Ordførerens hjørne 3

Ordførerens hjørne 3. september

Vi er kommet til september, og mange aktiviteter har fått plass på kalenderen min. Det er mye som skjer, og mange ting som skal avklares utover høsten.

Denne uka har jeg vært i flere møter, både fysisk og på Teams, og jeg har også hatt gleden av å besøke 7. klasse for å fortelle om politiske prosesser, demokratiske regler, og min rolle som ordfører.
I går var det åpen dag på den nye flåta til NRS, som skal ligge ved Store Kobbøya. På flåta fikk vi en liten omvisning, og en demonstrasjon av tekniske fòr- og overvåkingssystemer.
Før det ble et kveldsmøte med Helsedirektoratet, ble det «ordførertur» til Perleturhytta. Takk til Hanna og Ann-Synnøve som sørget for både varme i ovnen og kaffe på kjelen.

Covid-19
Enkelte av kommunens innbyggere vil oppleve forsinkelse i dato for når vaksinasjonen er registrert.
Denne forsinkelsen er sjelden større enn 7 dager, og for noen kan dette være av stor betydning når det gjelder koronasertifikatet. De som har behov for endring av dato kan kontakte legekontoret, tlf. 78424100 mellom kl. 08.30-12.00.

Denne uka har jeg deltatt på Teams-møte med Statsforvalteren, der assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad informerte om ståa. Hele landet har utfordringer med smittespredning blant ungdommer/unge voksne i 20 årene. Allikevel er mange vaksinerte, og man opplever ikke alvorlig sykdomsforløp.
Fra og med uke 36 vil det ikke bli sendt ut vaksinedoser til kommunene, men kommunene må selv bestille disse etter behov.

Regjeringen har denne uka konkludert med at man ikke går til trinn 4 i gjenåpningsplanen, før en større andel av befolkningen er fullvaksinert.
FHI har konkludert med å anbefale at alle i aldersgruppen 12-15 år vaksinerer seg. Gjennom vaksinen er barna godt beskyttet mot sykdommen, og de får redusert risiko samtidig som det bidrar til å beskytte sårbare og holde smitten nede.
Barn og unge mellom 12 og 15 år vil i første omgang blir tilbudt bare én dose, og det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna sine. 

Torsdag kveld var det møte med Helsedirektoratet om smittesituasjonen i landet. Vi ser at smittespredningen er stor, men samtidig ønsker man ikke å bruke så kraftige tiltak som tidligere. Mange er vaksinerte, og man ønsker utstrakt testing, egentesting, og kontroll på situasjonen – i stedet for inngripende tiltak som nedstenging. For første gang i pandemien opplever vi som ordførere å få informasjon før tiltak settes i verk. Dette er bra, og gir kommunene en mulighet til å forberede seg.

Barn, ikke brud
Årets TV-aksjon nærmer seg, og vi har behov for både bøssebærere og komitémedlemmer for å gjennomføre aksjonen i Måsøy kommune. Registreringsskjema for frivillige finner du her. Bli med på årets viktigste søndagstur, eller bli med i komitéen for aksjonen i Måsøy kommune.

Strøm og fiber
Det jobbes med løsninger for fiber til Rolvsøy, og det ser ut for at dette skal sendes ut på anbud i løpet av denne måneden. Hvis alt går etter planen, ser det ut for at dette kan gjennomføres sommeren 2022. Jeg har i forbindelse med dette prosjektet invitert Repvåg kraftlag til dialog om forsterket strømforsyning til Rolvsøy og Ingøy.

Helårlig SFO
Etter mange samtaler med småbarnsforeldre og arbeidsgivere, har jeg nå bedt administrasjonen om å utrede et helårlig SFO-tilbud i Havøysund.
Det er ikke alle som har slekt eller venner som kan ta seg av barna når SFO holder stengt samtidig som skolen, og da får disse foreldrene problemer med å få hverdagskabalen til å gå opp. Man skal jo være på jobb, men når SFO er stengt blir dette vanskelig. Spørsmålet om helårlig SFO er både et økonomisk regnestykke, men også et politisk signal om man ønsker å tilrettelegge for småbarnsforeldre. Spør du meg, som ordfører, så er det nettopp denne satsingen som er viktig. Da er det bare for administrasjonen å komme med forslag til løsning, så er beslutningen opp til poltikerne.

Status bassenget
At bassenget ikke har vært i bruk på mange måneder er helt forferdelig, men heller ikke overraskende. Bygget er veldig gammelt, og bassenget lever på nåde. Man har forsøkt å finne en slags løsning med innvendig duk, som har tatt fryktelig lang tid å få på plass. Så dukket det opp problemer med rensesystemet, klorsystemet, oppvarming osv. Når alt skulle være klart, så var det noen fliser i hallen som var løse, også disse må fikses. Den siste beskjeden jeg har fått er at bassenget skal være klart til bruk fra førstkommende mandag. Ja, jeg vet at dette ikke er bra for bolyst, men vit at dette har hatt fokus hos både politikere og administrasjonen. Ingen av oss kan trylle, men gjennomføringen av denne jobben har ikke vært bra. Nå håper jeg bassenget varer noen år, og i mellomtiden skal jeg love at vi skal se på hvordan vi skal få på plass både nytt skolebygg og basseng.

NHOs Kommune-NM
Kommune-NM for 2020 har lagt ut «resultatlista», og det virker dramatisk at vi har ramlet 49 plasser. Vi måles i grove trekk i sysselsetting, sykefravær og innbyggertall. Jeg er ikke bekymret for hverken sysselsetting eller sykefravær, da dette skjer i den verste korona-tiden. Hurtigrutene lå stille, trailere var vanskelig å få tak i, så råvarer i fiskeindustrien ble stående på plager. Med liten aktivitet og permitterte arbeidere ble sysselsettingstallene lave. I tillegg slet reiselivet med lav aktivitet. Vi hadde også et generelt høyt sykefravær med veldig stor andel av innbyggerne i karantene i perioder, faktisk perioder med 10% av innbyggerne – mange av disse sykemeldte i karantenetiden.
Det som virkelig bekymrer meg er det synkende folketallet, og der må vi som politikere og innbyggere gjøre en jobb for å snu denne trenden.

Vi må vise oss frem som den attraktive kommunen vi kan være – og da må vi fortsette å satse på oppvekst og arbeid. Det hjelper å snakke om alt det positive som skjer, og tørre å skryte av hverandre. Det er utrolig mange mennesker i denne kommunen som ønsker å få til ting – og som gjerne vil bli sett og anerkjent for den jobben de gjør. Sammen er vi sterke! Hvis vi løfter hverandre opp, klapper hverandre på skuldra, og kaster janteloven på dør – så tror jeg vi kan få til enda flere magiske ting.

«Optimisme i forhold til mulighetene,
og mot til å tenke uten grenser,
er det som driver oss fremover.»
Jon Bing

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema