ordførerens hjørne 27

Ordførerens hjørne 27. august

Etter noen turer i fjell og daler i kommunen denne uka, kan jeg rapportere om store, røde multer på myrene. Man kjenner at lufta er skarpere, og at høsten nærmer seg. Vi er inne i ei fin tid i Finnmark, som får folk ut i naturen med bærspann, fiskestang eller jaktbørsa.

Denne uka gjennomførte vi første runde med jobbintervju med kandidater til stillingen som kommunedirektør, og som ordfører er jeg veldig optimistisk med tanke på at vi får på plass akkurat den den personen vi leter etter; en som stødig skal styre den administrative delen av kommunen.

Covid-19
Vi kjører på med drop-in vaksinering, og tilbyr nå vaksiner til også 16-17 åringer. Jeg er meget fornøyd med innsatsen fra de som sørger for å få ut vaksiner til befolkningen, og vi har virkelig fått vaksinert mange i løpet av sommerukene. Denne uka fikk vi 20 hetteglass (120 doser), mens vi i neste uke får vi 59 glass (354 doser). Med så mange doser gjennom de siste ukene vil store deler av befolkningen være fullvaksinert om ikke så veldig lenge.

Pukkellaks,
Russelaks, eller Stillehavslaks. Det er noe som heter at «kjært barn har mange navn». Denne fisken er ikke en kjær skapning i elvene, men er en god matfisk når den fanges i sjøen. I Snefjordvassdraget har det i sommer vært satt ut felle for å hindre denne fisken å gå opp i elva, og det har blitt gjort en formidabel jobb av frivillige. Fella har fungert godt, og mye fisk er blitt stoppet. Det har vært dykkere i elva/vannet, og man har beregnet at kun 140-150 laks har klart å komme seg forbi fella. Takk til alle som har stått på gjennom sommeren, for å hindre en «katastrofe» for vassdraget.

Profil-workshop
Måsøy Næring og Havn KF inviterte denne uka til workshop for å finne frem til profil, logo og grafiske elementer for bruk i markedsføring og profilering. Måsøy Næring og Havn KF er kommunens «næringsavdeling», og har dermed utstrakt kontakt med næringsaktører, gründere, besøkende til havna, osv. De vil nå se på gode løsninger for at alle skal kunne få informasjon og svar på sine spørsmål, på en enkel måte.

Eiermøte VEFIK
I går var det eiermøte i Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS. Dette interkommunale selskapet gjennomfører både forvaltnings- og regnskapsrevisjon for oss. Gjennom en tre-partsfunksjon mellom kommunestyret, kontrollutvalget og VEFIK skal vi sammen sørge for at saksbehandling og regnskap/økonomi følger de politiske vedtak og lovverket. VEFIK leverer forvaltningsrevisjon på de områdene som kommunestyret og kontrollutvalget prioriterer, og ved hjelp av revisjonsrapportene kan vi som politikere justere og forbedre tilbud og innsats. I det siste har ikke VEFIK klart å levere innenfor tidsfrister og økonomiske rammer, noe som gjør at man diskuterer forskjellige revisjonsløsninger; blant annet mulig samarbeid med andre selskaper.

Utsatt møte i FIMIL
I dag skulle det vært generalforsamling i Finnmark Miljøtjeneste, men her har man ikke fått klar alle dokumenter og revisjonsberetning tidsnok, så jeg forslo å utsette møtet til dette var på plass. Dette fikk jeg støtte av fra flere andre eierkommuner, og møtet ble dermed utsatt til administrasjonen har fått ut dokumentene til eierne for gjennomlesning og forberedelse til ny møtedato.

Spor av sko
Gjennom sommeren har kunstbygget på Ørahaugen vært åpent for publikum, og slik vil det være også fremover. Den 30. september vil det være offisiell åpning av bygget, hvor også kunstneren Roni Horn vil være tilstede. Jeg har tidligere skrevet at jeg håper alle kan ta godt vare på både bygget og kunsten inne. Dessverre fikk jeg beskjed denne uka at folk har vært og klatret på selve glasskunsten inne i bygget, og at disse var fulle av spor etter sko. Kunsten er ikke ødelagt, men å klatre på disse er ikke greit. Ferdig snakket!

Valg og valgkamp
Valgdagen nærmer seg for Stortings- og Sametingsvalget, og jeg observerer at det er mange som allerede har forhåndsstemt. Det svinger opp og ned for partiene i politikken, og det ser ut for at det skal bli en spennende innspurt – også denne gangen. Kombinasjonen mellom det å være ordfører og drive valgkamp kan by på hektiske dager, men også veldig mange hyggelige samtaler med folk. Lørdag og mandag sto jeg på stand, og møtte mange trivelige folk. Min ordførerkollega fra Lebesby besøkte oss mandag, og jeg rakk å være med på to bedriftsbesøk mellom slagene, før vi møtte folk på torget på ettermiddagen.
Demokratiet i Norge er fantastisk, der alle kan være med å bestemme retningen for landet og hverdagen. Alle partier har sine gode saker, og på mange områder er vi uenige. Noen saker forundrer, eller opprører oss, ut fra hvilket ståsted du har, men alle kan bruke sin stemmerett for det man tror på. Jeg håper alle i Måsøy kommune bruker sin stemmerett, og ønsker dere lykke til med valgene.

«Demokrati er det høyeste form for styresett,
fordi det er basert på respekt for mennesket
som et fornuftig vesen.»

John F. Kennedy

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema