Ordførerens hjørne 23

Ordførerens hjørne 23. oktober 2020

Administrasjonen har sine behov, innbyggerne har sine ønsker, og politikerne har sine løfter.  Dette er utgangspunktet for den «tautrekkingen» som vi gjerne kan kalle det kommunale budsjettarbeidet for. I noen hektiske uker skal budsjettet for neste år nå stables på plass.  

Ligger driften i Måsøy kommune på et riktig nivå, eller kan vi gjøre noen smarte tilpasninger?
Skal vi kutte i investeringer for å bruke sparepengene våre og legge opp til et høyt driftsnivå, eller skal vi gjøre opp status og si at vi må tilpasse driften etter inntektene?  
Det er nok ikke veldig lurt å bruke sparepenger til drift, fordi «sparebøssa» etter hvert vil tømmes, og da sitter vi igjen med for lite penger til drift, og ingenting til investeringer.
Hvis vi har god kontroll på driften, med en liten sikkerhetsmargin, så vil vi nok ha til salt i grøten også i fremtiden.
Kommuneplanens samfunnsdel, med alle innspill, forteller oss noe om investeringsnivået vi ønsker.
Jeg mener at vi må se på begge delene med kritiske øyne, og sørge for både forsvarlig drift og muligheter for fremtidige investeringer og fornyelse. I budsjettet skal man finne både trygghet for arbeid, forsvarlighet for tjenester, og mulighet for utvikling.
Generelt kan man vel si at vi ikke kan leve råflott, men vi skal sikre at alle innbyggerne får tilbud om de tjenestene de har krav på – og kanskje litt til.
Budsjettarbeid er prioritering – og det kan være både sårt og vanskelig, samtidig som dette arbeidet er det tydeligste signalet på hvordan de folkevalgte fremmer og jobber for sine saker.

Covid-19 – andre bølge?
Man kan vel si at det snører seg til, og flere smittetilfeller og mistanke om smitte dukker opp rundt oss. Man snakker om en andre bølge av smitte, men dette kan nok like gjerne skyldes at folk er litt «slappere» med tanke på smittevern.
Hammerfest sykehus jobber på spreng med smittesporing, og smitten har spredd seg til flere steder i fylket. Det er en alvorlig situasjon og den største utfordringen er at vi ikke vet omfanget.
I Måsøy kommune ber vi alle som har vært på sykehuset etter 9. oktober om å gå i karantene i 10 dager etter besøket. Alle dette gjelder skal testes hjemme, og må ringe 917 47 278 for avtale om test. Ikke møt opp på legekontoret!
Når denne informasjonen gikk ut i starten av uka var det flere ansatte i kommunen som hadde vært på sykehuset, og man ser at dette byr på utfordringer innen både helse og oppvekst på grunn av at personale som må i karantene. Pr. torsdag ettermiddag har vi 37 personer i karantene, og 33 av disse er testet og venter på prøvesvar. Ingen har i skrivende stund fått påvist smitte.
Min oppfordring må være at alle må fortsette å ta ansvar for sine bevegelser og nærkontakter, slik at vi ikke risikerer å få en uoversiktlig smittesituasjon i kommunen. Vet du hvor du har vært, når du har vært der, og hvem du har vært sammen med – så blir smittesporingen enklere.

Vinterlig vindpark
Torsdag var ordføreren og kommunedirektøren invitert til befaring og til møte med Finnmark kraft i en vinterlig vindpark. Der fikk vi sett på anlegget, og fikk informasjon om fremdriften.
De er noe forsinket med fundamentarbeidene, men ikke så mye at det vil påvirke prosjektperioden som helhet. I møtet fikk vi også snakket om både planer for anlegget og berørte områder, ringvirkninger for næringslivet, tekniske løsninger osv. Spennende og informative timer i vindparken.

TV-aksjonen
Årets TV-aksjon ble spesiell, uten bøssebærere som gikk fra dør til dør i kommunen. I stedet var det lagt opp til en digital løsning, med bøsser på nett, Vipps, SMS, osv. Kanskje dette blir fremtidens løsning for innsamlingsaksjoner, selv etter at koronapandemien slipper taket.
Hasvik har tradisjonelt ligget langt oppe på listene, og i et møte med kommunekomiteen vår yppet jeg til kamp, og satte som mål at vi skulle slå Hasvik. Etter den ferskeste resultatlista jeg har lest, klarte vi det. Vi havnet (etter innbyggertall) på 13. plass av de 39 kommunene i Troms og Finnmark, og samlet inn kr. 44,67 pr. innbygger. Oppdaterte resultater finner du her.

Sammen i mørketi`a
I fjor utfordret jeg handelsstanden, lag og foreninger til å lage en oversikt for arrangementer etc. i førjulstiden. Høsten og vinteren kan være lang, men også en hjertevarm og koselig tid. La oss sammen skape noe hyggelig – «Sammen i mørketi`a». Jeg kaller det bolyst. Hvem tar utfordringen?

Møte med fiskeriministeren
Denne uka var Vest-Finnmark Rådet og aktører innen fisketurisme invitert til møte med fiskeriministeren. I møtet innledet jeg, før informasjon og diskusjon rundt prosjektet «Havfisketursime i Vest-Finnmark» og de innspillene vi har angående sertifisering og krav til aktørene. Det ble et godt møte, og vi både håper og tror at mange av elementene fra møtet blir tatt med i det videre arbeidet i departementet.

KS - Høstkonferanse
KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner, og bidrar til både kunnskap i kommunene, og å samle og tale kommunenes sak opp mot regjering og storting.
Onsdag deltok jeg på digital høstkonferanse med KS i mange timer foran PC-skjermen.
Finansdepartementets forslag til Statsbudsjett for 2021 ble en gjennomgående tråd i konferansen, og KS har klare signaler til Stortinget om både å styrke kommunenes frie inntekter, sørge for å videreføre – helst styrke finansieringen for ressurskrevende tjenester, samt å gjennomgå finansieringen av bemanningsnormen i barnehagesektoren.

Tannlegesituasjonen
Som jeg tidligere har skrevet, så har vi fått en ordning med tannlege i Havøysund inntil 10 uker i året, for å tilby lovpålagte oppgaver, samt gi en mulighet for at innbyggerne kan bestille time til «service». I Kommunestyret 24.09.2020 var man ikke fornøyd med dette tilbudet, representant Arvid Mathisen fremmet derfor et forslag til vedtak:
«Måsøy kommunestyre kan ikke akseptere at tannhelsetjenesten i Måsøy skal betjenes med ambulerende tjeneste fra Hammerfest. Kommunestyret krever at tannlegestillingen i Måsøy lyses ut umiddelbart med tjenestested og bosted i Måsøy.» 
Forslaget ble enstemmig vedtatt, og med bakgrunn i dette har overtannlegen i Midt-Finnmark bedt om et møte med kommunen, så snart det passer.
 

«Det blir ikke hull i en tann som er vekk.»
Dag Evjenth

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema