ordførerens hjørne 24

Ordførerens hjørne 24. september

Ei hektisk møteuke går mot helg, og når du leser dette er jeg antakelig godt plantet i et flysete på vei til langhelg et sted sør i landet.

Denne uka startet allerede søndag ettermiddag, på vei til ukas første møte, og ble avsluttet med kommunestyremøte torsdag ettermiddag, før jeg inntok hjemmekontoret for å skrive denne ukens «ordførerens hjørne».

Covid-19
Det er forventet at Norge går til trinn 4 i gjenåpningen i løpet av dagen/helgen, som betyr at vi er tilbake til normale tilstander i landet. Smitten er så lav at denne uka var R-tallet på 0,81.
Regjeringen holder kortene tett til brystet, men lekkasjer har varslet åpning.
Samtidig er det også kommet sterke signaler om at man skal oppfordre innbyggerne til å vaksinere seg. Oppfordringen fra meg må bli at innbyggerne holder seg orientert i media og på regjeringen.no

Roni Horn til Havøysund
Den 30. september kl. 12.00 åpner Statens vegvesen sin nye turistveginstallasjon i Havøysund, og kunstneren deltar selv på åpningen.
Den amerikanske kunstneren Roni Horn har sin base i New York og er en av vår tids mest ettertraktede kunstnere. Hennes arbeider vises i kunstgallerier og museer verden over. Horns kunstverk består av et bredt spekter av medier, inkludert fotografering, skulptur, tegning og bøker. Ikke minst er Horn kjent for sine monumentale skulpturer i glass.
Kunstnerens installasjon på Ørahaugen i Havøysund består av to sylindriske glassobjekter som reflekterer lys tilbake til tilskueren. Massiviteten og volumet er slående.
Objektene utstråler stillhet i et værhardt og vakkert hjørne av verden, der lysets variasjoner - midnattssol, nordlys og vintermørke - skaper stadig nye stemninger.
Bygget som omslutter kunstinstallasjonen, tegnet av Jensen & Skodvin arkitekter, er en integrert del av kunstverket. Huset er enkelt, lavmælt og uten vinduer. De innvendige veggene er kledde med torv, og takstolene som siler det naturlige lyset fra taket gir viktige dimensjoner til kunstopplevelsen. 
Sammen med Steilneset Minnested i Vardø styrker kunstinstallasjonen i Havøysund Finnmarks posisjon på det internasjonale kunstkartet.
Åpningen vil ha en formell, informativ og underholdende ramme, så her er det bare å finne veien til Ørahaugen torsdag 30. september kl. 12.00.

Møte i Vest-Finnmark Rådet
Etter Stortingsvalget havnet Marianne Sivertsen Næss på tinget, og jeg fungerer nå som leder av Vest-Finnmark Rådet. Mandag og tirsdag var rådet samlet i Hasvik for årets første fysiske møte. Der behandlet vi en lang rekke saker, og fikk oss også en guidet tur med buss rundt på Sørøya. Her ble det gitt informasjon om diverse havne-, nærings- og boligetableringer. Spennende, da jeg faktisk aldri har vært på øya.
I møtet fikk vi presentert endelig utkast til rapporten som belyser transportutfordringer på sjømatveiene i Vest-Finnmark, som Visjona har utarbeidet på oppdrag fra rådet.
IKT Vest-Finnmark informerte om status for felles digitaliseringsprosjekt for samarbeidende kommuner i Vest-Finnmark.
Vi hadde dialogmøte med Husbanken i Troms og Finnmark, der vi drøftet hvordan startlån, bostøtte, grunnlån og andre tiltak kan brukes som verktøy for rekruttering og bosetting.
Vi hadde videre dialog med Kvænangen kommune angående eventuell deltakelse i rådet, og ordføreren deltok i hele rådsmøtet som observatør.
I tillegg har rådet tilsluttet seg 8 pliktkommuners felles uttalelse i høringen om endringer i Leveringspliktforskriften for fartøy med torsketrål, drøftet forsvar, kommunenes inntektssystem, caravan- og bobilprosjekt, KVU Nord-Norge, Forum-Reiseliv 2021, samt satt datoer for møter og arrangementer det kommende halvåret.

Transportløsninger i Nord-Norge
Onsdag var jeg i Alta, der jeg deltok i egenskap av rådsleder i møte med forskjellige etater og regionråd. Det var Statens vegvesen som inviterte til møtet, der vi diskuterte konseptvalg for fremtidens transportløsninger i Nord-Norge. Det er en vanskelig balansekunst å skulle snakke på vegne av 7 kommuner, og fra de forskjellige rådene ble det også gitt uttrykk for at alle kommuner må inviteres til å delta, for å kunne fortelle om sin kommunes utfordringer og muligheter innen både gods- og passasjertransport. For min del havnet jeg kjapt inn på både båtkapasitet og regularitet på vei. I forlengelsen av dette møtet vil Statens vegvesen ha Teams-møte med alle kommunene, så det nytter å komme med innspill i de store prosessene.

Møte med Statsforvalteren
Torsdag startet med et møte mellom kommunestyret og Statsforvalterembetet. I møtet gjennomgikk vi «kommunebildet for Måsøy kommune». Dette dokumentet er en oppsummering av forskjellige kommunale ansvarsområder, og hvilken standard vi holder i det vi leverer. Mye er bra, men vi har også noen utfordringer. I utgangspunktet var det formannskapet som skulle deltatt, men som ordfører syntes jeg det var viktig at hele kommunestyret og administrasjonen fikk førstehåndsinformasjon, og fikk delta i samtalene. I 3,5 timer fikk vi en god gjennomgang, mange gode råd og tips, og mange fine diskusjoner. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at dette møtet var nyttig og godt for både Statsforvalteren og kommunens representanter.

Kommunestyremøte
Etter møtet med Statsforvalteren ble det det ordinære kommunestyremøtet satt. Der fikk vi en gjennomgang av 2. tertialrapport, som sier en del om kommunens økonomiske drift. Vi er i en dimensjoneringsprosess, som skal gå frem til 2023, noe som gjør at vi må holde i tøylene for at vi skal komme i mål.
Videre kan jeg fortelle at vi i møtet ansatte ny kommunedirektør. Han heter Fred R. Johansen, er 55 år og kommer fra Inndyr. Fred har en bred bakgrunn fra offentlig forvaltning, og har vært både rådmann og kommunalsjef (som han er i dag). Fred gleder seg til å komme nordover, og regner med å være på plass rundt 1. desember.
Vi behandlet også to hastesaker i møtet iht. kommunelovens §11-8:

1 Havøysund skoles IT-systemer har ikke fungert som de skal, og dette har vært på en «runddans» mellom administrasjonen, skolen og IT-avdelingen i Hammerfest, uten at ting er blitt endelig avklart. Etter at dette ble oppdaget, som følge av fortvilte meldinger, ble det bevilget 150.000,- i dagens møte for å få på plass dekning/aksess i byggene, samt brukertilgang for lærerne.

2 Ingrid Majala er kommunens økonomisjef, men har også ivaretatt stillingen som kommunedirektør siden i sommer. I dagens møtet ble hun, etter eget ønske avlastet fra denne stillingen, og Arnstein Larsen vil ivareta den rollen frem til Fred R. Johansen er godt på plass hos oss.

«Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre.
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.»

Erik Bye

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema