2022

Ordførerens hjørne 3. juni

Nok ei uke går mot helg, og denne uka har jeg vekslet mellom politikk, idrettsarrangement, hjemmekontor og møter/samtaler på rådhuset.

Det som kanskje forundrer og frustrerer meg mest i hverdagen er de samtalene jeg ikke blir invitert til, der meningsutvekslingene om meg som person og min rolle som ordfører får løpe fritt.
Jeg står til tjeneste for innbyggerne, og da skal jeg lytte til folkets meninger – men det finnes grenser.  
I løpet av uka har jeg fått høre at jeg visstnok ikke har tid til å drive lokalpolitikk, at jeg er mye på reise i tjeneste «for andre», og at «Ordførerens hjørne» mest likner på et reisebrev.

Nå er det slik at det viktigste for meg, da jeg stilte til valg, var å bidra til at vi var en synlig kommune – med positivt fortegn. Det tenker jeg at jeg skal levere på. Derfor ser jeg det som et privilegium å bli valgt av kommunestyret til å representere Måsøy kommune i forskjellige representantskap, utvalg og politiske grupperinger hvor jeg kan fremme våre saker.

Å representere kommunen ute betyr dessverre også nødvendigvis noen reiser og møter, men også mange møter på Teams både på dag- og kveldstid. Det er en fordel for kommunen, men også en ulempe for privatlivet at jeg kan jobbe hvor som helst, når som helst, og «alltid» være tilgjengelig.
Den ene dagen kan jeg sitte på kontoret eller i et møte på rådhuset, for den neste å sitte på en flyplass eller et hotellrom, på hjemmekontor, eller på hyttetrappa med PC´en på fanget.
Jeg har alltid «kontoret» med meg. Det betyr at jeg også har ekstra lange arbeidsdager, og meget sjeldent stempler ut ved dagens slutt.
Det er også en av årsakene til at jeg har skrevet «Ordførerens hjørne» hver fredag siden jeg ble ordfører – for at innbyggerne skal kunne følge med på hva jeg gjør, og hva som skjer i min hverdag. Mulig denne informasjonen ikke passer for alle, men det lever jeg godt med.

Gøy på banen
Mandag ettermiddag inviterte Finnmark Fotballkrets til aktiviteter på fotballbanen. I løpet av pandemien har mye av det frivillige Norge lidd under nedstenging og begrensninger, og det virker som om man har innfunnet seg med et bedagelig liv hjemme. Nå skal både barn og voksne «vekkes» igjen. 61 unger og rundt 40 voksne hadde tatt turen til fotballbanen denne ettermiddagen. Det ble driblet og trikset på banen, og frivillige sto for grilling og serving. En fin ettermiddag, som også viser at hvis man ønsker så skjer det ting. Her må vi voksne stille opp for kommunens barn. Ungene etterlyser aktivitet, og slike arrangement er en fin måte for oss voksne å skape aktivitet på.

Kai i Ryggefjord
Jeg har i et par uker forsøkt å bidra til en løsning for kai til hurtigbåten i Ryggefjord, og har hatt samtaler med både hytteforeningen, Cermaq og Måsøy Næring og Havn KF.
Den gamle kaia viste seg å være for kort, og Cermaqs løsning med flytebrygge lot seg ikke gjennomføre i denne omgang. Nå ser det ut for at man kan løse kaiproblemene med noen ekstra påler i forlengelsen av den opprinnelige kaia. Cermaq har sendt byggesøknad, så nå handler det om saksbehandlingstid for å få dette på plass.

Vest-Finnmark Rådet
Tirsdag og onsdag skulle jeg vært i Hammerfest for møte i Vest-Finnmark Rådet, og en workshop kalt «Energifylket Finnmark». Begge disse måtte jeg melde forfall til på grunn av ekstraordinære saker og ting her hjemme.
På workshopen tirsdag deltok Per Martin fra Måsøy Næring og Havn KF, og i onsdagens rådsmøte som jeg skulle lede, tok Eva fra Hasvik møtelederrollen. Som nestleder i rådet har jeg vært med på sidelinjen for å sette agendaen til møtet, og jeg har også tatt del i en uttalelse til høringen om «Grønn omstilling og bearbeiding i sjømatindustrien».

Dåp av Hollendaren
Hollendaren skal døpes i Vadsø 20. juni, og ordførerne i Måsøy og Hammerfest er invitert til arrangementet. Jeg er også bedt om å si noen ord under middagen. Jeg vet ikke om jeg rekker dette, eller om logistikken passer, så jeg holder dette åpent frem til påmeldingsfristen 8. juni.

Hva skjer på Ørabakken?
Jeg har vært i kontakt med fylket for å finne ut av hva som planlegges i rasområdet på Ørahaugen. Raset gikk 19. april, og fortsatt har det ikke skjedd noen utbedring eller fjellsikring.
7. juni skal fylket ha et møte hvor de skal diskutere tekniske løsninger. Jeg har bedt Fylkesråden for samferdsel om å sette fart på arbeidet, og i det minste utbedre kjørebanen som nå er åpen, provisorisk og humpete. Fylkesråden har lovet meg en tilbakemelding etter møtet.

Mulig lakserømming
Onsdag fikk jeg telefon fra NRS om at de hadde funnet et hull i ei not på anlegget ved Petternes. Det ser ut for at det kan være en sel som har forsøkt å komme seg inn i ei mære, på ca. 7 meters dyp. Hullet var så lite at det er liten sannsynlighet for at fisk har rømt, men de ville melde fra allikevel. Hullet er reparert, og både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet er varslet.

Ordførersamling i Oslo
Tirsdag til torsdag er jeg sammen med landets ordførere i Oslo.
Alle landets ordfører blir én gang hver valgperiode invitert av Oslos ordfører til samling i hovedstaden. I neste uke samles vi for besøk på Nasjonalmuseet og Munchmuseet, samt middag i Oslo Rådhus, hvor også Kongeparet vil være tilstede. Det er stas å bli invitert, og jeg gleder meg til å treffe ordførerkollegaer fra hele landet.
Etter det offisielle programmet fra Ordfører Marianne Borgen er slutt, vil alle ordførerne fra Arbeiderpartiet møtes til en egen samling.

 

«Vil du ha utsikt, må du tåle litt vind»

Henning Kvitnes

God helg

Bernth R. Sjursen

 

Skjema