Ordførerens hjørne 25

Ordførerens hjørne 25. juni

Været har vært vekslende denne uka, men sommerfølelsen kommer snikende. Det ryddes i hager, snekres og males, og vi kan til og med høre lyden av gressklipping.

Sankthanskvelden luktet det grillmat, sommergjester er kommet til Elvesletten bobilcamp, skolene har hatt sine sommeravslutninger, noen har fått fagbrev, og vårens siste kommunestyre er gjennomført. Det smaker sommer.

Covid-19
Jeg opplever dagene som rolige, og vi har ikke hatt særskilte møter for å diskutere utvikling og tiltak de siste ukene. Selv om det dukker opp enkelttilfeller i nabokommuner, så har ting roet seg veldig. Folk er flinke med å følge smittevernanbefalinger, og mange er blitt vaksinerte. Vi er godt i gang med aldersgruppen 45-54, og i løpet av sommeren har nok de fleste fått sin første vaksinedose.
Jeg ser for meg en deilig sommer, uten for mange restriksjoner.

Koronasertifikat
Jeg liker ikke ordet, da det setter bestemmelser for enkeltmennesker, og skaper en slags «urettferdighet» i forhold til vaksinetempo og fordeling av vaksiner. Uansett; dette er en løsning for at vi skal kunne ferdes trygt mellom land og i store forsamlinger. Ser jeg slik på det, så er det jo tross alt en god løsning for bevegelsesfriheten.
Det er estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i Norge har begrensede digitale ferdigheter og ikke kan bruke det digitale koronasertifikatet. Fra i går, torsdag 25. juni kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten fra Helse Norge.

Utdeling av fagbrev
Mandag var det invitert til overrekkelse av fagbrev som ble avlagt i 2020. Kantina var dekket med kaker, brus og kaffe – og ordføreren hadde æren av å dele ut fagbrevene. Dessverre var det mange som ikke hadde anledning til å møte, men uansett ble det ei fin stund med prat om fagretninger, lærlingetid og jobbmuligheter.

Alvorlig voldsepisode
Sist helg hadde vi en alvorlig voldsepisode i Havøysund, som nå følges opp av politiet. De ser alvorlig på saken og har iverksatt full etterforskning.
Det er ikke tvil om at fra grov vold til fatale konsekvenser er det bare tilfeldigheter som skiller, og slike hendelser vil vi som samfunn ikke ha. Her må familie, venner, skjenkesteder, politi, kommunen, osv. bidra til trygghet for innbyggere og gjester. At vi får en så grov voldssak så tett på, bekymrer både ordføreren og innbyggerne. I min kontakt med politiet denne uka har vi diskutert denne saken spesifikt, men også hvordan vi kan jobbe forebyggende for å unngå slike hendelser i fremtiden.

Hjertestarter
Bruk og tilgjengelighet av hjertestartere er blitt mye omtalt i media, og spesielt i det siste etter at fotballspilleren Christian Eriksen falt om under en EM-kamp – og fikk hjelp takket være kyndig førstehjelp – og en hjertestarter.
Nå viser det seg at hele 54.000 hjertestartere i Norge ikke er registrert i det offentlige hjertestarterregisteret, og etter et søk fant jeg ingen registrerte hjertestartere i Måsøy kommune.
Det betyr at hjertestarterne ikke vil være til hjelp, med mindre noen kjenner til hvor den er, om den fungerer – og hvordan den skal brukes. Jeg vet det at det finnes mange hjertestartere i kommune, og anbefaler alle ansvarlige/eiere om å registrere disse.

Hjertestarterregisteret - Finn nærmeste hjertestarter | 113.no

Hovedutvalgsmøte
Uka startet med møte i Hovedutvalg for Teknisk, Utvikling og Miljø. Der fikk vi informasjon om arbeidet som er gjort innenfor kartlegging og verdisetting av friluftsområder i kommune. Dette har vært en omfattende jobb, men til gjengjeld sitter vi igjen med total 91 områder som er vurdert i forskjellige kategorier innenfor type og viktighet. Alle opplysninger og vurderinger skal til slutt ende opp som en oversikt i et temakart, som vil være et godt hjelpemiddel for fremtidig arealbruk. I det samme møtet diskuterte vi forsøpling, både fra private og næringsaktører, og administrasjonen vurderer tiltak for å få bukt med dette. Vi ser også på løsninger for regelmessig strandrydding.

Politikk, gjennomføringstempo, debatt …
Torsdag gjennomførte vi vårens siste kommunestyremøte, som ble et langt møte med mange saker på agendaen. Det ble mange debatter, og vi er ikke alltid enige om prioriteringer og tempo. Som ordfører er jeg utålmodig, og ønsker selvsagt ikke at ting skal ta unødvendig lang tid å gjennomføre. Det gikk til tider varmt i debatten, spesielt når man kom til prioriteringer. Når sakene er utredet og vedtatt i den politiske behandlingen, så forventer jeg at man setter i gang arbeidet uten unødig opphold. Noen saker har også en slik karakter eller tidsfrist at man som politikere må tørre å ta signaler fra flertallet, og ta ting på «halvspretten» for å få gjennomført i tide. Det kan dreie seg om frister som årstider, værvindu, maskiner som er på plassen, infrastruktur som man er avhengig av i forbindelse med sesonger, osv. Jeg er stolt av kommunestyret vårt, og ser også at vi har en administrasjon som tar tak i mange ting som vi politikere har satt på kartet.

De gode sakene
I kommunestyremøtet hadde vi mange saker, blant annet alle kommunale regnskap og årsmeldinger. Vi har god kontroll på økonomien, og det ser ut for at grepene som er gjort med tanke på driftskostnader vil bære frukter, og det gjør også at vi kan tørre å investere. Det er helt umulig å nevne alle sakene her. La oss ta «gladsakene»:

  • Vi har vedtatt forskuttering av spillemidler til dagsturhytta, og har innvilget midler til toalettløsning ved hytta. Hytta skal settes opp på sensommeren.
  • De nye scooterløypene ble vedtatt
  • Vi har tatt en investeringsbeslutning, og skal nå i gang med bygging av nytt lege- og omsorgssenter. (Noen har sett at det settes opp brakker ved Bekketun. Disse skal benyttes som midlertidig legekontor, og senere som til kontorer for hjemmetjenesten. Fysioterapeuten skal ha midlertidige lokaler i den gamle «Marilla´s Salong» i Lomvannsveien.)
  • Vi starter opp barnehage på Rolvsøy fra høsten.
  • Kommunestyrets utdanningsstipend har fått reviderte retningslinjer, og skal være klar fra høstsemesteret.
  • Ingrid Majala ble konstituert som kommunedirektør med virkning fra 1. juli.

Det neste store
Jeg har mange ganger sagt at vi må satse på unge voksne og småbarnsfamilier, og deres behov. Når vi nå planlegger store investering inne helse (igjen, sier noen), så er det med en forventning om at også barn og unge skal få sitt. Som ordfører har jeg en hjertesak, og det er skole. Jeg syns skolebyggene våre er utdaterte og nye løsninger må på tegneblokka. Fra talestolen i kommunestyret sa jeg at det neste vi skal se på er ny skole i Havøysund, gjerne som kombinert nærmiljø/oppvekstsenter. Jeg lovte også at i løpet av denne valgperioden skal administrasjonen være i gang med utredning av dette.
Vi må også se på gode fremtidige løsninger og bygg for både barnehage/SFO/skole på Rolvsøy.

Dette er en lovnad – fra ordføreren, men jeg er overbevist om at jeg har både kommunestyret og administrasjonen med meg.

Selv om kommunestyremøtene allerede er åpne for publikum ba kommunestyret om at det ble gjort lydopptak av møtet, slik at også du som ikke kunne være tilhører i møtet kan sitte i ro og fred og lytte til alle sakene og debattene. Lydfilen vil administrasjonen legge ut på kommunes hjemmeside.

«En skole er en bygning
med fire vegger, tak og gulv,
og med framtiden inni seg.»

Ukjent

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema