ordførerens hjørne

Ordførerens hjørne 27. november

Et julepyntet hus, og en invitasjon til gløgg og pepperkaker, kan bety mere enn du aner. Sist lørdag ble «julehuset» hos Nina og Stig i Storvannsveien tent, og det ble en hyggelig stund for alle de store og små som hadde møtt opp. Takk for invitasjonen. Slike initiativ skaper bolyst og glede.

Vi går nå inn i en førjulstid som på ingen måte vil bli slik som den tradisjonelle vi er vant til i Måsøy kommune. Smittevernhensyn tar mye plass, og setter begrensninger på alt fra gudstjenester til tenning av julegrana. Den sosiale omgangen med venner, julebord, og besøk av tilreisende familie fra utlandet må kanskje vente til neste år. Uansett er det viktig å forsøke å nyte adventstiden så godt vi klarer, med kos og hygge med den nærmeste «kohorten» din.
Ta gjerne en telefon til en som sitter alene. Noen har bare de sosiale tilstelningene å glede seg til, og når dette blir avlyst eller begrenset, så kan dagene bli lange og tomme.

Covid-19
Julen nærmer seg, og i møtet i beredskapsledelsen denne uka diskuterte vi blant annet julekonsert, julegudstjeneste og julegrantenning. Med begrensninger på maks 50 personer i kirka, så vil både den tradisjonelle julekonserten og gudstjenester bli noe amputert. Kirka vil nok komme med nærmere informasjon om avviklingen av disse når datoene nærmer seg, men slik det ser ut nå så vil nok ikke regjeringen lette noe på begrensningene.
Søndag blir det tenning av julegrana på torget kl. 18.00. HMF vil spille, og jeg oppfordrer folk til å møte opp – og samtidig holde avstand til hverandre. Selv om det ikke vil være mulig med gang rundt treet, og at ungene ikke må sitte på fanget til nissen (hvis han dukker opp), så vil det nok bli en hyggelig stund med sang og musikk på torget.
Vi ser at vi fortsatt har utfordringer med inndeling av kohorter og personal i barnehagen, og at dette også kan bli en utfordring i forbindelse med julen. Ting løser seg sikkert, men god samhandling mellom barnehagen og foreldre blir veldig viktig for planleggingen av juleferien.
De nasjonale smittevernreglene er forlenget i minst tre uker fra 25. november. Regjeringen vil komme med tiltak for jul og nyttår i neste uke.

En sesong uten smitte
Klarer vi det? Vinterens vakreste eventyr, hovedsesongen for fiskeri nærmer seg.
Behovet for utenlandsk arbeidskraft er stor, og man forventer flere hundre industriarbeidere inn til fylket utpå vinteren. I et møte med Fylkesmannen onsdag denne uken var dette med smitte i fiskeindustrien et av temaene som ble diskutert. Hos oss synes jeg industrien har opptrådt veldig ansvarsfullt helt siden i mars, og det siste de ønsker er smitte inn i produksjonslokalene. Det er iverksatt en rekke tiltak, både fra industrien selv, men også fra FHI og regjeringen.
Innreisekarantene og karantenehotell er noen av de nasjonale tiltakene, men samtidig ligger det et stort ansvar på arbeidsgiverne. Jeg ønsker alle mottakene våre en «heftig» og god sesong, og håper for all del at vi slipper unna smitte i industrien og ellers ute i kommunen.

Hurtigruten separeres i to enheter.
Hurtigruten skiller ut rutetrafikken på kysten mellom Bergen og Kirkenes og ekspedisjonscruiseseilingene i to separate enheter; Hurtigruten Norge og Hurtigruten Expedition. Gjennom omorganiseringen vil man styrke satsingen og fokuset på norskekysten ved å organisere rutetrafikken i eget rederi i Tromsø.  
1. januar begynner den nye kystruteavtalen med Samferdselsdepartementet å løpe, og Hurtigruten skal da drifte syv, mens Havila etter planen skal drifte fire av skipene i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes.
Koronakrisen har som kjent truffet Hurtigruten hardt, og Samferdselsdepartementet har derfor godkjent at man inntil videre kan drifte med to skip, som går i rute mellom Bodø og Kirkenes. Stortinget har bedt om at det skal seiles med 5 skip på strekningen Trondheim – Kirkenes, men dette koster penger, og må forhandles om mellom rederiet og regjeringen. Engasjementet har vært stort langs kysten for å få flere skip i drift, og rederiet er nå i forhandlinger med staten om rutetrafikken som etter planen skal fordeles på to rederi fra 1. januar 2021.  

PPD Midt-Finnmark IKS
Denne uka har jeg deltatt i representantskapsmøtet i dette interkommunale foretaket.
På sakslista var det budsjett 2021, økonomiplan 2021 – 2024, valg av nye styremedlemmer, samt endring av selskaps- og eieravtaler. Selskaps- og eieravtalene måtte endres da Nordkapp kommune også ble tatt inn som medlemskommune i PPD Midt-Finnmark IKS.
Pedagogisk – Psykologisk Distriktskontor for Midt-Finnmark IKS omfatter kommunene Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Måsøy, og nå også Nordkapp.
Til styret ble Espen Mikalsen og Reneé B. Andersen valgt inn fra Måsøy kommune.

Bærekraftig business i Arktis
Web-seminar har blitt en del av ordførerens hverdag, og tirsdag denne uken deltok jeg i et seminar med UN Global Compact Norge om bærekraftig business i Arktis. Man ser at korona-pandemien akselerer utviklingen, og det er mange som leter etter nye muligheter. Det er viktig med politisk tilstedeværelse og synlighet i nord, og staten må for all del ikke forlate distriktene. Staten må være til stede, og ikke minst en pådriver for utnyttelse av mulighetene i nord. Vi tappes for menneskelige ressurser, og da hjelper det lite med teknologi i et bærekraftig perspektiv. I nord har vi de største mulighetene for satsing innen ren energi. I Berlevåg ser vi at planene om en hydrogenfabrikk skyter fart, vi har mange ferger i nord som med fordel kan drives av hydrogen, vi har vind og vannkraft, «småflyplass-landet» er et godt utgangspunkt for fremtidig satsing på el-fly, satsing på bioteknologi og innovasjon innen marint restråstoff, og nye marine råvarer er bare noen av områdene som passer godt i nord.
Noen ord som man kan «drodle» litt rundt når man leter etter muligheter og gründere kan være; energieffektivisering, sirkulærøkonomi og utslippsreduksjon.
Hva etterspør ny industri? Grønne industrielle løsninger, grønn energi og muligheter for videre utbygging av fornybar kraft, byggeklare tomter, industriell kompetanse innen alle tjenester som elektro, vei, vann, avløp, bygg, etc. Vil vi i Måsøy kommune være med på denne utvikling, så må vi ikke bli hengende etter. Som ordfører har jeg store forventninger til den satsingen som vi politikere gjør i organiseringen av næringsarbeidet i Måsøy Næring og Havn KF.

Måsøy Næring og Havn KF
Torsdag ettermiddag deltok jeg som ordfører i styremøte hos Måsøy Næring og Havn KF.
Sakslista hadde mye forskjellig på agendaen, og det ble diskutert alt fra havneutvikling og ny redningsskøytekai, til markedsføring av reiselivsbedrifter – noe som viser at vi som kommune har ambisjoner om å tilrettelegge for videre næringsutvikling. Styret og administrasjonen jobber blant annet med vedtekter for foretakets fond, nærings- og havneplan, handlingsplan 2021, og økonomiplan 2021 – 2024. Allerede mandag i neste uke møtes styret igjen for videre arbeid med mange av sakene som var oppe til behandling, og som ikke kunne avgjøres endelig i dette møtet.

Bolig-politisk handlingsplan
I mange år har man ønsket et tilbud om barnehage på Rolvsøy, både fordi det har vært, man mener det er, og man mener at det blir et behov i fremtiden. Ordføreren har bestilt en kartlegging av behovet, og en utredning av løsning for barnehage på øya.
Vi har som kjent også en utfordring med skolebygningen på Rolvsøy, og her har det vært mange meninger om hva som må gjøres, hva som bør gjøres, og hva som er viktigst.
Kanskje en variant av et oppvekstsenter kan være en løsning for å favne de fremtidige behovene, hvis det viser seg at behovet vokser som følge av tilflytting og aktivitet?
Det er en del spørsmål vi må finne svar på, hvor de viktigste er antall elever og antall barnehagebarn i fremtiden, arealbehov, språkutfordringer, etc.
I en bolig-politisk handlingsplan er det ikke bare boliger, men også infrastruktur rundt bostedet som må utredes og tas hensyn til. I en slik plan vil både boligtomter, skole og barnehage – også på Rolvsøy tas med i vurderingene.
Man er nå startet på jobben med denne handlingsplanen, hvor «bestillingene» vil bli behandlet og tatt med. Her vil det selvsagt også være mulig å komme med innspill, når planen legges ut på høring. Jeg håper en slik plan er med på å bidra til forutsigbarhet for alle på Rolvsøy, både næringsaktører og innbyggere. Som ordfører har jeg i alle fall satt dette på agendaen, slik at man ikke behøver å vente i en årrekke på en avklaring.

«Tøffe dager skaper sterke mennesker»
Sigrun Borgen

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema