Ordførerens hjørne[1]

Ordførerens hjørne 5. mars

Som en bølge traff den oss, den ubarmhjertige koronasmitten. En liten sammenkomst, som i seg selv hverken var galt eller ulovlig, gjorde oss maksimalt uheldig. Samtidig ser vi hvor fort dette viruset kan snu et samfunn på hodet. Denne ukens «Ordførerens hjørne» inneholder derfor mye om Covid-19.

Lørdag 20. februar møttes 8 gode venner til en sosial kveld, og noen dager senere kom forkjølelsen. For man trodde man var blitt forkjølet. Ikke før fredagen kom, og forkjølelsen ikke ga seg, tok en av disse en test. POSITIV! Alarmen gikk, og plutselig hadde vi fått 6 positive prøver.

Havøysund – for et samfunn!
Helsepersonell, næringsliv og innbyggere spratt opp av stolene. Alle ville teste seg, og alle ville bidra. Det er vel til nå gjennomført over 300 tester, og mange prøver er sendt til UNN i Tromsø for utvidede analyser. I skrivende stund har 7 av de 8 testet positivt, i tillegg til 4 nærkontakter. Som ringer i vann spredte dette seg blant nærkontakter. Onsdag kveld fikk også jeg beskjed om at jeg var definert som nærkontakt, til en nærkontakt som hadde testet positivt. Dermed ble det karantene på meg i noen dager.

Testbua har hatt kø av biler utenfor hele uka, og testpersonell har stått klare med testpinner.  
Skolen og barnehagen omorganiserte hverdagen, og de av de ansatte på rådhuset som kunne det, flyttet til hjemmekontor. Kroa og hotellet stengte.
Coop prix vasket ned butikken, og begrenset både besøk og åpningstider. Sykehjemmet og Daltun stengte dørene og begrenset besøk.
Den viktigste oppgaven er å ivareta de syke og svake, og sørge for tilbud til de barna som hadde behov for det.  Smittevernlegen og ordføreren har hatt løpende kontakt hele veien, og oppdatert hverandre på status i smittesporingsjobben og testresultater.

Informasjon
Et utvalg av beredskapsledelsen, la oss kalle det smitteverngruppa, har hatt daglige møter siden forrige fredag, hvor vi har oppdatert hverandre på situasjonen og diskutert ulike tiltak.
Jeg har hatt ansvaret for å få ut informasjon til innbyggerne og media, og vi har sendt ut SMS og lagt ut oppdaterte nyheter på hjemmesiden.
Mandag innkalte jeg formannskapet til informasjonsmøte om situasjonen, og for å avklare tiltak.
Media har fulgt oss tett, til alle døgnets tider. Når lille Havøysund plutselig avdekket 6 smittede på fredag, ble det spesielt. Alle skulle ha en bit av historien, og alle skulle ha oppdatering.
Dette er ordførerens oppgave i slike situasjoner; innhente informasjon til beredskapsledelsen, og få ut informasjon til innbyggerne og media.

Takk for innsatsen – så langt
Jeg vil rette en stor takk til de som virkelig har stått til ørene i arbeidsoppgaver; smittevernlegen, testpersonell og smittesporingsteamet.  
Som om de ikke har nok å gjøre, så organiserte helsepersonellet forsendelse av nye forsyninger av testutstyr fra Hammerfest, og fikk hentet dette på bussen. Takk til Hammerfest, og en stor takk til vårt helsepersonell. Jeg bøyer meg i støvet for den jobben dere gjør.
Jeg vil også sende en tanke og en god klem til våre barn og unge, som plutselig var tilbake til hjemmeskole og nedstengte fritidstilbud. Terskelen for å stenge ned tilbudene for denne gruppen innbyggere skal være høy, men dessverre hender det at man ikke har noen valg.

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende
Onsdag deltok jeg i møte med Helsedirektoratet, hvor vi ble informert om «Nasjonalt kontrollsenter for innreisende». Disse har til oppgave å innhente og behandle opplysninger fra innreiseregistrering, informasjon til reisende om regler i Norge, og oppfølging og kontroll av karanteneregler og -forhold rundt karanteneopphold.
For kommunene vil dette bli til stor hjelp i arbeidet, og man vil lettere kunne følge opp den enkelte reisende, både for den enkelte kommune og Arbeidstilsynet.

Utsatte politiske møter
På grunn av smittesituasjonen i Havøysund valgte vi å utsette denne ukens hovedutvalgsmøter med en uke. Hvis alt går etter planen og ønskene våre, vil møtene gjennomføres i neste uke.

Styremøte Måsøy Næring og Havn KF
Torsdag var jeg i styremøte hos MNH KF, hvor både «Havne- og næringsplan 2021 – 2025» og «Handlingsplan 2021» ble diskutert.
Vi fikk også informasjon om status på prosjektet med ny redningsskøytekai, tilstandsrapport for havnebygget, rutiner for tilsyn av flytebrygger i distriktet, og gjenstående arbeider ved kunstbygget på Øra-haugen.
Du kan følge Måsøy Næring og Havn KF på Facebook, der de legger ut mye informasjon om ting de jobber med, og om støtteordninger. Informasjon om støtteordninger legges også ut på kommunens hjemmeside.

Med bil til Ingøy
Denne uka har vi hatt møte med fylkeskommunens planleggere og byggelederen for kombibåtkaia på Ingøy. Som ordfører ønsket jeg svar på både prosjektforberedelser, tidslinje og mål for ferdigstillelse.
Etter møtet sitter jeg igjen med en forståelse for at ting tar tid, men også med en god følelse for at man endelig er kommet i gang med prosjektet.
Det er mange avklaringer som må gjøres, og man vil gjennomgå hvilke ting som allerede er avklart av Kystverket i forbindelse med byggingen av moloen på Ingøy.
Det må for eksempel gjennomføres miljøundersøkelser i sjø, man må beregne rystelser i forbindelse med sprenging og mudring, oppstillingsområder for kjøretøy må avklares, tillatelser må innhentes, infrastruktur som strøm og vann må kartlegges, man skal ha byggesaken ut på høring, osv.
Alle slike ting må gjennomføres og lukkes før prosjektet kan sendes ut på anbud. Innen mars 2022 sendes prosjektet ut på anbud, og beregner ferdigstilling av kaia innen utgangen av 2022.

Samarbeid staves med to bokstaver: VI
G. M. Verity

God helg, og ta vare på kohorten din
Bernth R. Sjursen

 

Skjema