Ordførerens hjørne 29

Ordførerens hjørne 29. oktober

Denne uka har det vært møter i Tromsø og på ordførerens kontor her hjemme.

Statsforvalteren inviterte til kommunemøte i Tromsø, som ble avløst av både høstkonferanse og fylkesmøte med KS. Jeg satt også i redaksjonskomiteen for fylkesmøtet, så det ble mange timer med arbeid for å utforme forslag til uttalelser. Torsdag var det tid for formannskapsmøte, før uka avsluttes i dag med et møte om vannforvaltning og vannområdekoordinator.
Jeg har ikke så lyst, men må atter en gang skrive noe om covid-19. Vi ser at kommuner rundt oss begynner å få mange smittetilfeller, og vi er klar på at vi må være forberedt på å måtte innføre lokale tiltak. Siden 1. oktober har vi hatt 1095 nye koronasmittetilfeller i Troms/Finnmark (per 27.okt.) hvorav 638 i Tromsø, 168 i Alta og 36 i Hammerfest. Den siste uken har vi i fylket hatt 400 nye smittetilfeller, hvorav 226 i Tromsø, 72 i Alta og 6 i Hammerfest.
Alta og Tromsø innførte denne uken lokale tiltak, og det er et signal om at vi må følge med på utviklingen i nabokommunene.
Myndighetene kommer med sterke anbefalinger om at alle bør vaksinere seg, og de har løpende vurdering om det også blir nødvendig med nasjonale koronatiltak.

Kommunens åpenhet
Pressens Offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har gransket hvor åpne landets kommuner er.
Med åpenhet mener man i hvilken grad vi gir tilgang til politiske dokumenter og sikrer at journalister og folk generelt får innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene.
Best ut i undersøkelsen kom Grimstad kommune og Modalen kommune, begge med 29,5 poeng. Maks poengsum er 34,5. Verst ut kommer Årdal kommune, med -3,0 poeng.
I Finnmark fikk Vadsø 24 poeng, mens Loppa fikk -1. For vår del havnet vi midt på treet, sammen med Berlevåg og Nesseby, med 10 poeng. Dette er selvfølgelig ikke godt nok, og vi må fortsatt gjøre en jobb for å for å gjøre ting enklere.

Nytt saksbehandlingssystem
Som en del av jobben med forenkling og åpenhet er kommunen i gang med et prosjekt for å bytte til et nytt saks- og arkivsystem som skal forbedre både saksbehandlingen, samt innbyggernes tilgang til saksdokumenter. Dette vil gi oss en fullelektronisk hverdag, som vil spare ansatte for mye gammeldags papirarbeid.
Oppstart skal etter planen finne sted helt i slutten av januar 2022, og prosjektgruppen jobber nå kontinuerlig i samarbeid med leverandøren med systemoppsett og klargjøring til oppstart. 

Hvem tar du kontakt med?
Jeg har fått tilbakemelding om at enkelte har misforstått mitt budskap i «Ordførerens hjørne» 8. oktober, om hvem som svarer på hva av kommuneadministrasjonen og ordfører. Det er selvsagt ikke slik at kommunen har svar på hvorfor båter og busser er forsinket og innstilt, eller når vegen åpner. Her må nok innbyggerne og reisende forholde seg til Snelandia og Statens Vegvesen. Poenget mitt var at ordføreren får telefoner og meldinger om alt mulig, til alle døgnets tider – og jeg ønsker derfor at innbyggerne tar kontakt med servicetorget i kommunen innenfor arbeidstiden når det gjelder kommunens tjenester som; søppeltømming, brøyting av kommunale veger, vann og avløp, lekeplasser, kommunale bygg, osv. Da vil ansvarlig person få beskjed, og henvendelsene vil bli arkivert for oppfølging. Ordføreren har ingen mulighet til å påvirke driften og tjenestene direkte, men må jobbe systematisk gjennom politiske vedtak hvis man ønsker å forbedre eller endre noe.

Høringer
Det dukker stadig opp høringer fra regjeringen, fylket og offentlige etater. Disse må vi i kommunen ta stilling til, og passe på at våre innspill og meninger blir tatt med i det videre arbeidet.
I denne ukens formannskapsmøte diskuterte vi hvordan vi kan sikre at ting ikke glipper mellom fingrene på oss, og ordfører har bedt om at administrasjonen finner gode rutiner for distribuering av slike høringer. Denne gangen var det to høringer som ble drøftet i møtet:

  • Høring busstilbud Finnmark 2023 – 2030. Her vil vi komme med en uttalelse som svar på at det er foreslått kutt i bussrotasjonene både mandag og onsdag.
  • Foreslåtte øvingsfelt for sjøforsvaret. Her er det foreslått to sjøområder utenfor Ingøya, samt et område på land på Ingøy. Her har administrasjonen vært i kontakt med forsvaret, og vi følge dette tett med politiske øyne.

«Alle har rett til å ha egne meninger,
men ikke egne fakta»

Daniel Patrick Moynihan

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema