Ordførerens hjørne 30

Ordførerens hjørne 30. april

Vi er kommet til den siste fredagen i april, og våren er vel slik den alltid har vært – skiftende. Den ene dagen skinner solen fra skyfri himmel, mens den neste kommer med kuling og snø. Disse dagene kalles vel reinkalv-ria, og vi kjenner godt til værskiftene på denne tiden.

Covid-19
I løpet av uka har vi diskutert arrangement på 17. mai, og jeg har tatt opp både muligheter og umuligheter med beredskapsledelsen, formannskapet og 17. mai-komiteen.
Selv om de nasjonale føringene virker strenge her hos oss, så er det en gang slik at nasjonale regler gjelder også for oss. Vi vil ikke innføre tiltak som ikke er nødvendige, men i bakhodet må vi også tenke at vi ikke vil ha smittespredning i kommunen.
Derfor må vi være forsiktig – og ikke lette på tiltak for tidlig.
Ting skjer fort, og sist fredag dukket det opp mistanke om en smittet passasjer på hurtigbåten fra Alta – Hammerfest, som reiste videre til Akkarfjord. Alle medpassasjerer og mannskapet på disse to båtene måtte i ventekarantene. Det skjer så fort! Hvis 1 passasjer fra Alta hadde reist videre med Måsøy-Xpressen denne dagen, så hadde også vi hatt en smittesituasjon.
Derfor er vi forsiktig – og derfor følger vi de nasjonale føringene for smitteverntiltak.

17. mai
Vi åpner opp for at det kan feires 17. mai i kommunen innenfor antall- og avstandsbegrensninger. Dette gjelder spesielt i distriktet – og KUN for innbyggere i Måsøy kommune. Arrangement som innebærer deltakelse fra flere kommuner kan ikke gjennomføres.
I Havøysund lager 17. mai komiteen barnas dag, da reglene for barn og unge under 20 år er noe enklere enn for voksne. Nasjonaldagen er barnas dag, og vi voksne får holde oss mer i ro og på god avstand.

Båtruter og langhelg
Det lot seg dessverre ikke gjøre å løse båtrutene (politisk) i forbindelse med 17. mai. Jeg har nå bedt de som har kontaktet meg om dette og å gjøre en henvendelse til operatøren, for å se om man klarer å komme frem til en løsning med ekstratur eller bytte av seilingsdag – slik at man kan feire 17. mai ute i distriktet.

Bredbånd
Mandag var det møte med Bredbåndfylket AS om prosjektet med fiber til Rolvsøy. Som kjent kom det ingen tilbud inn ved siste utlysning, og man har nå jobbet mye med avklaringer av trasévalg og spesifisering av prosjektet. Ny utlysning skal ut i september, så skal eventuelt prosjektet ut på høring, og man ser for seg en byggestart sommeren 2022.

Formannskapsmøte
Tirsdag var det møte i formannskapet, hvor vi behandlet mange forskjellige saker, som går videre med innstilling til kommunestyret. Det ble blant annet foreslått styringsgrupper til prosjektene med nytt legesenter og Hallvika industriområde, delegert til Måsøy Næring og Havn KF fordeling av mere penger til næringsaktører som er rammet av covid-restriksjoner, foreslått en budsjettregulering for pågående renovering av trygdeboliger, innstilt på midler til instrumenter i kulturskolen, og gjennomgått og innstilt på prioriteringer i kommunens planstrategi for 2019-2023.

Ny kommunedirektør?
Vår kommunedirektør har søkt nye utfordringer i Hamarøy kommune, og i går kveld fikk han beskjed om at kommunestyret har vedtatt å tilby han stillingen. Det har på morgenen i dag dukket opp mange rykter, godt hjulpet av media, som har ført til både gratulasjoner og reaksjoner på rådhuset. Fakta pr. nå er at vår kommunedirektør enda ikke har fått et formelt tilbud fra Hamarøy, og har derfor selvsagt ikke takket ja til noen ny jobb. Det forholder jeg meg som ordfører til.
For øvrig kan jeg sitere hva Avisa Nordland skrev i dag:
«Dersom Pedersen takker nei til jobben, vil den bli tilbudt konstituert kommunedirektør Kurt Fossvik i Hamarøy. Han er til daglig assisterende kommunedirektør.
Ordfører Britt Kristoffersen opplyser til Avisa Nordland at Odd-Børge Pedersen ble informert om ansettelsen rett etter møtet.
– Det er for tidlig å forvente noe svar fra ham, sier Kristoffersen.»

Måsøy Kulturbygg og Museum
Det er knyttet stor spenning til dette prosjektet, spesielt med plassering, utseende og innhold. I formannskapsmøtet innstilte vi på at kommunen overtar HABU AS, noe som betyr at vi gjennomfører en total selskapsoverdragelse. Dermed kan kommunen disponere alle HABU-byggene og hele arealet i sentrum, og kan tilrettelegge for havn, kultur og næring innerst i havna.
Så vil arkitekter og kunst-/kulturfaglige folk jobbe frem et spennende konsept for et samlingssted, og på samme måte kan Måsøy Næring og Havn KF tilrettelegge for næringsaktivitet.

 

«Kultur er et helt samfunns identitet, det er ryggraden i et folk.»
Tor Åge Bringsværd

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema