ordførerens hjørne 24

Ordførerens hjørne 24. april

Den siste uka har vært en miks mellom politikk, næring og smittevern, og man føler vel at man begynner å nærme seg en slags hverdag som man kan forvente i tiden fremover.

Elektroniske lyd-/bildemøter og færre reiser ser jeg på som veldig positivt, selv om man savner de fysiske møtene med folk. Alle er nok innstilte på at det vil gå lang tid før man treffes på møter og konferanser, og at man kan samles rundt bordene til gode samtaler og en middag. Den elektroniske hverdagen ble kastet over oss, og jeg er imponert over hvordan ting løser seg.

«Andrà tutto bene!»
Det var i Italia det startet. Tegningene av regnbue med skriften «Andrà tutto bene!» - på norsk «Alt blir bra.»  Voksne og barn satte seg ned og tegnet regnbuer som symbol på håp, skrev på teksten, hang den opp i vinduer, delte i sosiale medier og prøvde å oppmuntre hverandre til å huske på at selv om det er tøft nå, så kommer det til å gå over.
Mandag åpnet Høtten barnehage igjen, og det var nok mange unger som hadde gledet seg til å komme tilbake. Personalet har tilpasset barnegrupper og forberedt seg til denne dagen, alt i henhold til en tydelig veileder fra regjeringen.
I løpet av uka har også barn og voksne i barnehagen tegnet regnbuer og hengt de opp i vinduet, som bildet viser.

Åpning av skolene
Mandag er det skolen (1. – 4. trinn) og SFO som åpner for en mer normal skolehverdag. Også i skolen er det mange smittevernregler som man må forholde seg til, og lærerne har forberedt seg godt til å ta imot elevene.

Kommuneplanens samfunnsdel
Hovedutvalgene har denne uka behandlet kommuneplanens samfunnsdel. Denne skal nå videre formannskapet og kommunestyret, før planen skal ut på offentlig høring. Planarbeidet er viktig, og krever involvering av både innbyggere, næringsliv, frivillighet og politikere.
Denne uka har vi også deltatt, selvfølgelig elektronisk, på regionalt planforum Troms og Finnmark, og presentert vårt arbeid for mange forskjellige etater. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres i kommunen, og har fått mange gode innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet.

Møte med Finnmark kraft
Sist fredag møttes Finnmark kraft og kommunen på nett for et statusmøte for arbeidet som skal gjøres på Havøygavelen. Alt går etter planen, og den første lasta med utstyr skal være i Havøysund rundt 11. mai. Oppstart for arbeiderne er 18. mai.

Kulturmidler 2020
Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur behandlet denne uka søknader om kulturmidler. Denne gangen var det 7 lag og foreninger som fikk tildelt til sammen kr. 90.000,- iht. retningslinjene.

17. mai 2020
Nasjonaldagen blir markert på en spesiell måte over hele landet. I Havøysund er det idrettslaget som står for arrangementet denne dagen, og de er i full gang med planleggingen. 17. mai i Havøysund har alltid vært en stor festdag, med folketog og folkefest. Dessverre gjør korona-pandemien at man har begrensede, om ingen muligheter, til å samle folk til fest og feiring. Styret i idrettslaget er årets 17. mai komite, og de har lovet at markeringen av 17. mai 2020 blir en dag som vil bli husket.
Det jeg kan røpe nå er at det blant annet vil bli sending på nett, fra et studio på rådhuset. Sendingen vil etter planen bestå av kulturinnslag, taler, og markeringer. Idrettslaget oppfordrer folk til å pynte seg og  sende inn en kort hilsen, gjerne et bilde eller en filmsnutt på mail til leder i Havøysund IL Marte Stabell, mstabell@hotmail.no
Program for dagen, og link til sendingen kommer senere.

Info fra kommunelegen
Vi står i en krevende tid. COVID-19 påvirker hverdagen til oss alle. I en liten kommune er vi svært sårbar. Alle kjenner alle, og rykter spres raskt. Frem til nå har vi hatt 2 tilfeller av korona i Havøysund. Begge to har hatt et mildt forløp og er nå ute av karantene. Vi har testet alle aktuelle som har vært i tilknytning til disse personene, hvorav alle tester har vært negative. Vi har situasjonen under kontroll.
Når vi mistenker eller har fått påvist tilfeller av korona, gjør vi det vi kan for å informere om regler for karantene og isolasjon på best mulig måte til de berørte partene.
Når slik viktig informasjon blir gitt, er det dog alltid rom for misforståelser. I tiden fremover er det viktig at vi står sammen, hjelper hverandre og støtter tiltak som blir iverksatt. Vi er avhengig av godt samarbeid for å vinne kampen mot korona. Som lokalsamfunn og kommune skal vi komme styrket ut.

 

«Du kan ikke bli bedre enn deg selv,
men du kan bli den beste deg,
og DET er stor suksess om du klarer det.»

Jahn Teigen

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema