ordførerens hjørne 28

Ordførerens hjørne 28. januar

«Det er noe med hvor du er oppvokst, at jeg alltid har trivdes her. Særlig nå som vi har fått barn er det trygt å kjenne rammene rundt det som nå er hennes oppvekst.»

Jeg digger disse sitatene som dukker opp i serien «Hvorfor flytter folk fra Finnmark». Det gir meg som ordfører en god følelse av at i Måsøy kommune har vi det trygt og godt, og barnefamiliene finner det gode liv her.
I serien har jeg også hentet mye inspirasjon til hva unge familier ønsker seg, og hva som skal til for at barnefamilier skal kunne bosette seg hos oss. De gode møteplassene tror jeg er viktig, men det er så mye mer som kan bidra til bolyst og aktivitet. Det er de unge selv som har svarene, og som ordfører vil jeg lytte.

Hva kan vi gjøre for deg?
Som ordfører og far er jeg veldig opptatt av at spesielt barn og unge skal trives og ha det bra i kommunen. Det er de er unge som skal etablere seg og bo i Måsøy kommune.
Det er de unge som har behov for barnehageplass, gode skole- og fritidstilbud, og det er de unge som kan løfte frivilligheten, bygge boliger og etablere ny næringsvirksomhet.
Jeg inviterer derfor til et digitalt møte med unge voksne og barnefamilier torsdag 3. februar kl. 20.00-21.30, for å få innspill til det politiske arbeidet, og ikke minst om hvordan vi kan løfte kommunen frem som attraktivt bosted.
Kan du tenke deg å delta på et slikt møte, hvor vi diskuterer både det som er bra og det som er dårlig for barnefamilier i kommunen? Send meg en e-post på ordforer@masoy.kommune.no så får du en møtelink til Teams tilbake fra meg. Møtet er helt uformelt, men viktig for det politiske arbeidet vårt.

Kino
Jeg har i det siste både observert på nett og fått tilbakemeldinger om et sterkt ønske om et kinotilbud i Havøysund. Vi har tidligere hatt kino, som etter hvert ble en del av bygdekinoen. De senere årene har vi ikke hatt kinotilbud hos oss, og det er et tilbud som er savnet.
Politisk har vi sett på mange forskjellige løsninger, men det har blitt mye prat og lite action. Planer og ønsker om kino er på ingen måter lagt bort, men ting tar dessverre tid. I mellomtiden øker savnet og frustrasjonen, så jeg har denne uka snakket med administrasjonen for å sjekke om det er mulig å få til en midlertidig løsning der vi tidligere hadde kino. Jeg tør ikke love noe, men mulighetene skal i alle fall undersøkes.

Covid-19
Denne uka ble det mye armer og bein i kommunen, med både en ny smittesituasjon og nye test- og karanteneregler. Beredskapsledelsen samlet seg i møte tirsdag formiddag, etter at smittevernteamet hadde hatt sitt oppsummeringsmøte.
Samfunnet åpner opp mer og mer, smitte- og innreisekarantene erstattes av et testregime, og smittetallene øker. Dette er utfordrende, men vi løser også dette.
Når mye av testingen nå blir gjennomført med hjemmetester, og ansvaret for varsling til nærkontakter ligger hos den enkelte, så blir det vanskeligere å holde fortløpende oversikt.

Som en konsekvens av dette har f.eks kommunelegen i Nordkapp kommune opplyst at «det heretter ikke vil bli sendt ut daglige oppdateringer på smittetallene i Nordkapp kommune.
Dette kommer av endringene i registering av smitte og bortfall av smittesporing. Dermed har man ikke sikre tall på antall nye smittede eller antall i isolasjon.»

Hos oss har vi måttet endre rutiner for rapportering, og vil nå ha en daglig oppsummering etter kl. 14.00, hvor vi vil informere (hvis det er noe nytt) på hjemmesiden den påfølgende hverdag. Siden utbruddet i Høtten barnehage har vi hatt et nytt større utbrudd blant voksne. De siste 2 ukene har vi registrert totalt 23 smittede i kommunen.

Vi forstår at man ikke er fornøyd med informasjonen når det plutselig går rykter om smitte, uten at kommunen informerer. Årsaken til dette er at vi må skille mellom rykter og profesjonell registrering og behandling. Det er også personopplysninger som må ivaretas, spesielt i små samfunn.
Jeg kan si, med hånda på hjertet, at innbyggerne kan være trygg på at kommunens ansatte gjør alt man kan for å ivareta de smittede og nærkontakter etter gjeldende regler, men at vi etter hvert også i Måsøy kommune må innse at vi ikke vil ha den samme oversikten som tidligere - og dermed ikke kan informere om alle smittetilfeller som måtte dukke opp.
Spørsmål og svar om smittekarantene og isolasjon finner du her.

Sjømatpulsen
Onsdag var jeg tilhører til et nettarrangement som kalles Sjømatpulsen. Dette arrangeres flere ganger i året, med forskjellige tema. Denne gangen var temaet "Kan fisken skape mer liv på land?"
Even Johansen fra TOBØ-FISK var en av innlederne, og vi fikk høre litt om markedskrefter, tilgang på arbeidskraft, prisnivå, helårlige arbeidsplasser med mer.
I løpet av arrangementet gjorde jeg meg noen tanker: Råstofftilgang er selvsagt viktig, og da er levendelagring av fisk en del av løsningen. Samtidig så er prisnivået i Europa slik at det faktisk til tider ikke er lønnsomt å produsere filet i Norge. Det er hard priskonkurranse på råstoffet, og dette gjør igjen at man må sende fisken ut av landet for produksjon for å tjene noen kroner på fisken man kjøper. Skal vi fortsette å snakke om arbeidsplasser på land, så må også flåteleddet ta del i dette, slik at aktørene sammen kan slå ring om det råstoffet som svømmer langs kysten vår. Vi har også en teknologisk utvikling i fiskeindustrien, hvor mye automatiseres. Til dette behøver man kunnskap, og stabil arbeidskraft. Arbeidsmarkedet er også blitt slik at flere og flere utlendinger velger å jobbe i hjemlandet sitt, og dermed er man enda mer avhengig av lokal arbeidskraft.
Kombinasjonen; automatisering, teknologisk kompetanse, produktutvikling og lokal arbeidskraft, samt et samspill om råstoffet mellom fartøy og industri tenker jeg er fremtidens fiskerinæring.

Går bussen?
Dette har vært et gjentakende spørsmål i det siste, og folk begynner å bli lei av innstillinger og tekniske problemer.
Det har vært mye vær, men til alles store overraskelse og glede har veien stort sett vært åpen eller kolonnekjørt. Allikevel kan vi ikke stole på at bussen går, og det kommer stadig meldinger om at den er innstilt. Vi har fått en langrutebuss i stedet for den gamle godsbussen, vi har blitt lovet taxi for buss hvis det oppstår problemer, vi har fått elektronisk informasjonstavle – allikevel står vi og venter, og lurer på om bussen går.
Denne uka har jeg nok en gang tatt dette opp med fylkeskommunen og Boreal, og jeg forventer en bedring av både regularitet og forutsigbarhet.

Vest-Finnmark Rådet
Som fungerende leder i Vest-Finnmark Rådet blir dagene til tider lange når mye skjer. Denne uka har jeg jobbet med tema som helikopterlandingsplass i Hammerfest, båtkanal gjennom Hopseidet, vern av Lopphavet og planlegging av neste rådsmøte.
I tillegg har kystordførerne i både øst og vest fortsatt kampen for LOSA-tilbudet denne uka.
Det er mye spennende som skjer, men det kan også by på utfordringer i debatter og samtaler, for å få gjennomslag for våre tanker og meninger.

Arealplanen
Denne uka har vi hatt et nytt møte i styringsgruppa for kommuneplanens arealdel. I møtet diskuterte vi alternative landingsplasser for det nye redningshelikopteret, og vil nå sette i gang med en utredning av dette.
Vi hadde også en gjennomgang av omsøkte og mulige lokasjoner for akvakulturområder, hvor vi fjernet noen, og lar noen nye områder stå for videre vurdering.
Når alt er på plass skal hele planen ut på høring, noe vi regner med vil skje etter kommunestyremøtet 12. mai.

Kombibåtkaia på Ingøy
Etter mange henvendelser vedr. status for dette prosjektet, fikk jeg denne uka endelig tilbakemeldingen som mange har ventet på. For å gjøre tidslinja klar og tydelig, så skjer følgende:
Prosjekteringen av kaia skal ut på anbud i neste uke (uke 5), og prosjekteringen skal være ferdig i løpet av juni. Entreprenør forventes på plass i slutten av august, og anlegget skal være ferdigstilt i mai/juni 2023. Dette er et halvt år senere enn først forespeilet, men et svar og et tidspunkt er bedre enn å gå rundt å lure på hvor saken står. Det har vært veldig vanskelig å få ut informasjon om dette prosjektet, så nå er jeg en positiv optimist.

Endelig!
Som en hyggelig hilsen inn i helga ble endelig «Hollendaren» satt inn i rutetrafikk i dag tidlig.
Dette prosjektet har gjort både ordføreren og innbyggere nysgjerrig, frustrert, irritert, undrende og fortvilt. Nå håper jeg at båten gjør hverdagen mye enklere for både innbyggere og næringsaktører på øyene.

«Jeg må innrømme at jeg gjerne kunne ønsket meg flere ungdommer hit.
Jeg savner et større miljø og mer å gjøre for barna når de blir litt større.»

Alexandra Johansen

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema