ordf

Ordførerens hjørne 26. november

Vi går inn i adventstiden med et smittetrykk i regionen som gjør at vi er ekstra på vakt.
Jeg illustrer denne utgaven av «Ordførerens hjørne» med et bilde av fire adventslys og fire hetteglass med vaksine. Det sier noe om at vi skal kose oss, men at det også er viktig å beskytte seg.

 

Covid-19
Uka startet med beredskapsmøte om koronasituasjonen, hvor vaksinering var hovedtema. Vi hører stadig om viktigheten av vaksine mot covid-19, og jeg kan bare oppfordre innbyggerne til å vaksinere seg. Det er lagt opp til mange vaksinedager frem mot jul, og våre folk i helsesektoren startet denne uka med å ringe opp de som fortsatt ikke er fullvaksinert.

Det viktigste du kan gjøre i tiden fremover er å holde deg hjemme hvis du er syk, teste deg ved symptomer, og sørge for god håndhygiene.

Møte med Statsforvalteren
Statsforvalteren er bekymret for smittesituasjonen og vi har blitt innkalt til flere møter for å følge situasjonen. Graden av kommunal belastning varierer fra kommune til kommune, men den samlede sykdomsbyrden belaster spesialisthelsetjenesten i økende grad.
Troms og Finnmark har siden uke 42 hatt en kraftig økning i forekomsten av smitte og fylket opplevede i uke 45 en topp, da det ble det registret 1143 nye tilfeller. Smittespredningen er ikke jevnt fordelt. Hovedvekten av nye tilfeller i Finnmarksregionen er konsentrert til Alta, Hammerfest og Nordkapp. Forekomsten er høyest i aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år. Smitteveiene karakteriseres av smitte blant uvaksinerte barn og unge med videre spredning inn til husstander og ut til samfunnet via husstandsmedlemmer.
Med bakgrunn i dette ber Statsforvalteren innstendig om at vi alle følger anbefalinger om:

  • Vaksinasjon og oppfriskningsdoser.
  • Testing
  • Bruk av munnbind i det offentlige rom og på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde avstand.
  • Vurdere bruk av hjemmekontor der det er mulig

Mandagsmøte
I denne ukens møte med varaordfører og kommunedirektøren gjennomgikk vi saker til formannskapet, diskuterte noen utfordringer og muligheter innen skole/barnehage, og det viktige temaet budsjett 2022. Vi har det ikke så ille i kommunen, men tåler ikke mange feiltrinn. Vi er i en dimensjoneringsprosess, og vi må ha litt is i magen inntil hele strukturen får satt seg skikkelig. Nå skal budsjettet igjennom en politisk debatt (og kanskje en drakamp) i kommunestyret, før vi går inn i et nytt år med nye muligheter og utfordringer.

PPD
Tirsdag var det representantskapsmøte i Pedagogisk – Psykologisk distriktskontor for Midt-Finnmark IKS. Selskapet har ansatte, og tilbyr tjenester i Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Måsøy og Nordkapp (som gikk inn i selskapet 1. januar).
I møtet behandler vi budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, og vi vedtok et prinsipp om bruk av fondsmidler som sier at disse i hovedsak skal gå til kompetansetiltak i tjenesten, videre- og etterutdanning, samt rekrutteringstiltak for nye ansatte. Akkurat nå har selskapet inne en lærling på stipendordning.

Kirkene i Måsøy
Jeg har denne uka hatt samtaler med kirkevergen om driften av kirkene og kirkegårdene i kommunen. Med knappe ressurser og økende vedlikeholdsetterslep er ikke kirkene i Måsøy unik i forhold til andre, men ønsker vi å ha det slik? Vi er nå kommet i en situasjon der ordføreren er bekymret for utviklingen videre. Jeg har derfor, sammen med kommunedirektøren, gjort et dypere dykk i utfordringene for å forsøke å finne løsninger. Det politiske spørsmålet er om vi fortsatt skal drifte alle kirkene i kommunen, og det er vondt å si at dette handler om økonomi og tidligere års budsjetteringer. Kirka har over år bygd seg opp et stort underskudd i regnskapet, og har ikke hatt penger til vedlikehold. I mellomtiden rammes bygg og eiendommer av forfall. I formannskapet la både ordfører og kommunedirektøren frem utfordringene, og vi har nå satt i gang en politisk prosess som jeg håper vil hjelpe på veien mot en løsning. Det finnes måter å løse dette på, og jeg vil følge dette opp med både kirka og kommunestyret.

Møter i hovedstaden
Denne uka har jeg brukt en del tid til forberedelser til møter med statsråder og departementer i neste uke. Det er mange tema som skal diskuteres, og fra oss har jeg med tema som handler om transportveier for sjømat, fiskerihavner, arealplanlegging, bosetting og kommuneøkonomi.
Vest-Finnmark Rådet reiser søndag til Oslo, og i flere departementer legge frem både utfordringer og løsningsforslag for sentrale politikere.

Inn i adventstiden
Denne helga er det første søndag i advent, og mange gleder seg til gode, varme og tradisjonelle aktiviteter for store og små. Kveldsåpne butikker med førjulstilbud, fyrverkeri, lysmesse, julemusikk fra korpset, barnas dag og tenning av julegrana på torget. Du kjenner den varme følelsen av samhold.

Men, det er alltid et men. Vi går inn i adventstiden med en balanseøvelse mellom trivelige og viktige førjulsaktiviteter og beredskap i tilfelle økt smitte i kommunen. Det sosiale livet er viktig, og vi skal virkelig kose oss i adventstiden – allikevel må vi passe på. Jeg skal ikke være formanende, men det er spesielt viktig for uvaksinerte å følge rådene for smittevern i tiden som kommer. Jeg tror folk bruker sunn fornuft. Hvis du ikke er fullvaksinert håper jeg du benytter anledningen til å få de nødvendige stikkene før jul.

 

«Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held.»

Jakob Sande

 

God adventshelg

Bernth R. Sjursen

Skjema