Ordførerens hjørne[2]

Ordførerens hjørne 28. mai

Uka startet for ordføreren allerede i pinsehelga, når meldingene om smitte i Hammerfest og om folk med symptomer i Havøysund tikket inn på mobilen. Nok en gang måtte vi sette i gang med massiv testing og smittesporing.

Etter hvert fikk vi også denne gangen rimelig kjapt kontroll på situasjonen, og fikk avdekket 2 smittede, og fikk satt et antall mennesker i karantene og ventekarantene.

Jeg vil berømme innbyggerne, som er på tå hev når slike situasjoner oppstår. Denne gangen gikk det ut over helse og skole i første omgang, men også private næringsaktører ble berørt.
Tirsdag ble ventekarantenen avsluttet for de som jobber i helse, og for elever og lærere på skolen. Vi hadde sett for oss at disse måtte være i ventekarantene frem til torsdag, men prøvesvarene kom kjapt, og var negative.

Onsdag kom meldingen om en smittet person som hadde vært på Rolvsøy. Her må jeg ta av meg hatten for innbyggere og gjester der ute, som virkelig har tatt forhåndsregler for å hindre smitte.
Personen hadde vært noen dager i Tufjord, men hadde kun én nærkontakt. Nærkontakten er i karantene og 2 hustandsmedlemmer er i ventekarantene. Dette viser med all tydelighet hvor viktig det er å begrense antall nærkontakter i denne tiden.

Møte med Statsforvalteren
Mandag 1. pinsedag ble alle kommunene i gamle Finnmark innkalt til møte om smittesituasjonen i Hammerfest. Der deltok også Finnmarkssykehuset og FHI.
Hammerfest og omkringliggende kommuner fikk gode tilbakemeldinger på den jobben man har gjort, og spesielt Hammerfest som har gjort en vanvittig innsats for å bekjempe smitteutbruddet. Utbruddet er som kjent stort, og smitten kan ha vært i samfunnet i et par uker. Det sprer seg blant unge, uten symptomer – før det plutselig oppdages. Når man da starter med smittesporingen, vil man oppdage mange tilfeller. Nå er det viktig at alle etterlever rådene som blir gitt, og unngår unødvendige reiser og sammenkomster. Utover i uka har vi også sett det vi kaller for familiesmitte, når smitten økte i aldersgruppen 40-60 år.

Selv om uka har vært preget av covid-19, så får man gjort mye annet fra hjemmekontor og Teams.

Molo i Hallvika
Tirsdag hadde jeg et telefonmøte med Kystverket, for å fremme våre forventninger om hvor ansvaret for dette prosjektet bør ligge. Hallvika er ikke, etter mitt syn, primært ei fiskerihavn, men ei industrihavn som vi ønsker å utvikle videre. Uten molo vil det bli vanskelig å gjennomføre, og få full utnyttelse av våre planer. Så lenge prosjektet er definert som ei fiskerihavn, vil staten og fylket diskutere om ansvar og penger – og vi sitter med «svarteper». Vi har nå avtalt et nytt møte i neste uke, hvor vi skal gjennomgå molo-prosjektet og kommunens utbyggingsplaner.

Eiermøte FIMIL
Denne uken har jeg deltatt i eiermøte i Finnmark Miljøtjeneste, hvor vi diskuterte tjenestetilbud og økonomiske utfordringer. FIMIL har gått med underskudd i flere år, og nå har man i styret gjennomgått både eierskap, drift og mulige løsninger for økonomien.
Det enkleste er å sette opp gebyrene for husholdningsrenovasjon, men det vil jeg ikke være med på. Vi bør heller se på effektivisering, betaling for å kaste avfall på miljøstasjonen, bedre sortering, og kanskje redusert tømmefrekvens hos husholdninger. Styret og ledelsen vil jobbe med dette, så får vi nok et forslag på bordet i neste eiermøte i august.

Er det mulig?
Onsdag var det møte med firmaet som står for demontering og oppkapping av vindmøllene. Vi har flere prosjekter vi ser på i Havøysund, som vi gjerne vil at et slik entreprenør kan regne på, når allerede maskiner og utstyr er her. På den måten kan vi spare penger, og entreprenøren kan få utført mere arbeid mens de er å plassen. Vinn/vinn. Det er ikke sikkert vi gjennomfører noe av det vi tenker på nå, men vi vil gjerne se nærmere på både muligheter og priser.

Politiråd
Torsdag var det politiråd, et halvårlig møte med politiet i Måsøy/Hammerfest, hvor vi diskuterer alt fra rus til trafikksikkerhet. Som innledning gjennomgikk jeg referatet fra forrige møte, der vi hadde oppe politivedtektene, skiltplanen, forebyggende arbeid og rusproblematikken.
Denne gangen tok vi opp beredskap, parkering og fartsproblematikken i Havøysund, UP´s sommerpatrulje, og smittesituasjonen, der politiet har en viktig rolle for å holde øye med sosiale sammenkomster.
Vi ser at parkering, spesielt i Strandgata i sentrum, til tider er kaotisk. Når politiet kjører patrulje, og kommer over feilparkerte biler, bøtelegger de.
Også farten i 30-soner i boligfelt er urovekkende høy, og vi fikk diskutert tiltak for å få ned farten. Det kan være alt fra fysiske hinder, til fartskontroller i gater vi ikke er vante til å se politiet. Som ordfører synes jeg politirådet er en fin arena for å få luftet forskjellig problematikk som folk er opptatt av, og fra politiets side kan de tilpasse sine aktiviteter ut i fra de innspillene vi kommer med fra kommunen.

Utsatte møter
Etter planen skulle vi gjøre ei investeringsbeslutning for bygging av nytt legekontor i kommunestyremøte 17. juni, men som følge av korona har to av tilbyderne bedt om en ukes utsettelse for tilbudsinnlevering. Det vil derfor gå ut informasjon alle tilbyderne med en tilbudsfrist/anbudsåpning 14. juni kl. 12.00. Deretter vil innstillingen bli behandlet i formannskapsmøte som er utsatt til 15. juni, og i kommunestyremøte som er utsatt til 24. juni.

Kulturfestival og sommerskuta
Sommerens kulturdager/festival begynner å ta form, både med innhold, lokaliteter og tidsrom. Vi er inne i en pandemi, og alt kan skje eller avlyses, men prosjektgruppa jobber videre med en festival som planlegges i tidsrommet fredag 2. juli til torsdag 8. juli. Her blir det lagt opp til båtkonvoi, utstillinger, konserter, turer, mat, og både sportslige og kulturelle aktiviteter. Sett av denne uka, og bli med på å få kystens perle til å dirre av aktiviteter.

«Og når de sammen kommer,
så blir det dobbelt sommer.»

Johan Herman Wessel

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema