Ordførerens hjørne 26

Ordførerens hjørne 26. juni 2020

Båtruter og tilrettelegging for både fiskeri- og turistnæring i distriktet vil nok bli tema som ordføreren vil komme borti mange ganger i tiden fremover. Med Fylkeskommunens økonomi og prioriteringer, vil det bli utfordrende å få ting så stabilt og forutsigbart som jeg kunne ønske – det skal jeg ikke legge skjul på.

Besøk på Rolvsøy
Denne uka startet jeg med besøk på Rolvsøy. I løpet av mandagen fikk jeg et møte på Gunnarnes skole med en del innbyggere og næringsaktører, og jeg fikk et møte med lederne på bruket hos Fjordlaks i Tufjord. Møtet kom i stand veldig kjapt etter at man har bestemt å ta Årøy ut av Måsøyruta, og erstatte den med Ingøy fra 1. oktober. Etter møtet har jeg sjekket nærmere et forslag til saken der det er foreslått at Årøy skal inn i en prøveperiode til 30. desember, og så skal dette evalueres. Dette forslaget ble vedtatt av Fylkestinget.
Det hører også med til historien at det er planlagt en ny, stor hurtigbåt til Måsøyruta, og jeg formoder at den er bygget og klar som planlagt i juni 2021.
Måsøyruta er den med absolutt størst behov for bilkapasitet på båten, og en reduksjon av dette skaper stor frustrasjon for aktørene på Rolvsøy. For hele Måsøyruta ble det i 2019 fraktet 2736 biler. Av disse var 1848 til/fra Gunnarnes, som er den eneste plassen med fergekai.

Tilrettelegging for vekst
I møtet hos Fjordlaks fikk jeg et godt innblikk i driften og de utfordringene – og mulighetene de har, og da kan jeg nevne tilflytting og behov for både vannkvalitet, boliger, barnepass osv. Som ordfører er det godt å høre at de har ansatte som ønsker å bosette seg permanent, og at bedriften ønsker å legge til rette for stabile og helårlige arbeidsplasser med fastboende arbeidstakere. Tilbudet for barn må vi som kommune se på løsninger for, og jeg vil ta opp en del ting med administrasjonen som bør utredes i løpet av høsten.

Havbruksmidler og beløp
I forrige utgave skrev jeg at man lander på ei 60/40 fordeling mellom staten og kommune/fylkeskommune, og at det i tillegg vil det bli ei produksjonsavgift på 40 øre pr. kg som går inn i havbruksfondet, og fordeles mellom kommuner og fylkeskommuner.
Jeg har nå fått noen tall på bordet som sier litt om hva dette med 60/40 fordelingen vil bety, i forhold til hvordan det egentlig var, og hvordan forslaget med 75/25 fordelingen ville slått ut.
Måsøy kommune ville i 2020 i utgangspunktet fått kr. 35 704 541,-
Med fordelingen 75/25 ville vi sittet igjen med kr. 10 492 778.
Etter en politisk kamp landet man på et 60/40 forlik, og da vil tallet for Måsøy være kr. 22 952 951,-
Nesten 13 mill. lavere en utgangspunktet, men allikevel drøy 12 mill. over det verste forslaget.
Ser vi samlet på 2020 og 2021 vil totalbeløpet til Måsøy kommune bli redusert fra kr. 40 805 246,- til kr. 33 154 263,-

Sankthans i solskinn
Tradisjonen tro ble det Sankthans-feiring i Selvika. Tobø-Fisk og andre næringsaktører samlet inn paller og materialer, og stablet opp til et kjempebål. Takk for initiativet og innsatsen. Fint vær, masse folk og lukten av grill gjorde ettermiddagen til en hyggelig stund, for både store og små.

Kveitekos
På grunn av koronasituasjonen ble årets Halibutfestival avlyst, men nå har noen lokale ildsjeler trommet sammen et arrangement som de kaller «Kveitekos».  Dette blir en liten og uhøytidelig, lokal kveitefiskekonkurranse som arrangeres 1. august. Konkurransen starter med kapteinsmøte kl. 06.00 og avsluttes kl. 18.00. Det blir deretter en enkel premieutdeling kl. 21.00. Aktivitet er viktig, og ordføreren setter stor pris på initiativet.

Dagsturhytte
Friluftsliv og folkehelse er i vinden som aldri før. Det samme er folk som går på tur i Finnmark. I et område med raskt skiftende vær, kan det være greit med litt ly for vinden. Finnmark Friluftsråd har tatt initiativ om å, i samarbeid med medlemskommune, få på plass dagsturhytter i hver enkelt kommune i hele Finnmark. I Måsøy har vi jobbet frem et prosjekt som nå nærmer seg «byggeklart».
Mandag var det møte i Hovedutvalg for Teknisk, Utvikling og miljø hvor plassering av dagsturhytta ble vedtatt. Hytta skal plasseres øst for Svartvannet ved Eiterfjorden, og vil bli et flott turmål for både innbyggere og besøkende.

Ordføreren vil ut på besøk
Det har vært en hektisk vår, med korona-restriksjoner og mange digitale møter, og dagene har sust av gårde. Dette har gjort at ordføreren har vært mye på kontoret, og ikke fått vært ute og møtt bedrifter, lag og foreninger, og innbyggerne så mye som jeg ønsker.
Vårens politikermøter er gjennomført, og nå vil jeg ut på besøk. Denne uka startet jeg på Rolvsøy, og jeg ønsker nå å planlegge aktiviteter for dagene frem mot midten av uke 29. Ta kontakt på ordforer@masoy.kommune.no eller 473 32 407 hvis du/dere brenner inne med en ide, eller noe som rett og slett burde vært tatt opp med politikerne i kommunen, så avtaler vi et tidspunkt for besøk.

Sommerbilen minutt for minutt
I dag kommer Sommerbilen fra NRK på besøk til Havøysund.
På grunn av korona-restriksjoner er årets sommersending fra NRK dessverre ikke en vanlig «Sommeråpent-serie».
I utgangspunktet skulle årets programserie være sakte-TV fra sykkel, men på grunn av smittevern ble dette lagt bort. Man ønsker ikke ansamlinger av folk, og med et sykkelopplegg ville dette være vanskelig å gjennomføre i kombinasjon med at man skal holde avstand.
I stedet har NRK valgt å kjøre Sommerbilen rundt i landet, hvor de snakker med folk de møter på veien og besøker spennende steder. Hele turen blir også filmet fra helikopter.
Prosjektlederen har fått ei liste med tips og navn til hva de bør se, hva de bør besøke og hvem de kan snakke med underveis, så ordføreren er like spent som alle andre om hva som kommer på TV.
NRK filmer hele dagen, og etter Dagsrevyen blir det sendt et redigert program på NRK1. «Sommerbilen minutt for minutt» kan du se fra kl. 19.40 – 21.30.

«Norge kan være litt spesielt,
der det ligger for seg selv oppi et hjørne.»

Lene Nystrøm

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema