Ordførerens hjørne 31

Ordførerens hjørne 31. mars

Endelig er vi kommet til siste dagen i mars, den store snømåneden. Puh! Man sier noe om «manns minne», men så mye snø på kort tid kan ikke jeg huske at vi har fått.

Den siste uka har jeg hatt mange hyggelige timer sammen med barn og unge.
Sist helg arrangerte tverrfaglig team LAN-treff for barn og unge fra mellomtrinnet opp til 20 år. Mandag reiste jeg på besøk til Gunnarnes skole, og jeg avsluttet dagen med kulturskolens teaterforestilling i Havøysund.

Tverrfaglig team
Teamet, som ble etablert for tre år siden, består av skole, barnevern, fritidsklubben, helse og psykiatri, PPT, helsesøster og politiet.
Forebygging og tillit er sentralt i arbeidet som teamet gjør. Man ønsker å dekke alle grupper barn og unge, og skape tilbud som man kan oppsøke ved behov. Dette setter krav også til teamet og det tverrfaglige samarbeidet. Disse folkene er helt fantastiske. Med sin faglige ballast og erfaring klarer de å «ufarliggjøre» rollene sine, og fremstår som trygge og gode voksenpersoner i samfunnet.
Man har sett et stort potensiale for forebyggende arbeid i kommunen, noe som nå er blitt tatt mye mer tak etter at teamet ble etablert. Alt av tiltak som kan ha en forebyggende effekt er viktig. Det er også viktig at de unge ser og opplever at teamet er der for dem. LAN-arrangementet var ikke bare et aktivitetstilbud, men like mye en måte å bygge tillit - og terskelen blir lavere hvis de unge skulle ha behov for å ta kontakt med teamet. Det tverrfaglige teamet har selvfølgelig taushetsplikt, og er underlagt kommunens forebyggende plan.

Gunnarnes skole
Mandag hadde jeg en hyggelig dag på Gunnarnes skole, der jeg fikk møtt både elever og lærere. Det ble både påskelunsj og påskeverksted, og jeg fikk mange gode innspill fra de største elevene.
Vi fikk også snakket en del om selve bygget, og om tanker og ønsker for hvordan man ønsker å utbedre/pusse opp noen rom. Skolen er ikke i sin «skjønneste prakt», og har virkelig sine mangler. Dette er ikke ukjent, og det jobbes med alternative løsninger. Det som var virkelig spennende, og noe vi snakket mye om, var hvordan elevene løftet frem ønsker om utstyr for å være mere ute i naturen, studietur og elevbedrift, - og hvor viktig det er for de å ruste opp lokalene for praktiske fag som f.eks sløyd og mat og helse. Vi snakket også om muligheter for å få på plass spesifikt utstyr som elevene og lærerne ønsker seg. Da er dialog og «ønskeliste» viktig.

Havbruk og skatt
Denne uka slapp regjeringen forslaget for grunnrenteskatt, men fortsatt går debatten om innretning og nivå. En fordelingsmodell der de som tjener mest skal betale mest er for meg en god tanke, og når man har lagt inn et bunnfradrag på 70 mill., så skulle det vel kunne være mulig å tjene godt med penger før man må betale denne grunnrenteskatten. For vertskommunene betyr også den nye ordningen at mer av skatten vil tilfalle kommunene, noe som gjør det mulig å fortsatt drifte og investere i småkommuner. Nå skal ordningen opp til behandling i Stortinget, og håpet er at man får til et bredt forlik, som gjør at dette holder seg over tid.

Status-/dialogmøte «Bygdevekstavtale»
Onsdag var det møte med Kommunal- og distriktsdepartementet og fylkeskommunen, der vi diskuterte forskjellige problemstillinger og muligheter fremover.
Vi har, så langt, satt opp tre prioriterte områder som vi skal jobbe videre med:

  • Kompetanse
  • Infrastruktur
  • Bolig

Vi har vært innom tema som LOSA, høyere utdanning, båtruter, fiber- og mobildekning, boligbygging og utleieboliger. Dette er de grunnleggende tingene som vi må jobbe med; men vi vil også se på mange andre tiltak for å skape vekst i kommunene. Hammerfest, Hasvik og Måsøy kommuner samarbeider om tiltak i distriktene, og det skal i perioden 13. april til 9. mai arrangeres til sammen 10 folkemøter for å få innspill til arbeidet. I juni skal kommunene ha felles formannskapsmøte. På den måten får vi forankret prosjektet skikkelig blant både innbyggere og politikere.

Destinasjon 3.0
Så var det et spennende Teams-møte med destinasjonsselskaper i Nord-Norge, der vi fikk informasjon om pilotprosjektet Destinasjon 3.0, og destinasjonsforum NORD.
Man ønsker å utvikle fremtidige relevante tjenesteleveranser til kommuner og næring, samt effektivisering og profesjonalisering av reiselivsutvikling gjennom felles forretningsmodeller for et verdifullt og bærekraftig reiseliv i nord.
Viktige elementer for reiselivsutviklingen er kapasitet, kompetanse, avtaler, forutsigbarhet og finansiering.
En viktig ting å ta med for oss politikere og administrasjonen er at kommunen har en naturlig vertskapsrolle for både reiselivsaktører og besøkende, og da må det være en tett kobling mellom reiselivsnæringen og det offentlige, med samhandling og forståelse for hverandres roller.

Ukens gladsak
Det spirer og gror i kulturlivet i kommunen, og som nevnt var jeg på kulturskolens teaterforestilling mandag ettermiddag. Det gleder meg virkelig når ungene får utfolde seg på scenen, og når øyekroken blir litt blank. For meg er kultur pulsen i kommunen. Det er også gledelig å se at så mange voksne bidrar for at ungene skal få spille teater. Jeg kunne nevnt mange fra mandagens forestilling, men nøyer meg med en varm applaus til alle – både barn og voksne. Kulturskolen favner virkelig mange barn og unge, som vil underholde oss i årene fremover. Takk!

Påske på «hyttekontor»
Nå skal jeg tilbringe de neste dagene på hytta i Krokelvdalen, og vil ha hyttekontor i «den stille uke», før det forhåpentligvis blir en rolig påskeferie sammen med familien.
Jeg håper på sol og mange timer ute, før vi tar fatt på de neste månedene mot vår og sommer. Det er mye som står på agendaen fremover, og da er det greit å få ladet batteriene litt.

Neste uke

  • «Hyttekontor» og påskeferie. Neste «Ordførerens hjørne» kommer fredag 14. april

«Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den»
Ukjent

God påske
Bernth R. Sjursen

Skjema