ordførerens hjørne 25

Ordførerens hjørne 25. september 2020

Du er verdensvant i Oslo, eller Tromsø førr den sak,

men havne du i Havøysund da blir du heller spak,

når alle vinterstormens kvite jævla flyg i hop førr å ta tak.

Da merke du at mer enn bare markedskræftan rår,

med alle veia stengt og bare Hurtigruta går … Førbi.

Slik starter sangen «Skål førr Finnmark» av Boknakaran.
De setter ord på hvordan livet kan være en vinterdag her nord – når Hurtigruta seiler forbi.
Nå vil disse båtene bli et langt mer sjeldent syn langs kysten. Rederiet har som kjent varslet en redusert seilingsplan, hvor de kun skal seile med 2 skip – i første omgang ut oktober. Dette har både politikere og havnemyndigheter reagert kraftig på, og jeg har tatt dette opp direkte med flere stortingspolitikere i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Ingalill Olsen har stilt spørsmål direkte til samferdselsministeren, og Øst- og Vest-Finnmark Rådet har skrevet en felles uttalelse til ministeren. For vår del ser vi at det blir et stort problem med så få avganger, all den tid det sendes store mengder fisk og annet gods på kjøl.
Alle reduksjoner i logistikkløsninger har en konsekvens, og hos oss i Måsøy kan reduksjonene bli dramatiske. Uten sjøtransport må alt over på bil, og det er selvsagt ikke ønskelig i en kystkommune.
Hvordan kan man tillate at rederiet innstiller seilinger, og samtidig mottar store summer i statsstøtte? Det spør vi ministeren om i våre henvendelser.

Busstreik
Fra arbeidstidens start lørdag morgen kan bussjåførene i store deler av landet, inkludert hele Finnmark, bli tatt ut i streik. Hvis alle sjåførene tatt ut i streik, så stopper nesten alt av kollektivtilbud i fylket opp. Vi har ikke så mange alternativer, og avstandene er lange. Uansett, streik er et lovlig virkemiddel i Norge, og jeg får håpe man klarer å komme frem til en løsning innen rimelig kort tid.

Vin til maten?
Etter at jeg tok kontakt med Vinmonopolet i mai for å følge opp tidligere ønsker om å få på plass et polutsalg i Havøysund, ble vi enige om et besøk hos oss tidlig på høsten.
Denne uken var representanter fra Vinmonopolet her for å se på, og snakke om mulighetene i kommunen. Vi har i lang tid hatt et «minipol» på ønskelista, men nåløyet er veldig trangt. Det er mange kommuner som ønsker et polutsalg, og Vinmonopolet må gjøre mange vurderinger før de etablerer nye utsalg. Innbyggertall, handelsstruktur, omsetningstall, lokaler, aktiviteter og turisme er bare noen av faktorene som blir vurdert. Vinmonopolets styre gjør sine valg i oktober/november hvert år. Signalene jeg fikk nå er at vi neppe rekker å komme med i årets vurdering, men jeg holder saken varm, og håper at vi er oppe til vurdering i neste års runde.

Kommunestyremøte
Torsdag var det kommunestyremøte, og ei lang liste med saker ble behandlet. Blant annet ble planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel godkjent, man vedtok at ny forskrift om tømming av slamanlegg skal sendes ut på høring, og man gjorde et vedtak som lyder; «Kommunestyret vedtar at det skal satses på bredbånd-forbindelse til Rolvsøy». 
Det ble også vedtatt fordeling og forvaltning av midler fra Havbruksfondet, samt behandlet en søknad om oppdrettslokasjon fra Cermaq.
I møtet fikk vi også informasjon fra to bedrifter: Vi fikk innblikk i en gründers hverdag, i et innlegg fra North Aid v/Morgan Andresen, og daglig leder i FIMIL, Svein Tønnessen fortalte litt om tanker, planer og priser for avfallshåndtering i Måsøy kommune.
Helt til slutt i møtet informerte kommunedirektøren om organisasjonsstruktur og tilpasninger i administrasjonen, og ordfører informerte om tannlegesituasjonen i Havøysund. Kommunestyret gjorde et viktig, tydelig og enstemmig vedtak om at man ikke er tilfreds med tannlegetilbudet slik det er lagt frem fra fylket, og ordføreren vil selvfølgelig følge dette opp med fylkeskommunen.

Tomt til kontorbygg
Anleggsmaskinene har startet opp arbeidet for å gjøre klar tomt til nytt kontorbygg ved Daltun/Bekketun. I første trinn er det planlagt at dette bygget huse legekontoret midlertidig, i byggeperioden for nytt legekontor/omsorgsboliger. Når begge byggeprosjektene er ferdig vil vi ha både nytt legekontor, flere omsorgsboliger, nye lokaler for fysioterapi-tjenesten, og nye kontorer for hjemmetjenesten/psykiatritjenesten. Dette er planen, men den totale investeringen må selvsagt realitetsbehandles av kommunestyret etter at anbudsrundene er ferdige.

Kommuneplanens samfunnsdel – dine innspill
Kommunens planleggere har reist rundt i hele kommune for å få innspill til planarbeidet, og nå er det Havøysund som står for tur.
Mandag og tirsdag er det folkemøter på samfunnshuset, med forskjellige tema i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel (2021 – 2032) for Måsøy kommune.
Dette er den overordnede planen som skal fortelle om hva vil vil i Måsøy, og hvilken retning vi skal?
Planen skal være tydelig på visjon, målbilde, strategier og satsinger. Sist, men ikke minst, må man underveis i arbeidet finne frem til tiltakene som må prioriteres og arbeides med i den neste 4 års perioden. Selv om planen skal strekke seg helt frem til 2032, så bør den rulleres minst hvert fjerde år.
Vi snakker om både næring, kommunale tjenester, folkehelse, samferdsel, stedsutvikling og klima.
Jeg oppfordrer på det sterkeste innbyggerne å delta, og komme med innspill til planarbeidet.

Møtetidspunkter:

  • Mandag 28.09 kl 12.00 Blå næringer
  • Mandag 28.09 kl 18.00 Folkemøte
  • Tirsdag 29. 09 kl 09.30 Eldre i Måsøy
  • Tirsdag 29.09 kl 12.00 Øvrige næringer

På grunn av smittevernhensyn ber vi om forhåndspåmelding. Det kan gjøres på følgende måter: SMS; send navn til tlf: 47 63 64 79. E-post, send navn og telefonnr til Pål Eskil Sneve Hansen, pehan@masoy.kommune.no  
Du kan selvsagt delta selv om du ikke har meldt deg på, men vil da bli registrert når du kommer. Dette gjøres utelukkende i tilfelle det blir nødvendig med smittesporing etter møtene.

Fag-/svennebrev
Det er blitt en tradisjon at ordføreren foretar utdeling av fag-/svennebrev i kommunen, på vegne av fylkeskommunen. Denne gangen var det 5 personer som hadde avlagt prøve i 2019, og som var invitert til markeringen på rådhuset.
Disse var: Steffen Giæver, Trygve Giæver, Alberta Lartey, Daniel Jørgensen og Sandra Røbergsen Kristiansen. Av forskjellige årsaker var det kun en av disse som hadde anledning til å være til stede. Markeringen ble en liten, men hyggelig prat over en kopp kaffe og kake.
Fagutdanning er viktig i dag, og vi ser at flere og flere voksne velger å avlegge fagprøve etter å ha vært ute i arbeidslivet en stund. Det å ha mange innbyggere, med et spredt utvalg fagutdanninger skaper mange muligheter for både privat næringsliv og det offentlige. Jeg heier på dere.

Jarlen av Måsøy
Onsdag kom det en ny båt til Måsøy kommune, og det gleder med stort at det er ungdom som satser. Asgeir Eliassen (20 år) har blitt reder, og sammen med Kristian Amundsen (20 år) har han vært på Skjervøy og hentet hjem 17 meter lange «Jarlen». I en fiskerikommune som har slitt med rekrutteringen til fiskeri, ser man nå at ungdom som får læreplasser på fiskebåt vil satse på yrket når de har fått fagbrevet i hånda. Til de «eldre» fiskerne vil jeg si; fortsett å satse på ungdommen – det lønner seg. Jeg vil gratulere rederen med investeringen, og ønske båt og mannskap lykke til på alle hav.

«Gi noen en fisk, og han blir mett hele dagen.
Lær noen å fiske, og han blir mett hele livet.»

Kinesiske ordtak
 

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema