2022

Ordførerens hjørne 23. september

Høsten er godt i gang, og vi ser at vi har mange politiske saker på agendaen i ukene som kommer.

Administrasjonen jobber på høygir for å få utredet saker som vi politikere har bestilt, og som ordfører får jeg veldig god informasjon fra konstituert kommunedirektør om hvor sakene ligger «i løypa».
For at desembermøtet ikke skal fylles opp av mange andre saker enn økonomi og budsjett, har vi allerede nå bestemt at vi skal en ekstra møterunde i oktober/november for å ta unna andre saker.

Mandagsmøte
Mandag hadde jeg et møte med konstituert kommunedirektør om saker og ting som rører seg i kommunen. I møtet snakket vi om manglende engasjement i kommunen om årets TV-aksjon. Ordfører er leder for komiteen som pr. nå består av kun 3 personer. Hvis du vil bidra i komiteen, kan du melde deg her. Tidligere bøssebærere har fått SMS fra TV-Aksjonen, og vi ønsker selvfølgelig at alle (uansett om du ikke har fått SMS) melder seg på www.blimed.no
Kanskje vi kan utfordre lag og foreninger til å bli med på årets viktigste søndagstur 23. oktober.
I møtet snakket vi også om det pågående arbeidet med kommunens hovedplan for vann og avløp, som vi forventer er ferdigstilt i februar 2023.

Besøk hos Boreal Sjø
Tirsdag formiddag var jeg på besøk hos Boreal Sjø i Hammerfest, der jeg ønsket så ta opp problematikken med forsinkelser og kanselleringer i Måsøy-ruta. Spesielt ble dette veldig aktuelt etter at folk måtte overnatte på venterommet i Havøysund, da de innstilte seilingen til Måsøya på grunn av hviletidsbestemmelser.
Det viser seg, og det sa jeg allerede da det ble innført, at turen til Akkarfjorden skaper problemer for Måsøyruta. Det er mye gods og biler som transporteres, og det skal ikke så mye til for at det blir forsinkelser. Når det er mye last fra Akkarfjord går dette ut over hviletiden til mannskapet, og dermed har man ikke tid nok i forhold til regelverket for å seile hele distansen ut. Nå ser Boreal på løsninger for Akkarfjord, og jeg både tror og håper at det vil se en bedring når dette er på plass. Det er ikke noe kvikk-fiks, men med litt tålmodighet vil vi nok se at Boreal gjør det de kan i forhold til kontrakten og kollektivtilbudet de skal levere på.

Energi og miljø på agendaen.
Tirsdag ettermiddag møtte ordførerne i Vest-Finnmark først Marianne Sivertsen Næss, som er leder av Stortingets energi- og miljøkomiteen, til samtaler om kraftbehov i nord. Senere møtte vi hele komiteen til samtaler og middag på Turistua.
Onsdag morgen reiste ordførerne, statssekretær Elisabeth Sæther og underdirektør Olafr Rønsen i Olje- og Energidepartementet til Goliat-plattformen, sammen med Vår Energi. Der fikk vi et innblikk i hverdagen på offshoreinstallasjonen. Vi fikk høre om sikkerhet og beredskap, og om produksjonsprosedyrer og kapasitet.
Ute på plattformen møtte jeg også Ray-Are Pedersen som er en av flere fra Havøysund som jobber det ute i havet. Vel i land ble dagen avsluttet med et godt møte med statssekretæren, før våre veier skiltes.
Spennende og lærerike dager, som også ga oss ordførere muligheten til uformelle samtaler om viktige temaer med stortingspolitikerne.

Mobildekning igjen
Denne uka dukket det opp et debattinnlegg fra Erling Sande (Sp) og Nils Kristen Sandtrøen (Ap) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, med tittelen «Mobildekning i hele landet».
I innlegget kan man lese:

«Mange steder i Norge er fremdeles uten tilstrekkelig mobildekning. Regjeringen har i sommer endret regelverket slik at vi raskere kan få bedre mobildekning over hele landet. Nå kan telekommunikasjonsselskapene være trygge på at de kan investere sammen med det offentlige. Det er et viktig steg i byggingen av hele landet og styrkingen av beredskapen vår.»

Jeg har fulgt opp denne saken med et brev til Sandtrøen i AP hvor jeg peker på manglende mobildekning på Havøysundvegen, der vi flere ganger har fått beskjed fra Telenor om at «storsamfunnet» må ta del i finansieringen infrastruktur (les strøm). Jeg mener at vi har en Nasjonal turistveg med økende trafikk, og at dette også er en viktig transportveg for fisk, og da med mange utenlandske trailersjåfører. Essensen i mitt brev kan oppsummeres slik:
Når Statens vegvesen har et prosjekt som heter Nasjonale turistveger, så bør også staten ta ansvaret for sikkerheten til gjestene.
Jeg har tidligere spilt inn at disse vegene må inn på NTP, både for å sikre vegvedlikehold, men også for å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt.
Det minste vi kan forvente er at det er mulig å ringe etter hjelp når ulykken er ute. Vi har hatt nok av utfordrende situasjoner med både trailere, brøytebiler, motorsykler, osv.
Nå er det slik at ikke alle politikerne på Stortinget kjenner til hver lille krik og krok av landet vårt, så jeg har jobbet mye for å informere om utfordringene vi har på vår Nasjonale turistveg.
Jeg ber derfor om at man retter et ekstra fokus på sikkerheten ved våre Nasjonale turistveger, og imøteser en plan for utbygging av mobilnett FV889.

Så skjedde det igjen
I går kveld gikk det et steinras i Eiterfjordbakken, hvor et kjøretøy var involvert. Havøysundveien er nå stengt inntil videre. Det jobbes med å få geolog til stedet, som vil gjøre vurderinger, og komme med anbefalinger om tiltak. Dette viser igjen hvor viktig det er med mobildekning på denne veien, for å kunne ringe etter hjelp ved hendelser og ulykker.

Lån en ordfører
Den første torsdagen i september inviterte biblioteket til «Lån en ordfører», hvor man ønsket at innbyggerne kom til biblioteket for en samtale med ordføreren. Tidspunktet var nok ikke det beste, fra 16.00 – 17.00. I alle fall dukket ingen opp. Nå forsøker man igjen, og denne gangen på onsdager, og litt senere på ettermiddagen. Første møte blir onsdag 5. oktober kl. 17.00 – 18.00.

Ukens gladsak
Regjeringen skal legge fram ei stortingsmelding som skal se på utfordringer i skolehverdagen på 5.- 10. trinn, og i den forbindelse har kunnskapsminister Tonje Brenna invitert 30 elever fra hele landet for å finne svar – nærmest mulig de som berøres.
Havøysund skole ble invitert til å sende en elev med ledsager til Oslo. Etter loddtrekning blant de elevene som ville dra, ble det Sandra. Sandra i 10. klasse deltar derfor denne uken i et elevpanel i regi av Kunnskapsdepartementet, og elevene skal komme med innspill på hvordan de opplever skolehverdagen sin. Hva vil de ha mer av? Hva kan gjøres bedre? Hvordan kan skolen motivere elevene? Hvordan legge til rette for mer praktisk læring?
Panelet skal møtes flere ganger digitalt i løpet av skoleåret, og det er planlagt en ny Oslo-tur til våren. 

Neste uke
Mandag: Mandagsmøte med kommunedirektør og varaordfører, kveldsmøte med partimedlemmer.
Onsdag: Møte vedr. ny webside til kommunen, kveldsmøte med Finnmark Arbeiderparti
Torsdag: Kommunestyremøte
Fredag: Møte med de psykososiale kriseteamene i Finnmark, møte med Oslo Economics om hvordan kommuner arbeider med interkommunalt samarbeid.

 

«Kanskje samtalens kunst nettopp er å få andre til å utfolde seg.»

John Steinbeck

 

God helg.
Bernth R. Sjursen

 

Skjema