ordførershjørne 31

Ordførerens hjørne 31.01.20

Voksne skal gjøre det som er best for barn. Det var budskapet som var som en rød tråd gjennom «Vintermøtet 2020», som ble arrangert av Fylkesmannen og KS i Troms og Finnmark, i Alta tirsdag til torsdag denne uka.

Muligheter i vinden
Mandag startet med bussreise til Alta og møte hos Finnmark kraft, hvor vi diskuterte muligheter og utfordringer i forbindelse med re-etableringen av Havøygavelen vindpark. En ting er klokkeklart; de ønsker ikke å sette opp boligrigg, men forsøke å få til lokale overnattingsplasser og bevertning i anleggsperioden.

 

Leverandørnettverk

Måsøy Næring og Havn KF har denne uka etablert et leverandørnettverk som skal samhandle med tanke på leveranser av varer og tjenester i forbindelse med re-etableringen av Havøygavelen vindpark. Dette er lokale bedrifter som ser mulighetene, og som nå har samlet seg som et felles «kontaktpunkt» for utbyggeren.

 

Kommunerevisjon med utfordringer

Senere på mandagen var det møte i representantskapet for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.

Vi ser utfordringer med både nok bemanning i selskapet og tidsbruk på rapporter til kommunene. Det ble valgt nytt styre i VEFIK IKS, og fra Måsøy ble Børre Stabell valgt inn som medlem.

 

Voksne skal gjøre det som er best for barn

Etter mange interessante foredrag, innlegg fra ungdom, og gode diskusjoner blant deltakerne på Vintermøtet 2020, er min konklusjon at; ja – alt vi gjør handler om våre barn. Hele møtet ble åpnet av tydelige ungdommer fra «Akutt-teateret» som ga oss klar beskjed om at vi må ta ansvar for klimaet.

Vi fikk innlegg fra Barneombudet, som stilte spørsmål som «hvem tar ansvaret for barns ve og vel i kommunen?», Vi lærte om de digitale utfordringene som skvises mellom barnets rett til beskyttelse og rett til utvikling. Har du noen gang tenkt på hvordan du lærer barnet om hvordan det skal passe på i trafikken, og hvor engstelig du var første gang barnet skulle reise alene? Allikevel slipper vi ungene rett ut på nett – der utfordringene i dagens samfunn virkelig er.

 

Generasjonskunnskap var et nytt ord jeg bet meg merke i. Alt vi foretar oss, vi som gjør vedtak og bestemmer, må har forankring i kunnskap. Generasjonskunnskap kan vi få hos ungdomsrådet, eldrerådet, og ungene. Det er viktig å lytte til, og ta med kunnskapen inn i diskusjonene rundt saker og vedtak.

 

Bærekraften trues, og dette er kunnskapsbaserte opplysninger som ikke gjelder bare i nord. Flere eldre trenger tjenester, flere yngre flytter ut, vi får færre yrkesaktive, og det blir født færre barn. Dette illustreres med det som kalles en forsørgerbrøk. I Troms og Finnmark er ikke Måsøy kommune blant de 20 dårligste på lista, selv om man har en stadig eldre befolkning. Jeg ser det som veldig viktig at vi sammen forsøker å holde denne brøken så god som mulig – og vi må begynne nå!

 

Samfunnssikkerhet og beredskap er selvsagte tema på slike møter, og det ble diskutert beredskapsplan, Risiko og sårbarhetsanalyse, og det digitale samfunnet hvor alt kan forstyrres. Hva hvis det digitale nettet ble kuttet/forstyrret – hva skjer da med vann, strøm, drivstoff, bank, butikk, lagerlogistikk osv. Interessante problemstillinger som man kanskje ikke tenker på i hverdagen, så lenge alt fungerer.

NHO Arktis snakket om drivkrefter for vekst. Vi skaper nasjonale verdier i nord, og vi må legge til rette for næringslivet. Det viktigste er areal/tomter. Selvsagt må det annen infrastruktur og arbeidskraft til, men det viktigste er kommunens planlegging og arbeid med næringsarealer.

Vi må gjøre det enkelt, og gjerne ha 1 dør for henvendelser – en «servicedesk» for næringslivet.

 

Til slutt fra Vintermøtet – ukens gladsak

Helsetjenester og helsefellesskap ble diskutert, og vi må kanskje etter hvert se over grenser for å samhandle som partnere, ikke parter.

Styreleder for KS i Troms og Finnmark, som er ordfører i Harstad, hadde lagt merke til den endringen vi gjør i kommunen med en felles sykepleierbase i stedet for «nordsjøturnus». Harstad ser også på sin organisering av sykepleiere – og kanskje vi kan lære av hverandre.

For de som ønsker å lese mer om denne saken, har tidsskriftet Sykepleien en artikkel her: https://sykepleien.no/2020/01/masoy-erstatter-nordsjoturnus-med-felles-sykepleierbase

 Selv om vi bor i en liten kommune, så har vi mange kreative hoder hos oss. Jeg heier på sykepleierne og dere ledere som våger å tenke nytt – til beste for våre innbyggere.

 

Værfast på hotell

Sola skal være tilbake, men kontrastene er store i landet vårt. I sør har allerede nyhetene fortalt om krokusen som spirer, mens jeg i skrivende stund sitter værfast på hotell i Alta. Etter planen skulle hjemreisen gå med buss torsdag ettermiddag, men ut fra værmeldingen ser det ut for at det kan bli hotell til søndag. Når man er værfast på hotell skal man ikke klage – det er nok verre å sitte i en bil eller trailer langs veiene i Finnmark.

 

Utsatte møter

Som følge av at jeg sitter værfast, og logistikken ikke er så enkel i fylket, så har vi utsatt fredagens møte med Måsøy Sokn og et møte om kommuneplan. Disse kommer opp på kalenderen i neste uke.

I neste uke har vi også Formannskapsmøte iht. møteplanen.

 

God helg

Bernth R: Sjursen

 

Skjema