 mill. Totalsummen for 2021 blir nøyaktig kr. 12 550 094,85. Disse midlene settes i fond, hvor 25% disponeres av Måsøy Næring og Havn KF. Dette skal gå til næringsutvikling og tilrettelegging for næringsaktivitet. Resterende vil være en sikkerhet for både dagens og fremtidige investeringer i kommunen. Vi bruker ikke pengene til drift, men ønsker å kunne være trygg på at vi kan ta imot både fremtidens utfordringer og muligheter.

Havbrukskommunen Måsøy
Vi er etter hvert blitt en stor og viktig havbrukskommune i nord, og flere aktører banker på døra hos oss. Denne uka har jeg, sammen med Næring og Havn KF, hatt et møte med en havbruksaktør som ser på videre utviklingsmuligheter i kommune. I forbindelse med den jobben vi gjør med kommuneplanens arealdel må alle hensyn tas, og vi har vært veldig tydelig på at vi har forventninger til aktørene som ønsker etablering eller fortsatt vekst i kommunen. Penger er en ting, men aktivitet og ringvirkninger i form av arbeidsplasser og engasjement i kommunen er veldig viktig.

Når kommer Hollendaren?
Dette spørsmålet har jeg fått mange ganger, og nå har fylkesråden for samferdsel sendt ut ei pressemelding som jeg kan formidle – uten at jeg lover noe.
Den nye kombibåten til Troms og Finnmark fylkeskommune vil innen kort tid starte seilasen nordover og vil snart være klar for passasjerer, sier fylkesråd Kristina Hansen i pressemeldingen.
Fartøyet skal kunne betjene alle hurtigbåtsamband i fylket, men planlegges for å gå inn i Måsøyruta som hovedfartøy. Fartøyet vil bli det største i drift i Snelandias rutenett. Det har en kapasitet på 73 passasjerer i tillegg til et bildekk med plass til et vogntog på inntil 19 meter eller 8 biler.
MS Hollendaren (Foto: TFFK/ Ole Matias Aa) skulle vært klar i juni, men korona har dessverre forsinket overlevering med noen måneder. Nå ser vi fram til overlevering i Havøysund i løpet av den nærmeste tiden. Fartøyet vil være synlig under testkjøring de neste ukene på flere kaier i fylket, og hvis all testkjøring går som det skal kan Hollendaren være klar til normal drift i siste halvdel av november.

Evaluering av «Perla»
Onsdag kveld var prosjektgruppa samlet for å evaluere kunst- og kulturfestivalen Perla som ble arrangert i sommer. Fra en ide om å samle noen kunstnere i forbindelse med besøket av Statsraad Lehmkuhl til å bli en festival over 7 dager kan vi takke kreative og velvillige mennesker for.
Været var også med oss, og da er det lett å tenke at dette må vi gjøre flere ganger. Nå ser man på løsninger for å organisere festivalen som et eget foretak/stiftelse, og man har allerede satt datoen for neste festival til 1. – 7. juli 2022.
Stort sett var folk fornøyd med innhold og tilbud underveis i årets festival, men noe bør endres, noe må legges til, flere må involveres. Her blir frivillige lag og foreninger, handelsstanden og øvrige næringsaktører viktige lagspillere for at vi skal kunne skape noe stort sammen i kommunesenteret.

Oppvekstverksted
onsdag møtte kommunen barn, unge og voksne på Gunnarnes, og torsdag sto Havøysund for tur i prosjektet «til kystbarnas beste». I løpet av et par timer ble våre barn og ungdommers muligheter og utfordringer diskutert, og vi fikk mange innspill til hva som er viktig og hva vi som politikere må prioritere. Slike dialogmøter er både nødvendige og viktige, og jeg må få skryte av våre unge innbyggere som er tydelige og klare på hva man ønsker og hvilke utfordringer de selv ser.

«Du kan ikke spare på ungdommens krefter
og ha dem til senere år»

Arne Paasche Aasen

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema