ordførerens hjørne 04

Ordførerens hjørne 4. februar

Det første solstreifet etter mørketiden gir en fantastisk følelse. Frosten river i nesen, men synet av sola varmer langt inn i sjela. Vi går mot lysere tider med mange uteaktiviteter.

Håpet om mange fine dager på fjellet på skiturer eller med scooteren, på jakt etter det riktige fiskevannet, kribler i kroppen. Selv om vi nok enda forventer snøfokk og kolonnekjøring, så er det noe med sola og håpet. Nå skinner sola igjen på hvite fjell, og det er bare å nyte tiden fram mot våren og sommeren i nord.

Munnbind, meter og sunn fornuft
Legg merke til at jeg denne uka ikke bruker covid-19 som overskrift i dette avsnittet.
1. februar kl. 23.00 ble et tidspunkt de fleste kommer til å huske en god stund fremover. Det var tidspunktet de aller fleste koronatiltakene i landet ble avviklet. Ingen antallsbegrensninger, ingen skjenkestopp, ingen trafikklysregler i skole og barnehage, ingen hjemmekontor, idrett og andre fritidsaktiviteter kan gjennomføres normalt, osv.
Smitten er høy i landet, men den generelle risikoen for overbelastning av helsetjenesten er lav. Dermed slipper man opp tiltaksnivået, og lar mer av ansvaret ligge på den enkelte av oss. Oppsummert handler det nå om å holde avstand og bruke sunn fornuft. Meteren vil fortsatt gjelde, og det er påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter.
Det aller viktigste tiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk.
Regjeringen tar sikte på å oppheve de siste restriksjonene innen 17. februar hvis utviklingen blir slik de nå ser for seg.

Arbeidslivsfaget
Sist fredag hadde vi et godt og informativt møte med skolen om det de kaller arbeidslivsfag. Skolen ser at arbeidslivsfaget har stor betydning for enkeltelever. Måsøyskolen vil jobbe for at dette skal bli et tilbud til elevene på Gunnarnes skole også. Faget tar utgangspunkt i et nært samarbeid mellomskole og næringsliv. Hver arbeidsplass knyttes til en fagplan og det er laget en opplæringsbok for faget. Her får elevene i ungdomsskolen både jobbe ute i bedriftene og få teoretisk undervisning på skolen. I utgangspunktet er elevene ute i bedrifter 3,5 timer i uka, men her har de også funnet fleksible løsninger. Dette er et veldig bra tilbud, og bedriftene er veldig positive til å ta imot elever. Hele tilbudet koster selvsagt noen kroner, men jeg er av den klare oppfatning av at dette må vi som kommune og politikere satse videre på, og bevilge penger for å sikre dette tilbudet.

Mandagsmøte
I denne ukas møte med kommunedirektøren og varaordføreren hadde jeg satt ei saksliste for ting jeg ønsker tilbakemelding på. Noe har vært diskutert før, og noe er nytt. Administrasjonen vil informere ut etter hvert som ting er avklart.

  • Status barnehage på Rolvsøy. Avvik/lukking av avvik
  • Smittesituasjonen og rapportering
  • Planer for samefolkets dag
  • Lønnspolitisk plan
  • Rutiner for utbetaling av utdanningsstipend
  • Regler for utleie av bassenget
  • Gjestenett på biblioteket

LOSA på ordførerkonferanse
Mandag ettermiddag deltok over 150 ordførerkolleger i AP i en ordførerkonferanse, hvor vi også fikk tatt opp tema som er viktige for oss. For min del ble det viktigheten av LOSA-tilbudet, og spesielt vekslingsmodellen i distriktskommunene i Finnmark. LOSA er nesten som et barn for meg, da jeg i mange år har kjent på nytten av dette i min tidligere jobb. Her blir man kjent med lokal ungdom, og de får en mulighet til å gå hele fagutdanningsløpet hjemme, med lærekontrakter i bedrifter. Dette er distriktspolitikk som treffer. Ungdommen blir hjemme under utdanning, bedriftene rekrutterer lokal arbeidskraft, og det bremser demografiutviklingen.

Den neste styrkeprøven
Dette var tittelen på KS kommunepolitisk toppmøte 2022, som ble arrangert digitalt sist tirsdag.
Her ble det snakket om demografiutfordringer i kommunene, reformer og reverseringer, klimautfordringer, arbeidslivet og mangel på arbeidskraft, rapporteringer og kontroll i skole- og helsesektoren, og ikke minst tanker rundt en tillitsreform.

Som ordfører og politiker er jeg veldig klar på at vi må kunne overlate utførelsen av tjenestene til de som er brukerne nærmest – uten for mye detaljstyring fra politikerne. Jeg mener at vi som politikere må sette rammene for både økonomi og tjenestenivå, så må man ha medvirkning fra både brukerorganisasjoner og tillitsvalgte for å finne de gode løsningene – så tror jeg resultatet viser seg å bli bedre enn med krav om å bruke enormt mye tid på rapportering og kontroller.

Politisk står vi ovenfor mange utfordringer, men det som bekymrer meg mest er lave fødselstall og fraflytting fra distriktene, som igjen gjør at vi vil mangle arbeidskraft lokalt.

Tidligere i uka tok jeg opp et tema som man må løfte frem, og dette var man også innom i møtet; arbeidsmiljø og ledelse. Det er så utrolig viktig at arbeidsoppgaver og ansvar er tydelig plassert i en organisasjon som kommunen, for på den måten å kunne svare på spørsmål og veilede innbyggerne, og ikke minst være tilstede for de ansatte. Kall det gjerne nærledelse. Usikkerhet og manglende informasjon skaper frustrasjon hos så vel innbyggere som ansatte, og da er det lederen som har det fantastiske ansvaret å sitte ved roret og korrigere kursen. Sammen kan vi spille hverandre bedre.

Den harde debatten
Jeg skal være den første til å beklage at debatter på sosiale media klarer å frustrere meg, men også at jeg til tider gjør den tabben at jeg kaster meg ut i det. Det starter gjerne som et forsøk på avklaring, eller å dempe språkbruken, men oppleves til tider som å kaste bensin på bålet.

Denne uken var det en debatt om barnehagen på Rolvsøy som gikk helt av skaftet, og som for utenforstående kunne virke helt absurd når det kommer til ansvar, påstander og forståelse for situasjonen. Det beklager jeg virkelig.
Jeg ønsker allikevel ikke å beklage at jeg laget en sak på min Facebookside der jeg tok til orde for å dempe språkbruken og nedsnakkingen av kommunen i sosiale media. Der står jeg støtt i stormen for de som jobber med å skape gode tilbud for innbyggerne i kommunen.

God informasjon kan løse mange floker, men når tålmodigheten og frustrasjonen sliter i kropp og sjel hos innbyggerne, så er det ikke så enkelt å få forståelse for at innhenting og behandling av faktabasert informasjon, rapporter, saksutredninger og vedtak nødvendigvis tar tid.

Det er som en fotballtrener som vinner kamper og blir genierklært, eller taper kamper og blir kastet.
I denne saken er det ordføreren som er treneren, og har ansvaret for at vedtakene blir gode og gjennomførbare. Selv om dette er et lagspill mellom næringsaktører, innbyggere, politikere og administrasjonen, er det «treneren» som må svare de frustrerte innbyggere.

Den politiske jobben for barnehage
Da barnehagen på Rolvsøy endelig ble åpnet, var det selvfølgelig mange fornøyde innbyggere som hadde ventet i flere år (eller valgperioder om du vil) på dette tilbudet. Endelig fikk man til et barnehagetilbud på Rolvsøy, og endelig fikk jeg som ordfører vist innbyggerne at når man ber om fakta om antall og behov, og når dette ligger på bordet, så er ikke veien lang for å få ting gjennomført.  Denne gangen gikk det allikevel dessverre for fort i svingene.

Det jeg ikke var klar over, og det tror jeg ingen politikere var klar over, var at man åpnet et nytt tilbud i den gamle skolen uten at hverken drift, bygg eller regler var kvalitetssikret godt nok.
Dette handler ikke om skyldfordeling, men er heller en illustrasjon på at alle strekker seg langt for å møte innbyggernes behov. Måsøy kommune skal være en god og imøtekommende kommune å bo i.

I dette tilfellet ønsket vi bare å få på plass et barnehagetilbud på Rolvsøy fra høsten – punktum.
Dermed havnet vi i en situasjon der det dukket opp brev fra myndighetene med forskjellige spørsmål, som til slutt førte til at administrasjonen valgte å stenge barnehagen, ta en fot i bakken, og jobbe for å få på plass alle formaliteter.
Det er forferdelig trist og vanskelig for de som bli rammet, men jeg kan ikke annet enn å beklage.
Jeg forstår frustrasjonen og fortvilelsen, men ber også om en forståelse for at dette ikke er enkelt for hverken politisk eller administrativ ledelse. Det hadde for så vidt ikke vært enkelt hvis vi ikke hadde fått på plass tilbudet i høst heller.

Jeg håper innbyggeren og næringslivet på Rolvsøy kan ha tillitt til oss politikere, og at dere tar meg på mitt ord om at ordføreren har tro på Rolvsøy og vil jobbe for både skole, barnehage, næringssatsing og kollektivtilbud til øya.

Nordområdepolitikk
Torsdag formiddag fulgte jeg Jonas Gahr Støres nordområdetale fra universitetet i Tromsø, og det gleder meg stort å høre statsministeren fortelle, oppsummert om at «Den nye nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst, gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, ha større ringvirkninger og fremme nye initiativ for samarbeid med våre naboer.» Utfordringene er store i nord, men mulighetene er større.
Det er fundamentalt viktig for landet at det bor folk i nord, da må vi også ha en aktiv næringspolitikk og tjenester nær folk. Vi behøver et utdanningstilbud tett på arbeidslivet, og en infrastruktur som gjøre forflytting av folk og varer mulig. Her traff statsministeren mitt Finnmarkshjerte.

Kollektivtilbud i Måsøy kommune
Troms og Finnmark Fylkeskommune skal kutte med minimum 15 millioner i kollektivtilbudet i Finnmark, og ber nå kommunene om å gi innspill til effektivisering. Kollektivtilbudet omfatter buss-, båt-, ferge-, og skoleskysstilbud. Som ordfører stusser jeg på at de små distriktskommunene, som er helt avhengig av det lille vi har av kollektivtilbud, kun blir spurt om tiltak for effektivisering innenfor egen kommune. Jeg kunne sagt mye om tilbudene i andre, større kommuner.
I utgangspunktet ønsker ikke fylkeskommunen å legge den tilbud, men ønsker effektivisering.
ordføreren vil svare på denne henvendelsen, men ønsker gjerne at innbyggere i distriktet kan sende meg en tilbakemelding om hvordan man eventuelt kan tilpasse og effektivisere tilbudet til og fra der du bor. Send meg gjerne en e-post innen fredag 11. februar på ordforer@masoy.kommune.no  

Samtalen med de unge
Torsdag kveld hadde jeg invitert til et møte med tittelen «Ung i Måsøy – hva kan vi gjøre for deg». Dette ble et fint møte med unge innbyggere, som boblet over av ideer og tanker for Måsøy kommune som bosted. Noe er bra, men mye kan gjøres mye bedre. Takk til alle som deltok, dette skal vi gjøre igjen – og da håper jeg enda flere blir med. Nå skal jeg oppsummere alle innspillene, og etterhvert sette dette på dagsorden for det politiske arbeidet.

«Når solen endelig skinner, så synes den dobbelt så godt»
Ole Paus

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema