Ordførerens hjørne 4

Ordførerens hjørne 4. juni

Det nærmer seg pre-åpning av kunstbygget på Ørahaugen, og Nasjonale turistveger ønsker alle velkommen til å ta både bygget og Roni Horns kunst i nærmere øyesyn.

Den offisielle åpningen blir ikke før i slutten av september, men allerede 16. juni kl. 18.00 kan innbyggerne ta turen til kunstbygget for informasjon og en titt. Mer informasjon kommer, men allerede nå kan du sette av dato og klokkeslett, og møte opp utenfor kunstbygget.
Foto: Jan Olav Jensen, Jensen & Skodvin arkitektskontor

Covid-19
Jeg vil starte med å si at innbyggerne og næringsaktørene i Måsøy kommune er utrolig flinke til å ta grep når det dukker opp smitte i kommunen. Dette har vi tydelig sett de siste dagene, når vi har avdekket smitte som har hatt sitt opphav i Hammerfest, og det siste som vi mistenker stammer fra Alta. Folk sitter i karantene og har god oversikt over sine nærkontakter. Derfor har smitteverngruppa og smittesporingsteamet god kontroll på situasjonen, og vi kunne åpne opp som planlagt fra i dag. Vi står sammen om dette, og sammen kommer vi en gang ut av dette. Takk for innsatsen.

Hurtigruten setter alle skip i drift
Denne uka kom nyhetene om at Hurtigruten vil sette alle sine 7 skip i drift langs kysten fra juli. Dette gjør at vi vil ha anløp ca. 2 av 3 dager inntil Havila er på plass med sine 4 skip. Økt anløpsfrekvens betyr også enklere logistikk for godstransport og reisende, noe både næringsaktører og innbyggere har savnet i lang tid.

Perla
Det har en stund dryppet små rykter om en kunst- og kulturfestival i Havøysund, og nå er «katta ute av sekken». Festivalen har fått navnet «Perla», og planlegges i perioden 2. – 8. juli. Det er Måsøy Næring og Havn KF som har ansvaret for denne, og de sier følgende om festivalen:

«Havøysund, som er senteret i fiskeri- og reiselivskommunen Måsøy, ligger midt under den 71. nordlige breddegrad. Her kan du oppleve et levende fiskevær og alt det har å by på. Guds frie natur, sjøsprøyt, alt av vær og vind, og havets delikatesser så kortreist som det går an. I tillegg til ekte Finnmarks gjestfrihet og sjarm, historier og malende språkbruk. Her i Havøysund – kystens perle – er et rikt og bredt kulturliv, museum, kunstinstallasjoner og galleri, og naturen her er et kunstverk i seg selv. Stedet har solid tradisjon med å inspirere både lokale og tilreisende til utøvelse av og deltakelse i kunst og kultur. I løpet av ei uke i juli samler vi disse trådene og viser det frem – som perler på en snor. Utflyttede kunstnere kommer tilbake og arrangerer kunstutstilling og kunstskole. Det blir gastronomiske opplevelser, musikk, dans og aktiviteter for barn og hele familien. Og sommerbåten fra NRK kommer innom. Ta turen hit og opplev Perla sammen med oss – Norges nordligste festival for lokale og tilreisende. Ei uke med noe for enhver smak. Velkommen! Mer info kommer.»

Møte med Kystverket
Denne uka har jeg hatt møte med Kystverket og Måsøy Næring og Havn KF, hvor vi har diskutert løsninger for molo i Hallvika. Vi har ramlet mellom «to stoler», eller mer korrekt; i en skvis mellom Staten og Fylkeskommunen. Vi har sett på mange muligheter for både såkalt industrihavn, fiskerihavn, farled, osv. Slik jeg ser det etter møtet er at Staten ikke har tatt på seg noe ansvar for denne innseilingen, og fylkeskommunen har som kjent ikke signert noen avtale om overtakelse av fiskerihavnprosjekter. Kystverket skal gjennomgå prosjektet, og vurdere om det finnes noen muligheter for en ny vurdering – og da med tanke på NTP i perioden 2026-2037. Dette er etter vårt syn alt for lenge til, og vi må fortsatt jobbe sammen med fylket for å komme i gang i Hallvika.

Møte med Husbanken
Onsdagen fikk ordføreren og administrasjonen et par inspirerende timer på Teams med våre kontaktpersoner i Husbanken. Mange forskjellige tema ble diskutert, og klokka raste av gårde. Vi fikk en del tall og statistikk som ga et dypere innblikk i kommunens utfordringer. Her snakket vi om både lav inntekt, rus, og typiske helse/sosiale utfordringer som er noen av oppgavene som vi må ha fokus på. Måsøy kommune bruker ordningen med startlån til innbyggere, for å hjelpe folk inn i boligmarkedet. Det finnes mange andre gode løsninger hos Husbanken, og felles strategi for dette er at alle skal bo godt og trygt.
Måsøy kommune har en veldig høy andel kommunale boliger, hvor brorparten er tjenesteboliger. Dette må vi jobbe inn i en boligpolitisk plan, og administrasjonen har allerede fått i oppdrag fra kommunestyret om å vurdere salg av inntil 25% av kommunal bygningsmasse. Kommunen skal ikke fungere som en aktør i boligmarkedet, men heller støtte oppunder de private som ønsker å drive på med utleie.

Hollendaren forsinket
Denne uka kom det meg for øret at den nye hurtigbåten til Måsøyruta er forsinket i alle fall til i august en gang. Dette skyldes for det meste, sies det, korona og vanskeligheter med å få inn verftsarbeidere fra utlandet. For vår del holder ikke det å bruke MS Ingøy i sommersesongen, det er en katastrofe for de som driver turistvirksomhet på øyene, og allerede når Ingøy grendelag la ut nyheten på facebook om at båten var forsinket, kom de første bekymringene til Molta på Rolvsøy. Kundene er beroliget med at vi er på saken, og at vi må finne løsninger for sommertrafikken.
Jeg tok umiddelbart kontakt med Fylkesråden for samferdsel, og vil følge opp dette med alternativ båt i sommer.

Bærekraftkonferansen – veien mot 2030
Onsdag ble det noen timer foran skjermen, for å følge bærekraftkonferansen som det var blitt invitert til av Kommunal og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet.
Målet med konferansen er å mobilisere hele landet til en felles innsats for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Konferansen belyste mulighetene og utfordringene knyttet til bærekraftsarbeidet i Norge, og skule vise sammenhengen mellom Norges engasjement nasjonalt og internasjonalt. Vi fikk høre hva regjeringen tenker, og hvor LO, NHO og KS står. Ingen kan gjøre denne omstillingen alene, men i et tre-parts-samarbeid kan mye skje på kort tid. Allikevel; det er ikke lenge til 2030.

Klimaloven trådte i kraft i januar 2018. Formålet med loven er å fremme gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Klimamålene for 2030 og 2050 er lovfestet i klimaloven. I februar 2020 meldte Norge inn et forsterket klimamål for 2030 under Parisavtalen. Det forsterkede målet for 2030 er at utslippene skal reduseres med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med utslippsnivået i referanseåret 1990.

I Måsøy kommune har vi tatt inn FN`s bærekraftsmål i kommuneplanens samfunnsdel, og vi vil med små steg, og fokus på bærekraft, bidra til arbeidet mot 2030. Måsøy kommune er viktig for verden – som matprodusent for en voksende, global befolkning. Havet blir stadig viktigere for verdens samlede matproduksjon. Det er kort avstand mellom fiskeplasser i verdensklasse og havnene våre.

«En bære­kraftig utvikling er en utvikling
som imøtekommer dagens behov
uten å ødelegge mulighetene
for at kommende generasjoner
skal få tilfredsstille sine behov.»

Gro Harlem Brundtland

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema