ordførerens hjørne 23

Ordførerens hjørne 23. desember

Det nærmer seg jul, og som ordfører har jeg gjort meg noen betraktninger om året vi snart har lagt bak oss.

I dag er det lillejulaften, og mange spente unger går rundt med forventningsfulle stjerner i øynene. Noen av oss voksne har siste innspurt på julevask, julegavehandling og klargjøring av mat til julekvelden. Snart senker julefreden seg i norske hjem.

Et annet sted i verden og Europa er det helt andre tilstander. Ikke alle har like store forventninger til julehøytidens lune og varme, julepyntede hus. I Ukraina har en nådeløs krig satt mennesker på store prøvelser siden invasjonen i februar. Mennesker på flukt, historier om splittede familier og om soldater som er sendt ut på slagmarken, har preget mediabildet gjennom året. I den andre enden er et overdådig fotball-VM akkurat avsluttet, med en vond bismak med tanke på menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Med dette i bakhodet, så er det med litt rart å skulle skrive noe om våre lokale politiske valg - og hvordan vi kan bli en smule navlebeskuende når vi snakker om tjenestenivå, økonomi og forventninger om alt kommunen skal gjøre – og man hører gjerne at man ikke gjør noe, eller at vi prioriterer feil.
Vi politikere må, sammen med innbyggerne, snu det negative til positivitet -  og skape stolthet og tilhørighet.
Det er gjerne lett å glemme alt som har skjedd, og da kan det være greit å løfte noe av dette og det vi har jobbet med i løpet av året:
Bredbånd til Rolvsøy, kombibåtkai på Ingøy, Hollendaren er satt i trafikk, vi beholdt LOSA for dette skoleåret, og vi har lansert digital satsing på reiseliv gjennom vårt eierskap i Visit Hammerfest.
I Tufjord kommer det ny molo og flere flytebrygger, og vi skal utvide flytebrygga på Måsøya. Veier på Ingøya og Rolvsøya er utbedret, og vi ser at det nye legekontoret reiser seg i Havøysund. Tufteparken er tatt i bruk, og vi har frivillige som står på for å skape aktiviteter.

I går var det budsjettmøte i kommunestyret, der premissene for den kommunale driften ble lagt for 2023.
Kommuneøkonomien er god, men da snakker vi om sparepenger. Det er fondsmidlene som skal sikre våre investeringer for fremtiden – ikke til å finansiere driften.
I møtet ble det høy temperatur da politikerne valgte å vedta noen styringer for bruk av overtid og konsulenter, samt holde enkelte stillinger vakant. Vi ser dette som helt nødvendig, for å ikke risikere å bruke alt av havbruksmidler og inntekter fra vindkraft til drift.
Vi må tørre å snakke om måten vi utfører tjenestene, og hvordan vi må omstille oss i takt med den demografiske utviklingen. Hvem gjør hva, og hvordan skal vi løse alle oppgavene?

Det ble også høy temperatur når vi vedtok gratis barnehage, og spesielt gratis SFO, samtidig som tilbudene ikke finnes i dag på Gunnarnes. Å vinkle det til å være gratis SFO kun for Havøysund, og i tillegg si at man har vedtatt forskjellsbehandling av barn i kommunen velger jeg i beste fall å tolke som en misforståelse.
Jeg er stolt over at vi vedtatt gratis barnehage og gratis SFO i hele kommunen. Så er det dessverre slik at vi i dag ikke har tilbudet i hele kommunen, men heller ikke alle barn i Havøysund går i barnehage og på SFO. Dette skal ikke være en kamp mellom distriktet og kommunesenteret, og i alle fall ikke en politisk kamp hvor voksne fremstiller saken som en rangering av barn.

Vi har tidligere gjort et vedtak som sier at administrasjonen skal utrede et oppvekstsenter på Rolvsøy, med både barnehage, SFO og skoletilbud. Jeg mener – og forventer at vi skal kunne tilby alle disse tjenestene også på Rolvsøy, men det tar nødvendigvis noe tid å få saken med faglige vurderinger og fakta på bordet til politikerne.

Barn og unge er det viktigste satsingsområdet for oss politikere i Måsøy kommune. Det er ikke alltid ting går så fort som vi politikere ønsker, men vit at vi jobber for fortsatt gode oppvekstsvilkår for alle i hele kommunen, og at dette er noe vi setter høyt. Vi skal legge til rette for barn og unge.

I løpet av året har jeg som ordfører hatt flere samtaler med ungdomsrådet, for å få de unges stemmer frem. I april deltok ungdomsrådet sammen med ordføreren på en konferanse med Statsforvalteren, der temaet var «Fremtid og sosial bærekraft» - med vekt på de unges stemmer.
Jeg vil her sitere en ungdom, som gjerne kan bo i en hvilken som helst kommune: «Det å høre på oss, og det å inkludere oss tidlig i det som skal skje i kommunen, er viktig for å lage en kommune som er fin å vokse opp i, fin å komme tilbake til, og fin å ta over.»

Koronapandemien lærte oss å møtes på en annen måte. Som ordfører tok jeg i februar i bruk Teams for å møte våre unge innbyggere. Den digitale møteplassen «Ung i Måsøy» ble født, og har vært gjennomført på Teams 2 ganger i løpet av året. I tillegg har biblioteket startet opp et månedlig ettermiddagsmøte som man kaller «Lån en ordfører», der du kan møte ordføreren og snakke om det som opptar deg. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg er forundret over hvor liten oppslutning disse møteplassene har hatt, men det tar vel litt tid for innbyggerne å venne seg til at man kan møte opp og fremme sine ønsker og tanker for ordføreren på denne måten.
Åpenhet og tilgjengelighet er en selvfølge, og digitale verktøy og fysiske møteplasser er viktig.

I Måsøy kommune har vi enorme muligheter når vi snakker om naturgitte ressurser.
Fiskeri, havbruk, reindrift, jordbruk, vindkraft, lokalmat og reiseliv er noen av områdene som kan utvikles videre, og som byr på muligheter for lokale leverandører.
For at vi skal kunne utnytte disse mulighetene, må vi sørge for at det er plass for alle. I løpet av året har jeg som ordfører og som nestleder i Vest-Finnmark Rådet deltatt i debatter om både arealer på land og i uttalelser om havdeling. Samdrift og fordeling av arealer berører mennesker og næringsaktører, og setter følelser i sving.
Det er ikke sikkert at alt er mulig, eller at det er plass til alle, men vi må tørre å snakke om det. I Måsøy kommune har vi nå kommuneplanens arealdel ute på høring, og i løpet av neste halvår håper jeg at vi endelig kan ha en ny og fremtidsrettet plan for våre arealer i både sjø og på land.

Nå er det jul, og om noen dager starter vi et nytt år med blanke ark og nye muligheter. Vi må ta med oss det positive fra året som har gått, og vi må lære av de tingene som ikke gikk så bra.
Jeg har stor tro på Måsøy kommune, og jeg heier på alle de som ønsker å bidra til vekst, aktivitet og positivitet.

Mitt nyttårsforsett er; å ikke ta meg personlig nær av negative kommentarer i sosiale media.
Allikevel er det viktig å ta til oss berettiget kritikk, og forsøke å gjøre noe med det – til beste for de som føler seg utenfor, som sliter med å bli hørt, eller som ikke føler seg ivaretatt av Måsøy kommunes tjenestetilbud.

«Gaver av tid og kjærlighet er i sannhet de grunnleggende ingrediensene i en virkelig god jul.»
Peg Bracken

Med dette ønsker jeg alle innbyggere i Måsøy kommune ei riktig god jul og et godt nytt år.

Bernth R. Sjursen

Neste «Ordførerens hjørne» kommer fredag 6. januar

 

 

Skjema