Ordførerens hjørne 5

Ordførerens hjørne 5. juni 2020

Veivedlikehold, båtruter, mobildekning, krabbefiske, fiskerihavner, havbruksmidler, vinmonopol. Det har vært mange saker på ordførerens agenda denne uka, og mange av disse sakene har tatt lang tid – eller dukker opp med nye overraskende vedtak. Jeg er en utålmodig politiker, men forstår at ting må både utredes og vedtas før ting kommer på plass. I mellomtiden blir det min oppgave å følge med på at prosessene ikke stopper opp, eller legger hindringer i veien for oss.

Først litt lokalhistorie
I morgen er det 80 år siden det tyske angrepet på Ingøy radio.
Ingøy radio ble bygget i 1911 som ledd i kommunikasjon med Svalbard i forbindelse med gruvedriften der. USA hadde interesser i kullforekomstene på Svalbard og hadde derfor behov for en sender som kunne være mellomledd for kommunikasjonen mellom Svalbard og USA. Ingøy ble da valgt.
Da tyskerne angrep Norge, ble Ingøy trolig brukt i radionettverket til de norske sjømilitære styrkene. Ingøy radio har den tvilsomme æren av å ha blitt bombet av både tyske og britiske styrker.
Det var ingen militærbeskyttelse av radioen, men man hadde noen utkikksposter.
Den 6. juni 1940 ble det først observert et fly over Lillefjord, men flyet kunne ikke identifiseres. Senere så to gutter på Hjelmsøya et fly som fløy lavt over Akkarfjorden med retning Ingøya. Flyet var et firemotors-fly, og hadde svarte kors på undersiden. Som var kjennetegn for Nazi-regimet og flyvåpenet Luftwaffe.
Klokken 16.14 ble radiostasjonen på Ingøy bombet i flere omganger. Etter omtrent 15 minutter var 12-14 bomber sluppet. Bombingen var over, og flyene sirklet rundt og beskjøt stasjonsområdet i en halvtime før de fløy tilbake. Funksjonærboligen var den eneste bygningen som ble direkte truffet av bombene. Kilde: Museene for kystkultur og gjenreisning

Ukens gladsak
Norge er verdensledende på elbiler, og regjeringen mener at vi ligger godt an til å nå et mål om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025.
Dessverre har vi ligget etter i Troms og Finnmark fylke på grunn av manglende lademuligheter.
Enova har nå vært ute med en investeringsstøtte på 48 millioner til sammen i Finnmark, som gjør at lokale aktører nå setter i gang.
Repvåg Kraftlag skal etablere ladesteder i Honningsvåg, Skaidi, Olderfjord, Lakselv, Karasjok,
Hammerfest og Havøysund, mens Varanger KraftEntreprenør står for utbyggingen i øst.
Hvert ladested får én lader på minimum 150 kW, én på 50 kW og to ladere på 22 kW. Kabler dimensjoneres for oppgradering til 300 kW på sikt.
Målsettingen vi jobber etter er å få disse laderne på plass i løpet av året, sier elverkssjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag SA.
Ishavskraft skal sørge for at ladestasjonene tilbyr fornybar energi fra nordnorske kraftverk.

Ryddedugnad
Nå er handelsstanden i gang med forberedelser til en stor ryddedugnad i Havøysund, og inviterer alle til et møte på Havøysund hotell torsdag 11. juni kl. 18.00. Temaet for møtet vil være hva, hvor, hvordan rydde. Man tenker seg en ryddeaksjon som går over flere dager i uke 25 (15.-19. juni).

Ingen kveitefestival i år
Arrangørene har dessverre besluttet å av avlyse årets VM i kveitefiske. Usikkerheten rundt situasjonen med Covid-19 og stengte grenser til mange av landene som deltakerne kommer fra, gjør det vanskelig å gjennomføre arrangementet i år. Arrangøren beklager dette, men lover samtidig å komme sterkt tilbake til neste år.

Slutt for butikken på «Slippen»
Frydenbø Industri Havøysund har varslet at de vil legge ned butikken i den form den har vært frem til i dag. Nå skal denne kun brukes som delelager, og det vil ikke være mulig å handle der slik som tidligere. Jeg har snakket med en del fiskere på kaiene, og vært innom butikken denne uka for å snakke med kunder som var på jakt etter gode kjøp. Denne butikken vil bli savnet.
Frem til 15. juni vil det selges ut masse varer med 30% rabatt, slik at butikken blir tilnærmet tømt.
Som ordfører må mitt ønske og oppfordring til de som ønsker å etablere en egen bedrift være; start opp butikk med båt- og fiskerelatert utstyr. En slik butikk må jo ha livets rett i et aktivt fiskevær.

Småperler 2020
I år, som i fjor arrangeres det egne turer for barn i aldersgruppen 0-9 år. Det er satt opp 7 turmål, og de som gjennomfører alle turene innen 31. august får t-skjorte på avslutningsfesten til høsten. Turene dokumenteres med bilder fra hvert turmål, som legges ut i egen mappe for ditt barn på siden «Perletur Måsøy. Vi håper å se mange bilder av turglade barn. God tur! Hilsen fra Audhild og Monica.

Rein på svøm
Vi har hatt en episode i Havøysund denne uka hvor en reinokse ble skremt på havet av en løs hund på fastlandssiden, og som deretter la på svøm over sundet.
Dette er ikke ønskelig, og ordføreren vil sammen med reindriftsutøverne oppfordre folk til å ha hunden i bånd når man er ute på luftetur. Denne gangen var det en fullvoksen og sterk okse som ikke hadde problemer med å svømme, men det kan også være svake dyr eller kalver som blir skremt, og da kan det gå galt.

90 millioner til mobilberedskap
Regjeringen vil som en del av den tredje krisepakken, i forbindelse med koronasituasjonen, bevilge 90 millioner til utbygging av et forsterket mobilberedskap i ti kommuner i Finnmark.
På bakgrunn av vurderinger som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjort, foreslås det at den ekstra bevilgningen går til Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Måsøy og Alta.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at mobilnettene blir stadig mer avgjørende for den totale samfunnssikkerheten, verdiskapingen og beredskapen i landet. Etter å ha kontaktet folk i Stortinget har jeg fått avklart at disse midlene ikke gjelder for nye linker, men til forsterking av eksisterende anlegg.

Hva med Havøysund-vegen?
Ordføreren har vært i kontakt med Repvåg kraftlag for å se på muligheter for strømtilførsel til basestasjon(er), for å få bedret mobildekning på Havøysund-vegen. Jeg har også vært i kontakt med dekningsdirektøren i Telenor, som vil lage en oversikt over behov for strøm til basestasjoner. Etter hvert vil vi ha et godt bilde av både plasseringer og kostnader for basestasjoner – og om det er mulig å få mobildekning innenfor ei fornuftig kostnadsramme. Det handler om både politikk, prioriteringer, og om hvem som skal ta kostnadene for mobildekningen.

Digitale møter
Jeg skrev i innledningen at det er mange ting på agendaen, og mange møter kan gjerne være både dobbel- og trippelbooket. Da er det kjekt å ha en varaordfører som stiller opp som en avlastende kapasitet. Denne uka var kalenderen så stram at varaordføreren deltok på 2 digitale møter samtidig. Med litt fleksibilitet klarer man det, men det skal ikke være slik – og vil nok ikke skje igjen. Allikevel fikk vi som kommune deltatt i møter med Kystmuseene, KUSEK, Vinmonopolet, Sjømat Norge, Styret i Måsøy Næring og Havn KF og Utdanningsforbundet denne uka. I tillegg rakk ordføreren en tur til Ingøya, og et besøk til Frydenbø Industri. 

«Fra kyst til marked»
Et samlet Nord-Norge stilte seg bak samferdselsstrategien «Fra kyst til marked» i 2018. Jeg har observert at denne strategien nå er trukket frem i media, og jeg mener det er viktig at strategien holdes varm av både politikere og næringsaktører. Dette var/er en strategi for å fjerne flaskehalsene og øke fremkommeligheten for næringstransport og befolkning. Nesten alle næringstransportene i Nord-Norge starter ved en fylkesveg, og det er viktig at det satses på disse vegene for å opprettholde helhetlige transportkorridorer. Jeg har tidligere, på flere hold, bedt om at man ser på mulighetene for å få de nasjonale turistvegene inn på Nasjonal Transportplan. På den måten kan fylkene slippe prioriteringen av over 1500 km veger i landet, veger som allikevel skal markedsføres som nasjonale «opplevelsesperler».

«Gryteklare fiskerihavner»
NHO Arktis og LO Troms og Finnmark har jobbet frem et forslag til tiltakspakke for å stimulere økonomien i forbindelse med korona-krisen. Dette gjelder både innen veger og havner. For oss er det gledelig at Hallvika fiskerihavn er tatt med på den prioriterte lista over større investeringsprosjekt i landsdelen. Allikevel er det ikke NHO og LO som finansierer slike prosjekter, men disse aktørene peker på behov og spesifikke muligheter – og det er bra.

Måsøy Næring og Havn KF
Onsdag deltok jeg som observatør i styremøtet hos Måsøy Næring og Havn KF. I møtet ble det behandlet noen søknader til næringsfondet, man gjorde en budsjettregulering, og man diskuterte både utfordringer og muligheter i kommunen.
Det er nå ute 2. gangs utlysning for stillingen som daglig leder i Måsøy Næring og Havn KF, noe som er veldig viktig å få på plass for kontinuiteten i kommunens næringsarbeid.
Jeg fikk også informasjon om status for leverandørnettverket i forbindelse med arbeidet på Gavelen, og det gleder meg at man har fått på plass mange gode avtaler.

Korona og kommunens næringsliv
Torsdag deltok jeg i et møte med Måsøy Næring og Havn KF, hvor vi fikk en inngående informasjon om situasjonen for næringslivet i kommunen i forbindelse med korona-pandemien. Her har man virkelig jobbet tett med de bedriftene som har hatt behov for veiledning og søknader, og for å se på muligheter. Prosjektlederen dro oss igjennom mange tall og fakta, og jeg har bedt om at hele kommunestyret skal få en informasjon i møtet 18. juni. Jeg kan vel føye til at jeg er stolt over hva man har klart å få til i kommunen, når det stormet som verst.

Ryggefjordruta
Vi har «alltid» hatt ei sommerrute med hurtigbåt til Ryggefjord, og nå står denne som kjent i fare.
Ordføreren forsøker å finne en løsning for et tilbud, men da må det både politiske prioriteringer og velvilje til. Vi har ikke den type skyssbåt i kommunen som kan ta mange passasjerer, og dermed er man avhengige av den båten som allerede går i Måsøy-ruta. Om jeg klarer å få dette til politisk er det jo ingen garanti for, men denne ruta er spesielt viktig for de som ikke bor i kommunen, men som har investert i fritidseiendommer. De har gjerne ikke en egen båt liggende i havna, som de kan reise med.
Ordførerne i Hammerfest, Loppa, Hasvik og Måsøy har sendt et brev til fylkeskommunen vedr. den forestående behandlingen av budsjett og økonomiplan, hvor vi konkluderer med: «Innsparingstiltakene som gjelder båt- og fergetilbudet må tas ut av forslaget til revidert budsjett. Dersom det skal ses på reduksjon i budsjettet med endringer på hurtigbåt- og fergerutene må det igangsettes en prosess med bred involvering av kommuner, bygdelag, bedrifter og interesseorganisasjoner.
Vi kan ikke akseptere at samferdselstilbudet til vegløse samfunn gjentatte ganger blir en salderingspost i budsjettarbeidet, og at kommuner i kamp om ressursene settes opp mot hverandre. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å sikre et forutsigbart samferdselstilbud, og ikke årlig komme med forslag om endret/redusert ruteproduksjon.
Dette av hensyn både til beboere, det etablerte næringslivet og mulig framtidig næringsetablering.»

Kombibåtkaia på Ingøy
2. pinsedag var jeg invitert til Ingøy av NRK for å snakke litt om prosessen med den tiltenkte kombibåtkaia. Dette er en sak som har vært på politikernes bord i flere år, og i juni 2019 ble det endelig vedtatt at kaia på Ingøy skulle bygges. Allikevel så er det noe som «skurrer». Etter flere måneder kom plutselig beskjeden om at området på land skulle undersøkes og at en regulering måtte gjennomføres. Denne jobben kunne starte i april, og ville ta ca. 1 år. Når er vi kommet til juni, og jeg har ikke fått noen tilbakemelding om at man er i gang.
Med den usikkerheten som er skapt rundt forslagene til kutt i båtruter, så er det naturlig at man lurer om det også er uklarheter rundt investeringer som kai og ny båt. Ordføreren følger opp sakene, og informerer fortløpende når det skjer noe.

Sjømat Norge og havbruksbeskatning
Torsdag deltok jeg i et informasjonsmøte med Sjømat Norge om mulige scenarier om havbruksbeskatning. Som vertskommuneordfører er jeg uenige i enkelte løsninger, mens prinsippene om at vertskommunene skal ha betalt for tilrettelegging for havbruksnæringen er selvsagt. Selvfølgelig vil Sjømat Norge tale for at beskatningen skal være lavest mulig, mens kommunene vil ha den største andelen av beskatningen – ikke at staten skal ta den. Her er mange mulige løsninger, og jeg vil diskutere saken med mine ordførerkollegaer i Vest-Finnmark Rådet til uka.
I tillegg til møter og informasjonsrunder er vi over 70 ordførere som har, i løpet av en uke, signert et opprop om at havbrukskommunene må få større andel av verdiskapningen i den kommunale sjøallmenningen.

Polutsalg i Måsøy
Litt senere på torsdagen var det nettmøte med Vinmonopolet som sto på agendaen. Dette var et veldig hyggelig og positivt møte, hvor jeg fikk en grundig gjennomgang av hvilke kriterier som legges til grunn når nye etableringer skal vurderes. Jeg fikk også, dessverre, dannet meg et bilde av hvor lang køen for å få etablert et polutsalg i kommunene er. Jeg har i løpet av kort tid hatt to samtaler med Vinmonopolet, og vi planlegger et nytt møte tidlig på høsten, hvor oppgaven er å presentere vår kommune og våre fordeler. Hva er Måsøy kommunes X-faktor og fremtidsplaner?  
Dette handler ikke bare om Vinmonopolets oppdrag og økonomi, men også om politikk, og jeg vil bruke tid på både forberedelser og møter for å svare på alle spørsmålene/kravene fra Vinmonopolet.

«Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.»

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema