Ordførerens hjørne 26

Ordførerens hjørne 26. august

Ferien er over, og den første uka startet på kontoret før jeg reiste til Trondheim for mange møter i forbindelse med fiskerimessa Nor-Fishing.

I sommer har jeg stort sett vært på hytta, men har også fått meg med litt festivalstemning og hyggelige møter med slekt og venner.
Selv om jeg har hatt ferie, så har jeg også tatt noen turer innom kontoret, og brukt både PC og telefon flittig. Det er alltid noe som skjer, og jeg klarer ikke å koble meg helt av. Nå er hverdagen her, og administrasjonen jobber på høygir med saksutredninger som skal opp til politiske behandling i høst. Mye skal skje, og det skal gjøres mange vedtak utover høsten.

Mandagsmøte
«Mandagsmøtet» med konstituert kommunedirektør og varaordfører inneholdt veldig mye informasjon om saker som det jobbes med i administrasjonen, og hvilke saker som kommer opp til behandling i høstens første møterunde. Vi jobbet også med noen avklaringer i forhold til arealene som er brukt i forbindelse med reetableringen av vindparken.

Arealplan
Vi er inne på oppløpssiden med kommunens arealplan, før den skal ut på høring. I en slik plan er det mye som må tas hensyn til, og vi har holdt «døra» åpen for innspill ekstra lenge for å få med mest mulig før høringen. Når høringsinnspillene er kommet inn og behandlet, vil planen tas opp til politisk behandling og endelig vedtak.

Beredskap og omsorg
Mandag hadde jeg møte med Finnmark Røde kors og politiet om muligheter for å ivareta Røde Kors avdelingen i kommunen. Finnmark Røde kors ønsker ikke å gi opp dette, og i dag er det både et registrert styre, og det er registrert betalende medlemmer. Med dette grunnlaget vil Røde kors jobbe med kartlegging av interesse, og vil også invitere til et folkemøte senere i høst.

Ny kommunedirektør
Vi har etter andre gangs utlysning fått inn flere søkere som det kan være greit å bli litt bedre kjent med. Nå skal søknadene behandles, referanser skal sjekkes, aktuelle kandidater skal intervjues, og forhåpentligvis får vi ansatt vår nye kommunedirektør i løpet av høsten.

Frydenbø
Det kommer gode signaler fra aktørene rundt «Slippen», og det ser ut for at flere brikker faller på plass. Nå håper jeg at vi allerede i neste uke kan se aktivitet igjen på bedriften, og at den igjen blir en stabil og trygg arbeidsplass i Havøysund. Det er allerede ansatt ny daglig leder, der det er Arnt Helge Knutsen som inntar lederrollen ved bedriften. Flere ansatte kan komme inn på eiersiden, så dette blir en oppstart med lokal forankring. Da er det bare for kundene å ta i bruk verkstedet, og være med på å gjøre det «liv laga» å fortsette å levere verkstedtjenester fra denne tradisjonsrike bedriften.

Trondheim
I skrivende stund sitter jeg på rommet mitt på Scandic Lerkendal, med utsikt over Rosenborgs hjemmebane. Fra tirsdag ettermiddag har dagene gått til møter med stortingspolitikere og statssekretærer, folk i fiskerinæringen, og fiskeriorganisasjoner.
Vest-Finnmark Rådet har hatt en delegasjon på plass for å snakke om kvotemeldinga, pukkellaks, fiskerihavner, struktureringer i flåteleddet, bearbeiding av fisk, arealkonflikter på havet, etc. Det har vært hektiske, interessante og nyttige dager, hvor vi har fått presentert våre tanker, ønsker og forventninger til hvordan kystsamfunnene i Finnmark skal utvikles og kunne bygge en god fremtid på havets premisser.
Vest-Finnmark Rådet møtes allerede mandag og tirsdag i Havøysund, hvor de faste samhandlingsmøtene våre skal avholdes denne gangen.

«Politikk er vitenskapen om hvordan hvem får hva, når og hvorfor»
Sidney Hillman

 

God helg.
Bernth R. Sjursen

Skjema