ordførers hjørne 24

Ordførerens hjørne 24. januar 2020

Prinsesser på miniski – ukas gladsak.
Sist helg gikk Sunshine Winter Festival av stabelen i Honningsvåg, hvor en av aktivitetene var VM i miniski. Et lag fra vår, etter hvert så kjente, Havøysund Royale Prinsesseklubb tok en hederlig 4. plass i konkurransen.

Dette er en uformell konkurranse, men med både konserter og aktiviteter i løpet av helga er dette en viktig festival for bolyst i Honningsvåg.
«Prinsessene» er etter hvert blitt populære blant journalister og fotografer, og dukker stadig opp når det skjer noe. Det hele startet med en ide i 2005, og 12 damer ble med et trylleslag forvandlet til 12 prinsesser. Havøysund Royale Prinsesseklubb var født.
Siden den gang har det blitt mange turer og aktiviteter på damene. Best huskes vel prinsessenes Stockholmstur, hvor de plutselig dukket opp i forskjellige aviser og blader i forbindelse med prins Carl Phillip og Sofias bryllup i 2015. Samme sommer var de selvsagt hjertelig tilstede da kong Harald og dronning Sonja besøkte Måsøy kommune. En slik «klubb» som damene har gjør noe med bolyst og tilhørighet – og jeg heier på alle slike påfunn. Her er det vel bare å oppfordre andre til liknende klubber/sammenkomster. PS! Du blir aldri for gammel til å ha det gøy.

Gunnarnes skole
Denne uka var det møte i Hovedutvalg for teknisk, utvikling og miljø. Der ble utfordringene med selve bygget diskutert. Det ble i desember satt av penger på budsjettet til prekære utbedringer, noe som flere må involveres i. Hvilket behov ser rektor, foreldreutvalget, teknisk sektor?
Sektorlederen jobber med et grunnlag for befaring, og vil involvere både brukere, politikere og håndverkere i en felles befaring på skolen. Det er tidligere laget en tilstandsrapport, men den kan forståelig nok ikke legges til grunn for en utbedring av skolen i et «jafs». Her må vi sammen finne de gode løsningene, for å utbedre skolen steg for steg.
Som ordføreren tidligere har signalisert er det ikke aktuelt å legge ned skolen, så vi ønsker nå en god oversikt over skolens behov, og hvilke muligheter vi ser for skolebygget. Tidspunkt for befaring vil vi komme tilbake til.

Status -  kombibåtkai Ingøy
Ordføreren har sjekket opp hvor denne saken står i kommunens administrasjon. Siste kontakt med fylket var 17. desember, og sektor for teknisk, drift og miljø venter en byggesøknad fra utbygger. Jeg har sendt en henvendelse til Fylkesråd for samferdsel for å finne ut hvor saken ligger i den nye fylkeskommunen.

Kompetanseklynge laks
utvider nå sin virksomhet geografisk og tematisk. Klyngen skal gjennomføre en spennende strategiprosess vinteren/våren 2020 for å styrke klyngen og samhandlingen mellom havbruk, villaks, kystfisket og andre viktige interesser. Prosessen skal brukes til å mobilisere aktørene i regionen, og til å utvikle en felles forståelse av utfordringene og mulighetene. Første samling finner sted i Alta 4. – 5. februar, med to påfølgende samlinger i mars og april. Det er ønskelig med kontinuitet, og derfor at de samme deltakerne er med på alle tre samlingene. Min kalender var allerede booket opp med møter og andre avtaler den 4/2, samtidig som vi ser at dette er en viktig møteplass for oss.  Fra Måsøy kommune vil derfor varaordfører delta.

SaRi
Sameksistens og ringvirkninger av havbruk, fiskeri og fisketurisme i Finnmark.
Nofima-prosjektet med kortnavnet SaRi vil studere sameksistens mellom havbruk, fiskeri og fisketurisme. Dette er et møysommelig arbeid som pågår i perioden 1/2-19 – 30/6-22.
Finnmark, og om fakta om ringvirkninger påvirker sameksistensen mellom disse aktørene.
Økt kunnskap om sameksistens mellom havbruk, fiskeri og fisketurisme har veldig stor interesse, også i Måsøy.
Det er viktig å finne gode løsninger, slik at samhandlingen mellom ulike næringsaktørene som operere i samme kystsone kan drive næringsvirksomhet med minst mulig konflikter.
Jeg har invitert prosjektlederen i SaRi til Måsøy kommune, slik at han kan få et innblikk i hva som skjer hos oss. Vi har både turistfiske, havbruk og tradisjonelt fiskeri.

Sannhets- og forsoningskommisjonen i Havøysund
I samarbeid med Måsøy kommune inviteres det til åpent møte på
Havøysund hotell tirsdag 4. februar fra kl. 19.00 – 21.00
Kommisjonen som er opprettet for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner ledes av Dagfinn Høybråten og består av 11 andre fagpersoner.

Kommisjonen jobber etter følgende mandat:

  1.  Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.
  2. Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag.
  3. Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

«Sammen om det viktigste»
Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur hadde møte sist tirsdag, og gjennomgikk Plan for arbeid med tidlig innsats i Måsøy kommune – «Sammen om det viktigste». Denne skal opp til endelig behandling og vedtak i kommunestyremøtet 13. februar.

Neste uke er det full møteuke
Mandag – torsdag er ordføreren i Alta. Da er det representantskapsmøte i VEFIK og vintermøte med Fylkesmannen og KS i Troms og Finnmark.
Fredag deltar jeg i møte med Måsøy sokn, og i oppstartsmøte for kommuneplanen.

Innspill til Nasjonal Transportplan (NTP).
Via Vest-Finnmark Rådet spiller ordføreren inn at Nasjonale turistveger (selv om de er fylkesveger) må tas inn i NTP.
Det legges opp til økt trafikk, og legges til rette med severdigheter og rasteplasser. Da bør det av staten bevilges penger til utbedring og vedlikehold av disse vegene. For 889 er det spesielt et viktig tema som opptar reisende:
«Strekningen MÅ også sikres med mobil- og radiodekning. Med økende turisme langs en veg som er meget værutsatt, er det bekymringsfullt at det er tilnærmet null radio- og mobildekning. Det har vært ulykker på strekningen, hvor kommunikasjonen med omverden var umulig uten at redningsmannskapene forflyttet seg over lange avstander.»

«Suksess er evnen å gå fra det ene nederlaget til det andre,
uten å miste entusiasmen»

Ønsker dere alle ei god helg.

Bernth R. Sjursen

Skjema