Ordførerens hjørne 24

Ordførerens hjørne 24. juni

Uka startet søndag morgen, på reisefot langs Finnmarkskysten. I 26 knops fart gikk turen til Vadsø for dåp av Hollendaren.

Jeg var heldig og fikk seile som mannskap på båten, og fikk dermed en fin og smidig reise fra Havøysund til Vadsø for å være med på dåpen.
På vei østover var vi innom Ryggefjord for å teste de nye pelene som var satt ned for at båten skulle kunne legge til kai der inne. Litt småjustering, så blir det mange turer for Hollendaren til Ryggefjord i sommer. Et godt samspill mellom politikk, velforening, næringsliv og rederi klarte å få dette på plass, og nå er vi alle fornøyde.

Ordførerens tale under dåpsmiddagen
Kjære alle sammen. Det passer vel å si gratulerer med dagen i dag.
Gratulerer til verft, rederi, operatør, mannskap og innbyggere.
Jeg er glad for at vi endelig kan samles til dåpsfest for Hollendaren, over et år etter at den opprinnelig skulle vært satt i rute i Måsøy-sambandet - 1. juni i fjor.
Som ordfører skal jeg ikke legge skjul på at det har vært tøft å skulle forsøke å skape ro i en øykommune, med næringsaktører som er avhengige av at både gjester og gods kommer sjøveien.
Dette er Måsøy kommunes viktigste samferdselstilbud – for å kunne bo og drive næringsvirksomhet på alle øyene våre.
3. november i fjor klappet endelig båten til kai i Havøysund, og mange nysgjerrige innbyggere tok Hollendaren i nærmere øyesyn. Praten satt løst, det var latter og smil, og folk var veldig fornøyd med nybåten.
Endelig skulle det bli skikkelig kapasitet for frakt av biler og gods mellom øyene i kommunen.
Etter testkjøring på alle anløpsstedene skulle båten settes i drift siste halvdel av november.
Så ble båten liggende, noe som selvfølgelig skapte stor frustrasjon hos både politikere, innbyggere og næringsaktører - og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har vært i kontakt med fylkesråden for samferdsel for å holde meg selv oppdatert.
Dagene gikk, og det ble ei lang ventetid – mens juleribba og nyttårsfyrverkeriet forsvant.
Endelig, den 28. januar kl. 05.05 ble båten satt i trafikk – nesten 8 måneder etter planen, og den dagen fikk jeg nesten den samme følelsen som når de første solstrålene dukker opp etter mørketid og vinterstormer.
Vi legger bak oss uværet, ser fremover mot lysere tider – og i dag er det endelig en festdag.
Jeg vil berømme innbyggere og næringsaktører på øyene i Måsøy, som utålmodig har ventet på Hollendaren, mens biler og gods har stått i kø for å få kjempe om den lille plassen på båten Ingøy.

Til slutt vil jeg rette en stor takk, og en liten bønn, til Troms og Finnmark Fylkeskommune som bestemte seg for å investere i en ny og større båt til Måsøy-sambandet – det var det virkelig behov for.
La oss sammen gjøre det fortsatt mulig å bo og leve langs kysten i Finnmark, og la de som er avhengige av denne båten få ro.
Igjen - gratulerer med dagen.

Dra på Lopphavet
Marint vern av Lopphavet ble vedtatt i statsråd denne uka, og en lang politisk kamp endte med gjennomslag for Hasvik kommunes forslag og Vest-Finnmark Rådets uttalelse.
Forslaget ivaretar vern av viktige havområder og korallrev, samtidig som det ikke blokkerer for næringsutvikling.
Det opprinnelige verneforslaget fra Statsforvalteren og Miljøverndirektoratet var på 3045 km2, mens man etter innspillene landet på 1322 km2. Dette kan man kalle en stor seier for demokratiske prosesser og lokal medbestemmelse, når viktige beslutninger tas på nasjonalt nivå.

Styringsgruppemøte – Arealplan
Onsdag hadde styringsgruppa for arealplanen møte for å avklare avsetting av arealer til motorsport, næringsområder på fastlandssiden og helikopterlandingsplass. Når det gjelder landingsplass har vi to alternativer – et vest for kirkegården og et mot Breisundet bak Lomvannsveien. Disse må testes ut av redningshelikopteret, før vi «lander» på en avgjørelse. Vårt første alternativ er vest for kirkegården.
Landingsplassen som brukes i dag er det for liten sikkerhetssone på, i forhold til støy.
I møtet diskuterte vi også areal for utvidelse av hurtigrutekaia, samt molo i Hallvika.

Fagbrevutdeling
Senere på dagen tok ordføreren imot glade fagarbeidere som skulle få overrekt sine fagbrev. 9 personer skulle få fagbrevene, men kun 5 hadde anledning til å møte. Det ble en hyggelig time med kaffe, kaker og prat om utdanning og jobb.
Det er tøft å høre at; «hadde det ikke vært for LOSA og vekslingsmodellen, så hadde ikke jeg hatt fagbrev»
Måsøy kommune ønsker å legge til rette for fagutdanning «hjemme», og har for neste skoleår gått inn med 640000,- for å opprettholde LOSA-tilbudet i kommunen.

Kommunestyremøte
Torsdag var det klart for vårens siste kommunestyremøte, med både ordinære saker, interpellasjoner, informasjonsaker og økonomi på sakskartet.
Kommunestyret ble informert av prosjektleder Ann Synnøve Hansen om hva som er gjort i folkehelsearbeidet i kommunen og hva tverrfaglig team jobber med. Her har de nettopp arrangert LAN-party for ungdommen, hvor bakgrunnen i hovedsak var inkludering. Også arbeidslivsfaget er en del av folkehelsearbeidet, og dette er blitt tatt godt imot.
Rektor i Måsøyskolen, Espen Mikalsen fortalte om skolens arbeid og planer mot mobbing, og her har man virkelig tatt tak og satt fokus på kartlegging, kursing og tiltak.
Både Ann Synnøve og Espen holdt innlegg som gjorde meg både rørt og glad, for at man har virkelig jobber med utfordringene. Dette er viktig for våre barns trygghet og oppvekst, samtidig som det er viktig at hele samfunnet tar ansvar for barns trygge rammer og inkludering.
Av saker som ble behandlet var selvfølgelig kommuneøkonomien det som skapte mest debatt. Her har kommunestyret bedt formannskapet og kommunedirektøren sette inn tiltak for å gjennomføre planer og vedtak som ikke er kommet i gang.
Når vi snakker om økonomi, så har KLP forsikring avvist erstatningsansvar for skadene i bassenget og samfunnshuset, og dermed ruller det ca. 2,5 mill. ut av kommunekassa for å få dette fikset. Nå ser det ut for at bassenget blir stengt ut 2022, og man ser på løsninger for svømmeundervisning ved en annen skole fra slutten av september.

På agendaen
Det nærmer seg sommer, og vårens politiske møter er gjennomført. Nå er det en del arbeid på kontoret, for å få unna saker og ting, før jeg går inn i en mer fleksibel tid med mobilt kontor.
Mandag er det møte med kommunedirektøren og varaordføreren, og fredag skal jeg åpne «Perla-festivalen».
Jeg vil bruke mye av sommeren til å besøke bedrifter, møte folk, og samle innspill og ideer som kan bidra til videre utvikling av Måsøy kommune.
Så blir det mye lesing av plandokumenter, jobbing med budsjett, og å sette agenda for det politiske arbeidet utover høsten. Vi har kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan som må følges opp med tiltak, vi jobber med arealplan og sentrumsplanen, og vi må sørge for å være på ballen innen både helse og oppvekst. Til sist har vi også ute en stillingsannonse der vi søker etter ny kommunedirektør, så det blir nok ikke helt stille selv om de politiske møtene er gjennomført.

«It takes a village to raise a child»
Afrikansk ordtak

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema