ordførerens hjørne 03

Ordførerens hjørne 3. januar 2020

Blanke ark, og mange muligheter
Jeg ser tilbake på knappe 3 måneder som ordfører med glede og takknemlighet.
Selvsagt har det vært noen politiske svinger og bakker underveis, men i sum har disse månedene bydd på mange opplevelser og møter med fantastiske folk.

Det er i møter med mennesker vi politikere skal lytte, for å få innspill til politikken, og for å sjekke om vi er på riktig kurs. På årets siste dag fikk jeg mitt største og stolteste øyeblikk som ordfører, da jeg fikk det ærefulle oppdraget å vie et ungt par i Havøysund.
Jeg lukker nå boka for 2019, og åpner ei ny og spennende bok for 2020.

Nytt fylkes- og kommunekart
Når vi våknet 1. nyttårsdag, våknet 1 av 3 nordmenn i en ny kommune. Vi våknet fortsatt opp i Måsøy kommune, som har fått nytt kommunenummer; 5434.
Finnmark fylke er historie, og vi er nå slått sammen med Troms til et gigantisk fylke.
Har ikke avstandene vært store før, så blir de i alle fall det nå. Selv om ikke alle var enige i sammenslåingen, så ble det slik – og dermed må vi forholde oss til det. Vi vil, uavhengig av avstander og organisasjonsendringer, fortsette jobben med å finne de gode mulighetene for fortsatt utvikling av vår kommune.
Hammerfest og Kvalsund ble til en ny storkommune, og vil være et fyrtårn innen industri og havbruk i nord. Nussir har fått sin tillatelse til gruvedrift, Melkøya og Goliat holder trykket oppe på olje-/gass, og med sammenslåingen ble denne kommunen den største havbrukskommunen i nord.

Måsøy på kartet
Hos oss er fiskeri, havbruk, fiskeindustri, vindkraft og skipsverft viktige krefter for å holde samfunnet i gang. Samtidig har vi en voksende kultur- og turistnæring som vil bety mer og mer for oss. De viktigste oppgavene for ordføreren i 2020 vil være å bygge relasjoner og være en døråpner mellom kommunen, næringsaktører og myndigheter. For oss i Måsøy kommune er det viktigere enn noen gang å være synlig, både regionalt og nasjonalt, og det må vi alle stå sammen om. På tampen av året som gikk har jeg satt fokus på både helsetilbud og næring i media, og det dukker nok opp flere tema som er viktig å belyse, også i 2020.
Jeg vil selvsagt delta i møter og på arrangementer, men i tillegg er det også viktig at vi sammen løfter kommunen positivt frem. Måsøy kommune er en ekte fiskerikommune, men den er så mye mer.
Det er en god kommune å bo i, og en god kommune å komme hjem til. Her er varme og gode mennesker – en liten kommune med sjel. For meg er det viktig å gjøre Måsøy kommune synlig – med positivt fortegn.Ordføreren starter året med møter sammen med Vest-Finnmark Rådet; med Finnmarksbenken på Stortinget, seminar om fisketurisme, og konferansen Nord i Sør i Oslo.

Kommunens budsjettarbeid for 2021
Vi har akkurat tatt fatt på 2020, men allerede nå ser vi frem mot 2021. Vi vil allerede i februar/mars starte med et omfattende budsjettarbeid for 2021. Vi har hatt både politisk og administrative skifter i Måsøy kommune, og det er vårt ønske å «snu hver stein» for å belyse behovene, og de tingene som er lovpålagt og/eller nødvendig for en god fremtid for kommunen og innbyggerne.
Vi har mange store prosjekter som vil koste både penger og ressurser, og det er viktig å ha god kontroll for å realisere disse. Kommunen har, slik jeg ser det, ikke skremmende dårlig økonomi. Allikevel er vi veldig sårbare for uforutsatte hendelser, sykefravær med påfølgende vikarbruk, pålegg fra myndigheter og svekkede overføringer fra staten. På den annen side ligger det mange midler til prosjekter som det kan søkes på, og dette må vi bruke energi på for å få tak i.

Lokal kompetanse og kapital,
eller mangelen på dette, er ofte brukt mot distrikts-Norge når tjenester skal etablere eller nedlegges, og vi ser det i næringslivet også; det er ikke så enkelt å rekruttere.
I løpet av de siste årene har vi fått innbyggere fra flere og flere nasjonaliteter. Hva vet vi om disse? Hvilken utdannelse har de som jobber i fiskeindustrien? Er det sveisere, elektrikere, tannleger, sykepleiere, lastebilsjåfører og andre der? Er det fotballspillere, musikere, sangere, badevakter, skiløpere, osv. der?
Kanskje vi som har vært så heldige å få så mange tilflyttere hit, skal begynne å lete etter mulighetene? En oppfordring må være at vi snakker med, og inkluderer våre nye innbyggere.

Samhandling
Det viktigste ordet for meg som ordfører er samhandling. Vi må se hverandre, og vi må dra i samme retning – da kan magiske ting skje i kommunen vår.
Vi har mange aktive og positive lag og foreninger, og de skal vi støtte opp om. Uten frivilligheten stopper Norge opp. Jeg heier på frivilligheten – og alle de menneskene som bruker av sin fritid for å skape aktivitet og bolyst i kommunen.
Den dagen vi går i fella for janteloven, ikke tør å prøve fordi man har prøvd før, eller nedsnakker folk og kommunen på sosiale media – da bidrar vi hverken til positivitet, bolyst eller tilflytting.

Trygghet til havs
28. desember forliste fiskebåten FAY utenfor Honningsvåg. I 2 meter høye bølger og vind med en styrke på 20 m/s tok båten inn vann, og fikk kraftig slagside. Mannskapet på 12 måtte gå i flåtene. Dette er en historie som endte godt, takket være en fantastisk beredskap og innsats fra redningshelikopterets mannskap. Jeg føler meg trygg på at redningshelikopteret fra Banak vil levere trygghet både til lands og til havs i mange år – takk til dere.

Har vi et rusproblem i Måsøy kommune?
Ja, det har vi – og det bekymrer meg! Jeg velger så skrive noen få ord om dette her, for å fortelle.
Fakta er at vi har en stadig økende rusproblematikk i vår lille kommune, hvor også ungdommer i skolealder er blandet inn i dette. Som politikere har vi et stort ansvar, og må sørge for gode nok rammer for de som skal ivareta barn og unge i kommunen. Også foreldre og andre voksne må virkelig passe på, og ikke bli for naive. Se ungdommen, og ikke vær redd for å spørre!

Ryddedugnad
Jeg vil i årets første «Ordførerens hjørne» oppfordre alle innbyggerne til å holde det ryddig og rent i kommunen vår. Vi har akkurat lagt bak oss nyttårsaften med fyrverkeri og festivitas. La oss sammen sørge for at avfall etter dette blir ryddet opp og kastet, slik at dette ikke slenger rundt. Plutselig er våren her, og da dukker det som kjent opp mye rart under snøen som smelter. Hvis alle rydder rundt egen eiendom, og plukker opp rusk og rask langs veiene når vi er på tur – så blir dette bra.
En liten innsats fra hver enkelt gjør det mye triveligere i kommunen. Tar du deg tid til å plukke opp?

 

«Hell og hardt arbeid trenger vi fremdeles

for å styrke landet vårt og hverandre på vår videre vei.»

(Fra H.M. Kong Haralds nyttårstale)

 

Ønsker dere alle et riktig godt nytt år.

Bernth R. Sjursen

Skjema