ordførershjørne 29

Ordførerens hjørne 29.11.19

Tilbake til røttene

Jeg har fått tilbakemelding om at «Ordførerens hjørne» strekker seg langt ut over kommunegrensa, så da passer det sikkert med noen førjulstanker til alle de som er der ute i landet.

Har du noen gang tenkt, når du sitter fast i bilkøen, at det hadde vært greit å flytte hjem til Måsøy kommune igjen - eller er du en som aldri har vært her, og har lyst å prøve noe nytt?Måsøy kommune er et livskraftig samfunn, som satser for fremtiden. Jeg skal ikke legge skjul på at du må tåle røffe naturkrefter, og så må du lære deg å sove under nordlyset om vinteren, og midnattsola om sommeren. Fikser du også en fjelltur eller båttur med fiskestanga, og klarer å beholde roen når veien stenger på grunn av snøfokk, ja da er du riktig mennesketype for kysten av Finnmark. Jeg vil gjerne snakke med deg!
Næringslivet skriker etter fagfolk, vi legger til rette for boligutviklere slik at de kan tilby nye boliger (de første kommer etter planen på plass sommeren 2020), et nytt industriområde er i startgropa, og vi ønsker at næringsaktører og gründere tar kontakt med oss for å se på mulighetene vi har.
Som ordfører vil jeg mer enn gjerne fortelle om alt vi kan få til sammen.
Her er reiselivsaktører, verft, butikker, fiskeindustri, småskalaprodusenter, hotell og andre overnattingssteder, et levende kulturliv, et godt helsetilbud, skole og barnehage. Vi ønsker et enda større og mangfoldig næringsliv, så her er det bare fantasien og «vettet» som setter begrensninger. «Ingenting å klage på»

Se gjerne filmen https://youtu.be/ncfQHpbDD3c

Ukens gladsak
Denne uka har jeg vært i møte med veilederkorpset fra Utdanningsdirektoratet, og jeg fikk så mange positive tilbakemeldinger på utviklingen i Måsøyskolen at det er på sin plass å skryte av det lærerne våre får til.
Veilederkorpset består av erfarne veiledere som engasjeres av Utdanningsdirektoratet. Veilederne gir støtte i ledelse av - og prosess for utviklingsarbeid, og støtter skoleeierne slik at organisasjonen blir bedre rustet til å gjennomføre systemisk kvalitetsutviklingsarbeid.
Målet er bedre læringsresultater for elevene, og at alle elever skal

 • inkluderes og oppleve mestring
 • beherske grunnleggende ferdigheter
 • fullføre videregående opplæring

 Veilederkorpset har klokketro på ledelsen i Måsøyskolen, og den utviklingen man har fått til – både på hver enkelt skole, og i samarbeidet mellom skolene våre. Planarbeid og struktur trekkes frem, og at vi nå har felles rektor for både Gunnarnes og Havøysund er positivt for den videre utviklingen. Politisk vil vi heie på fortsatt utvikling av organisasjonen, fagutvikling og utvikling av elevenes utviklingsmiljø.
Vi ser selvfølgelig også noen utfordringer, som vi må ha høyt på agendaen for å finne løsninger på:

 • Internett (både tilgang og hastighet) for Gunnarnes skole
 • Utfordringer med flerspråklige elevgrupper
 • Foreldre uten norskopplæring
 • Manglende faglig nettverk for skoleledelsen. Her bør vi jobbe med å få til samarbeid med liknende skoler.

Ny båt på vei til kommunen
Vestri Fisk AS på Ingøy har under bygging en kombinert garn-/linebåt hos GOT Skogsøy. Båten er 10,99 mtr, og bygget i aluminium. Etter planen skal båten leveres i januar.

Velkommen til Måsøy kommune.

Midt-Finnmark PPD IKS
Tirsdag hadde vi representantskapsmøte i Pedagogisk – Psykologisk Distriktskontor for Midt-Finnmark IKS. Dette er et interkommunalt selskap for kommunene Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Måsøy.
Hovedkontoret ligger i Lakselv, og består av følgende fagpersoner:

 • Spesialpedagoger
 • Logoped
 • Audiopedagog

Disse bistår i arbeid med utredning av barn/unge og veileder barnehage, skole og foreldre i forhold til barnets vansker. PPD kan henvise til andre instanser, og har i tillegg til de kommunale samarbeidspartnerne et nært samarbeid med BUP, Statped Nord og Habiliteringstjenesten for barn.

Kommuneplanens samfunnsdel
Vi er i gang med kommuneplanens samfunnsdel, og kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet skal være klart i slutten av januar 2020. Videre vil man i prosessen komme frem til en planstrategi, et planprogram og en endelig plan. I planprogrammet inviterer man til medvirkning og åpne møter hvor man ser på utfordringer og anbefalinger. Dette blir en spennende prosess for Måsøy kommune fremover, og vi ønsker å sette en kurs/retning for utviklingen av kommunen.

Organisasjonsutvikling
Kommunen har etter søknad fått tildelt 1,074 mill. i organisasjonsutviklingsmidler fra KS. Midlene skal brukes til ledelsesutvikling innen prosessledelse. I forbindelse med planarbeidet i kommunen vil kommuneplanens samfunnsdel være en oppgave som vil bli jobbet med i forbindelse med dette. Det vil også bli jobbet med internkontroll som en oppgave.

Hyggelig spådom
Kommunal rapport har sett på fakta for Måsøy kommune, og ved å se i glasskula med utgangspunkt i folketall, sysselsetting og økonomi om 4 år, skal kommunen lande på 112. plass på kommunebarometeret. Til sammenligning ligger vi i dag på 329. plass på NHO`s kommune NM.

Fra kommunestyret 28/11-19
19/64

Det ble i kommunestyremøtet vedtatt fellesbenevnelse på Havøysund og Gunnarnes skole – Måsøyskolen. Jeg føler det her er viktig å presisere at den enkelte skole ikke bytter navn, men at dette er en praktisk løsning for å omfavne begge skolene under et navn – i samme familie. «For å ha et fellesbegrep når man omtaler skolene i Måsøy kommune, ønsker man å kalle det Måsøyskolen. Skolene skal fremstå son en enhet, både utad og i prosesser som omhandler skolen. Det være seg i budsjettprosesser, planverk og skoleutvikling.» Det ble en debatt om prosessen rundt navneprosessen, en prosess som utilsiktet har skapt utrygghet. Vi lærer og utvikler oss hver dag, og dette er en viktig lærdom for nye saker. Informasjon er viktig!

19/65
Kommunestyret har bedt administrasjonen om å starte utredning av ny legestasjon i Havøysund. Dagens legestasjon bærer preg av tidens tann, og tilfredsstiller ikke alle krav til slike bygg. Renovering av bygget er utredet tidligere, og nå har videre prosjektering av dette blitt stoppet – og vi ser på alternativer for nytt bygg. Hvilket alternativ vi lander på, renovering eller nytt bygg, vil etter utredningen gi kommunestyret et bedre grunnlag for vedtak.

19/66
BAR Eiendom ønsker å bygge 18 leiligheter ved Storvannet i Havøysund, og har søkt Måsøy kommune om tomt. Kommunestyret vedtok å igangsette regulering av areal til etablering av leilighetsbygg ved Storvannet.

19/70
Det ble i møtet valgt nytt styre i Måsøy Næring og Havn KF.
Det nye styret ble enstemmig valgt, og er sammensatt slik:

 • Even Johansen, leder
 • Irene Ramberg Eliassen, nestleder
 • Arvid Mathisen
 • Siv Stenersen Lyder
 • Arnt Helge Knutsen

Varamedlemmer til styret er 1. John Aase, 2. Siss Heidi Hansen, 3. Stig Meyer

Næring i Måsøy Kommune
Hvordan skal vi samhandle mellom næringsliv og kommune, hva er det vi mangler, hvordan kan vi heie på hverandre, hvilke muligheter ser vi?
Dette er temaer som ordføreren ønsker å snakke med næringsaktørene om. Ikke bare en gang, men regelmessig. Jeg tenker at vi starter med et kaffemøte i løpet av 1. kvartal 2020 (egen invitasjon kommer). Her er alle aktørene viktig for at vi skal ha gode tilbud, nye tilbud, og trygge, varierte arbeidsplasser i kommunen.

Jeg er overbevisst om at det er mange kreative aktører i Måsøy, og ved å forene disse, er det lite som kan sette begrensninger for hva som er mulig i Måsøy Kommune. Jeg tar initiativ til å møtes, blir dere med?

«If not now …
then when?»

 

Forsidefoto: Ulf Hugsèn

Jeg ønsker deg ei god helg

Bernth R. Sjursen

Skjema