Ordførerens hjørne 23

Ordførerens hjørne 23. april

Det er en slags vårstemning i Måsøy kommune, og man er nå i gang med forberedelser til sommerens turistsesong. I disse dager ryddes Elvesletta i Havøysund sentrum, for å gjøre klar en midlertidig oppstillingsplass for besøkende bobiler.

Koronapandemien gjorde at folk ferierte i Norge i fjor sommer. Vi fikk enormt mye besøk av bobiler på Finnmarksferie, noe vi absolutt ikke var forberedt på.  Mange var frustrerte over manglende parkeringsplasser hos oss. I år skal vi være klar til å ta imot besøkende, og la de stoppe opp litt i Måsøy kommune for å nyte fine sommerdager.
På bildet er det mannskapet på «Knut Olav» som bistår i å fjerne gamle fiskeredskaper fra kaiområdet. Etter hvert vil det komme en bil med kontainer som skal ta med seg annet «rusk og rask», før dette området blir planert og klargjort for sommerens gjester.

Covid-19
Denne uka har vi i beredskapsledelse diskutert anbefalinger fra regjeringen vedr. arrangement og idrett. Vi har også måtte sjekke dette juridisk, for å finne ut hva som behandles som anbefalinger og hvilke som i praksis kan straffeforfølges ved brudd. Noen ting er klinkende klart, og det er at 1 meters regelen er viktig. Klarer man ikke å overholde en meters avstand, så skal man heller ikke gjennomføre. Antall personer samlet på f.eks korpsøvelse eller trening er kun anbefalinger, men ved private samlinger er dette et absolutt minimum.
Vi ønsker å åpne opp, men må bruke litt tid på å finne gode løsninger for aktiviteter.
Vaksinestatus uke 16: 270 personer (22,5%) har fått dose 1 og 97 personer (8,1%) har fått dose 2.

17. mai i Måsøy kommune
Det blir ingen lettelser i retningslinjene på 17. mai, opplyste regjeringen i pressekonferansen torsdag denne uka. Dette betyr at dagens tiltak også er gjeldende for nasjonaldagen. Fra kommunens side vil vi strekke oss langt i vurderingen av anbefalinger fra regjeringen, og jeg vil rådføre meg med beredskapsledelsen og formannskapet for å avklare hva vi kan gjennomføre hos oss. Innen onsdag i neste uke vil vi ha på plass råd og anbefalinger til 17. mai komiteen.

Langhelg og båtruter
Jeg har fått innspill om at oppsettet for båtrutene i forbindelse med Kristi himmelfartsdag og 17. mai ikke er det mest praktiske for langhelg i distriktet. Det at det er mulig å ta langhelg og feire 17. mai på øyene, gjør at man får spredd folk over hele kommunen, og vi vil da få mer begrensninger i samlinger av folk i Havøysund. Jeg har vært i kontakt med fylkesråden for samferdsel, og bedt om en endring i ruteoppsettet som følger: Fredagsrute onsdag 12. mai, kutte ut søndagsruta torsdag 13. mai (Kristi himmelfartsdag), søndagsrute mandag 17. mai (som erstatning for ruta 13. mai). Da kan folk reise ut onsdag kveld, og fra øyene på kvelden 17. mai. Jeg har ikke fått svar enda, da dette må avklares med administrasjonen og Boreal, men vi vil informere om eventuelle endringer straks svaret kommer.

Den politiske agenda
Mandag hadde jeg et møte med varaordføreren, der jeg informerte om saker som skal opp til behandling, og saker som er hos administrasjonen til utredning. Det er veldig mange saker som vi venter på, og som vi nå vil ha opp til behandling, og det ser ut som at kommunestyremøtet 17. juni blir et langt møte, med mange saker til behandling. Før dette skal vi også ha et møte i kommunestyret 6. mai, som også vil inneholde både mange saker og en del informasjon.
Det er dessverre slik at vi over tid har hatt liten saksbehandlingskapasitet, men kommunen er i en rekrutterings-/ansettelsesprosess som jeg håper på sikt vil løse opp i dette.
Vi politikere jobber for innbyggerne, og da kan ikke våre forventninger og gjennomføringsevne stoppes av manglende kapasitet i organisasjonen. Vi må få sakene kjapt igjennom systemet, men vi må også passe på at det ikke blir hastverksarbeid som går på bekostning av både kvalitet og lovlighet i utredninger og gjennomføringer. Dette handler om justering av ressurser, struktur, rutiner, opplæring - og god samhandling til beste for innbyggerne.

Begrenset datatilgang
I neste uke skal alle de kommunale datamaskinene igjennom endringer, oppdateringer og flytting til nytt domene/server. På grunn av dette vil alle ansatte og ordfører ha noe begrenset tilgang til systemet i enkelte perioder. Jeg ber, på vegne av både politikere og ansatte, om forståelse for at man kanskje ikke kan få hjelp «på minuttet» i neste uke.

Styringsgruppemøte
Onsdag deltok jeg i møte med styringsgruppa for kommuneplanens arealdel, der vi blant annet diskuterte innholdet i planprogrammet, innhold i kulturminneplan, boligstrategi, og hvordan vi involvere politikerne i planprosessen. Jeg ba i dette møtet om at hele kommunestyret involveres, og vi vil få en orientering i kommunestyremøtet 6. mai.

Langtidskonsekvensene av vindkraftutbygging
Denne uka ble jeg intervjuet i forbindelse med et forskningsprosjekt, hvor formålet er å undersøke langtidskonsekvensene av vindkraftutbygging for lokalsamfunn. Dette er en forlengelse av undersøkinger som ble gjort i forbindelse med en doktorgrad i 2015. Ansvarlig for forskningsprosjektet «Long-term consequences of wind power development on local comunities» er Bente Johnsen Rygg hos Institutt for miljø- og naturvitenskap. Bente har tidligere besøkt Måsøy for å avdekke forventninger til vindkraftprosjektet i Havøysund, og nå var det tid for et tilbakeblikk – og status i dag.

På kaia
Jeg er stadig på kaia for å snakke med både lokale og tilreisende fiskere, og får mange gode innspill på hva som er bra, hva som mangler, og hva vi burde gjøre. Kaiplasser, klesvask, isanlegg, leveringskøer, kortspill og prat over en kaffekopp, verkstedtjenester, fiskeutstyr, osv. Dette er bare noen av tingene som vi snakker om, og jeg forsøker å videreformidle dette til de riktige områdene i administrasjon på rådhuset eller havna.
Kampen om fiskeflåten og råstoffet er det ikke bare fiskekjøperne som må ta ansvaret for, det må også andre næringsaktører og kommunen bidra til.

«When spring comes, it melts the snow one flake at a time.»
Khaled Hosseini

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema