Ordførerens hjørne

Ordførerens hjørne 3. mars

Tenk at vi er kommet til mars allerede. Været veksler, men kalenderen sier at dette er årets første vårmåned.

På TV kunne man se at bøndene på Jæren var travelt opptatt på jordene, mens her i nord er det nok en stund til vi kan ta frem gressklipperen.
Den siste uka har jeg tilbragt i Tromsø, med mange møter/konferanser på kalenderen.
Mandag og tirsdag deltok jeg i Statsforvalterens vintermøte, deretter ble det strategikonferanse med KS, før turen gikk hjem med Kystrutens Havila Capella.
Selv om man er ute på jobbreise må man også å finne tid til Teams-møter og telefonsamtaler, så det kan bli travle dager på tur.

Rekruttering av kommunedirektør
Mandag hadde formannskapet et Teams-møte med Kreativ industri, som skal bistå oss i rekruttering av ny kommunedirektør. Her går vi både bredt og målrettet ut for å finne vår nye toppleder, og i løpet av denne måneden skal vi forhåpentligvis ha fått kontakt med noen gode kandidater.

Kommuneplanens arealdel
Senere på dagen hadde vi også et avklaringsmøte på Teams om kommuneplanens arealdel, og innspill/innsigelser. Det er mange ting som må avklares med myndigheter og berørte innbyggere/ interesser, men vi håper fortsatt at vi skal ha et dokument ferdig til kommunestyremøtet i juni.

Statsforvalterens vintermøte
Vintermøtets første del var viet barn og unge, og med rundt 70 ungdommer fra ungdomsrådene var det mange gode tanker og innspill som vi voksne kunne ta med oss hjem til lokalt arbeid.
Videre i møtet snakket vi mye om samfunnssikkerhet og beredskap, Statsforvalterens rolle og funksjon, kommunale planer, saksbehandling i folkevalgte organer, kommuneøkonomi, sosialtjenesten i NAV, m.m.
Statsforvalteren takket også kommunene for den jobben som er gjort i en svært annerledes fireårsperiode med pandemi, sikkerhetspolitisk krise, villere værforhold og naturfarer, og gjentatte beitekriser. Vi har også hatt planarbeid høyere på dagsorden, med blant annet samfunnsplan, arealplan og beredskapsplanlegging.
Det er ikke tvil om at vi står overfor en ny sikkerhetspolitisk situasjon, som gjør at kommunene må tenke på andre måter – og dessverre kan dette gå ut over kortsiktige prioriteringer i hverdagen.

KS Strategikonferanse
Straks vintermøtet var over, gikk vi rett over i strategikonferansen med KS. Der fikk vi høre et innlegg fra Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen, og en debatt om «Bosetting av flyktninger og statlige virkemidler for å lykkes».
Deretter informerte Tor Arne Gangsø fra KS om mellomoppgjøret 2023 i kommunesektoren, og hvordan KS ser på dette. Rekruttering i kommunesektoren ble også et viktig tema, der man ser på mange muligheter for å løse personellmangel og utdanning.

Dagen etter ble det litt «på sparket» for min del. Ordfører i Porsanger, Aina Borch skulle holde et 10-minutters innlegg under temaet «bærekraftig arealbruk». Media har kontaktet oss ordførere i forbindelse med demonstrasjonene i Oslo, og Aina hadde en uttalelse om at «hvis demonstrantene vant frem ville det være spikeren i kista for oss i Finnmark», med tanke på næringsutvikling/utbygging. Aina ble hentet til Oslo for å delta i Dagsnytt-18, Debatten, Nyhetsmorgen, osv. Jeg ble spurt av KS om å steppe inn i Tromsø, og brukte tirsdagskvelden til å gjøre meg noen notater, og kastet med ut i både innlegg og debatt, der jeg tok tak i tre setninger fra KS debatthefte om bærekraftig arealbruk:

  • Når naturen bygges ned, svekkes naturens økosystemer og evne til å fange og lagre karbon fra atmosfæren.
  • Fysisk utbygging krever areal, og arealbruk har konsekvenser for klima og natur.
  • I utgangspunktet er det kommunene som bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres.

Disse setningene kan vi være enige om, men hvordan skal vi løse dette – og ikke minst; er det kommunene som bestemmer?
I mitt innlegg stilte jeg spørsmål om jeg som lokalpolitiker skal måtte stå i stormen, når innsigelser kommer, når staten sier vi må bidra til det grønne skiftet, når vi har satt av arealer til industri - og kommer i konflikt med f.eks reindrift eller fiskeri. Da må kanskje staten ta en større veilederrolle, og rangere rekkefølge og rettigheter til bruk av naturen. Ofte er det lokalpolitikerne som blir stående i et krysspress mellom regjering og innbyggere.

La oss ta Fosen-dommen: Den sier at man har brutt menneskerettigheter, men ikke noe om hva man skal gjøre for å rette opp i dette.
Hva om vi ikke tillater utbygging av fornybar energi, og Norge ikke oppfyller sine forpliktelser i forhold til verdens klimamål - vil ikke også dette være et brudd på menneskerettigheter i forhold til klima? Dette er et politisk dilemma som det lokale kommunestyret ikke har myndighet til å løse, men vi må ha en tydelig nasjonal politikk og veiledning fra staten. Så kan man gjerne bli kalt både det ene og det andre som lokalpolitiker, men dette er ikke et lokalt dilemma – det er et verdensdilemma.
Hvis vi ikke får kraft i nord, så har vi et stort problem for å kunne utvikle industri og bosetting, og dette haster.
Oppsummert fra møtene med Statsforvalteren og KS sitter jeg igjen med at vi må ha utvikling i nord, vi står midt i ei klimakrise, og våre ungdommer som skal overta etter oss er utålmodige.

Brann i Havøysund
Onsdag ettermiddag brøt det ut en brann i et bolighus i Havøysund. Jeg satt på lugaren min på vei hjem, da jeg fikk melding om brannen. Bildet jeg fikk var fullt av flammer og sort røyk, og jeg må si jeg fikk frysninger, og ble bekymret for, beboerne, brannutviklingen og spredningsfaren. En kjapp telefon til kommunedirektøren beroliget meg, og jeg ble fortløpende informert om utviklingen. Det endte forholdsvis godt. Beboeren i huset kom seg ut ved å hoppe ned fra verandaen, og ble ivaretatt av helse. Totalt 16 personer i nabolaget ble evakuert og fikk alternativt bosted over natta. Jeg vil berømme brannmannskapene som klarte å hindre brannen å spre seg til nabohusene, og jeg sender også en takk til administrativ ledelse, politi, helse og psykososialt team som tok seg av beboere i flere av husene.

Ukens gladsak
Blant 11 søkere har administrasjonen plukket ut to godt kvalifiserte lærere til stillingene på Gunnarnes skole.
De nye lærerne begynte allerede denne uka, og jeg vil ønske de velkommen til Rolvsøy og Måsøy kommune.

Neste uke

  • Møte om administrativ organisering
  • Teams-møte med ordførerkollegaer
  • Kommunestyremøte
  • Styringsgruppemøte «Bygdevekstavtalen»

 

«Framtiden i nord startet i går!»

Roger Finjord

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

Skjema