ordførerens hjøre 3

Ordførerens hjørne 3. februar

Det er blitt februar, og noen har endelig observert sola etter mørketiden.

Når sola kommer tilbake er det akkurat som om alle rundt deg smiler og har et strålende, forventningsfullt blikk. Selv om vinteren enda vil vare noen måneder, så går vi hver dag mot lysere dager – og netter.

Administrativ organisering
Mandag var det et nytt møte mellom tillitsvalgte og politisk og administrativ ledelse, der vi så på flere organisasjonsmodeller. Alle ansatte i kommunen får etter møtene en oppsummering, og denne gangen har man bedt om innspill til fremtidig organisering. Her kan alle komme med sine tanker og ideer, for at vi skal ha et så godt grunnlag som mulig for å finne frem til gode og smidige løsninger for driften av kommunen.

Bygdevekstavtale
Denne uka har jeg hatt kontor på Hurtigruta til og fra Tromsø, og har deltatt på 2 dagers oppstartsmøte med alle pilotkommunene for Bygdevekstavtalen. I møtet deltok Kommunal- og Distriktsdep., Statsforvalteren, Fylkeskommunen, Distriktssenteret og Sintef, i tillegg til de 5 pilotene i Finnmark og Trøndelag.
Måsøy, Hasvik og Hammerfest samarbeider, og ser på mange muligheter og utfordringer når vi snakker om utvikling. Av mange tema, presenterte vi i første omgang utfordringer inne boligbygging, infrastruktur/transport og kompetansetilgang. Vi skal nå jobbe intensivt frem mot fristen for trinn 2 som er 30. juni, og vi vil invitere bygde-/grendelag i kommunen til møte for å få innspill. Hvilke hindringer ser vi for boligbygging, digital jobbing, transport/pendling/reising, muligheter for utdannelse der vi bor? PS! Legg merke til kartet som ble presentert, der våre kommuner, ved hjelp av kommunegrensene, er formet som et rødt hjerte.

Vinmonopolutsalg
Vinmonopolet sier på sine hjemmesider at man har vært opptatt av geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.
I 2023 blir det etablert utsalg på tre nye steder, men heller ikke denne gangen kom vi med.
Årets etableringer vil skje i Sveio i Vestland, Fjerdingby i Viken og Bjørvika i Oslo. Selv om målsettingen om at 97% av befolkningen skal bo i en kommune med pol eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol er oppnådd, skal man fortsatt åpne nye butikker i årene som kommer, når blant annet bosettingsmønster, turisme og handel på stedet tilsier det.

Energikommisjonens anbefaling
Denne uka kom energikommisjonen med en anbefaling om mer vindkraft på land, og i den forbindelse fikk jeg et spørsmål fra Nettavisen: «Ville dere støttet et større vindkraftprosjekt i egen kommune? Deres kommune ligger i ett av de 13 områdene der NVE i 2019 anbefalte å sette opp vindturbiner, men siden den gang har kommunene fått vetorett gjennom plan- og bygningsloven.»
Mitt svar på spørsmålet var som følger: Vi har arealplanen ute på høring, og der har vi satt av et areal for vindkraft/fornybar energi, og har også dette nedtegnet i kommuneplanens samfunnsdel. Hos oss har vi sommerbeite for rein, og må selvsagt ta hensyn til dette, og forsøke å finne gode løsninger. Hvis vi ser at dette ikke er mulig å få til, så har vi nå gode påvirkningsmuligheter gjennom plan- og bygningsloven som gjør at lokale forhold og kulturnæringen ikke blir overkjørt. Oppsummert; ja til fornybar energi, nei hvis dette kommer i uløselig konflikt med kulturminner og tradisjonsnæringer.

Ungdomsfiske
Måsøy Næring og Havn søker nå erfarne fiskere, som med egen båt kan bidra i ungdomsfiskeordningen til sommeren. Den enkleste veien til rekruttering til fiskeryrket er at ungdommen får prøve og lære, og da må de som er erfarne være villig til å ta ungdommen med på havet for å lære bort sine kunnskaper.
Hvis du er en av de som virkelig ønsker å gi ungdommen en mulighet, som kan gi de kyndig veiledning, må du ikke nøle med å ta kontakt med Per Martin Fosmark på mob. 45375605, senest 15. februar. Vi må ha på plass både båter og erfarne fiskere før man kan søke om midler til dette prosjektet.

«Kom og lek» på Rolvsøy
Jeg setter stor pris på frivillighet og initiativ til trivsel og aktivitet i kommunen, og sist helg ble det invitert til «Kom og lek» i gymsalen på Gunnarnes skole. Tusen takk til foreldregruppa som har tatt initiativ, og vil arrangere lek og aktivitet for barna lørdager kl. 12.00 og torsdager kl. 17.00.

Ukens gladsak
Sist helg deltok noen av Havøysund Idrettslags spente og håpefulle innebandyspillere til hoveduttaket for lagene som skal representere Norge i Barents winter games, som spilles i Bodø 31. mars – 2. april. 
Fra lille Havøysund, med det aktive idrettslaget – ytterst på Finnmarkskysten – fikk vi med en spiller på jentelaget og en spiller på guttelaget. Det er ikke annet enn imponerende, når man ser at uttakene domineres av spillere fra Bodø. Harstad, Tromsø og Sandnessjøen. Første lagsamling er i Harstad 10-12. mars.
Gratulerer til Thea Thomassen Kuivalainen og Simon Giæver Johansen som får muligheten til å spille innebandy med flagget på brystet. Jeg ønsker dere lykke til med spennende kamper og opplevelser.

Neste uke
Møte med administrativ ledelse og tillitsvalgte om administrativ organisering.
Digitalt ordførermøte (AP) med informasjon fra Stortinget og Sametinget.
Møte i Hovedutvalg for teknisk, utvikling og miljø.
«Forum - Marine næringer» i Hammerfest
Møte med Visit Hammerfest om Arctic Race of Norway
Omvisning på nye Hammerfest sykehus
«Lån en ordfører» på biblioteket
Styringsgruppemøte – Bygdevekstavtalen
Møtehelg Finnmark AP

«Det er de små samfunn som skaper de store»
ukjent

God helg.
Bernth R. Sjursen

Skjema