ordførerens hjørne 5

Ordførerens hjørne 5. november

Den første uka i november er straks lagt bak oss, og det har vært ei innholdsrik uke for ordføreren.

Forrige uke avsluttet jeg lørdag kveld med på gratulere Havøysund Royale Prinsesseklubb med 15 års jubileum. Allerede søndag ettermiddag kjørte jeg til Alta for å delta som arrangør av Forum Reiseliv, i min rolle som fungerende leder av Vest-Finnmark Rådet. Onsdag var jeg tilbake på kontoret, og da var det forberedelser til kommunestyremøtet som sto på agendaen, kun avbrutt av noen møter.

Covid-19
De fleste er vel lei av smittetall, testing og tiltak – men, det er ikke over.
Torsdag ettermiddag deltok jeg i møte med Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, hvor vi fikk høre statsforvalterne fortelle om smittesituasjonen rundt om i landet. Flere kommuner sliter med høyt smittetrykk, og ber om nasjonale føringer i smitteverntiltak. I nord ble spesielt Tromsø, Alta, Porsanger og Vadsø nevnt som kommuner med mye smitte. UNN i Tromsø har nå gult beredskapsnivå, og man frykter dessverre et økt press på helsesektoren i hele landet opp mot jul.
Fra møtet, og pressekonferansen senere på kvelden, vil jeg nevne noen punkter som vi bør merke oss:

  • Regjeringen ser ikke behov for å iverksette nasjonale smitteverntiltak nå.
  • Kommuner med utbrudd må ikke nøle med å iverksette lokale tiltak.
  • Helsepersonell med pasientkontakt skal få tilbud om 3. vaksinedose.
  • Man vurderer fortløpende kapasitet på grensekontroll, og spesielt med tanke på arbeidsinnvandring i forbindelse med vinterfisket i nord.
  • Fraværsgrensen i videregående skole er «satt på pause» ut skoleåret.

Hval til besvær
Det hender at hvaler reker i land langs kysten, og sist helg hadde en stor død hval blitt ført helt inn til Tufjord, hvor den ble liggende som fotoobjekt – men også til bekymring for innbyggerne. Kommuneadministrasjonen kontaktet kystvakta for å be om bistand, og onsdag ble den slept ut i havet vest for Rolvsøya. At dette skjedde så fort er vi veldig glade for. En forråtnelse gir illeluktende gasser, og kan også gi plager med både fugler og åtseldyr som rotter.

Sånn er vi
Forum reiseliv arrangeres av Vest-Finnmark Rådet, og har til hensikt å løfte frem muligheter og problemstillinger som reiselivsnæringen står overfor. Rundt 80 deltakere fra næringen, offentlige etater og forskningsmiljøer fikk i løpet av to dager diskutert dagens og fremtidens reiseliv i nord. Her var det to ord som ofte gikk igjen; samhandling og kvalitet. Man ønsker å jobbe for forlenget oppholdstid i stedet for volum, og vise frem hele fylket. Klarer vi å få våre besøkende til å bli et døgn ekstra? Som det ble sagt på konferansen: «Vi kan ikke være alt for alle, men fantastisk for noen» Det er mange besøkende som ønsker seg ut i naturen, og oppleve det ekte. Vi må vise våre besøkende at «Sånn er vi!».

Arealplanen
Det jobbes på høygir med kommunens arealplan, både for sjø og land, og det er mange ting som må avklares. Onsdag hadde vi et møte i styringsgruppa for å ta stilling til flere spørsmål fra de som jobber med planverket. Blant annet diskuterte vi havbruksområder, reindriftsområder og fritidsbebyggelse i boligområder. Vi ønsker at alle mulige arealkonflikter er løftet frem og tatt stiling til før vi vedtar den endelige arealplanen, noe som gjør utbygging og utvikling enklere i fremtiden.

Møte med pensjonistforeninga
Onsdag var jeg invitert til pensjonistforeninga for å fortelle om alt som skjer i kommunen. Slike møter gir meg som ordfører veldig mange innspill til det politiske arbeide, og også en mulighet til å «måle» hvordan politiske vedtak og tanker treffer. I løpet av halvannen time gikk samtalene – og diskusjonene om mange forskjellige tema, men viktigst av alt fikk jeg tilbakemelding om at de eldre ikke alltid er tilstrekkelig involvert i saker som omhandler dem. Dette er ikke bra, og ordføreren vil gjøre tiltak for å rette på dette.

Hjem i 26 knop
Onsdag ettermiddag kom endelig den nye hurtigbåten «Hollendaren» hjem, og vi har fått på plass en båt med god kapasitet for både biler og gods. Med en kapasitet på 73 passasjerer og trailer eller 8 biler, samt kranvinsj på 3 tonn, kan både fastboende, tilreisende og næringsliv glede seg over at ventetiden endelig er over. Mange var møtt opp på kaia, og jeg fikk tatt turen om bord med en hilsen fra Måsøy kommune til båten og kaptein Gjermund Mathisen. Som ordfører ser jeg nå fram til både vinter- og sommersesonger med bedre kapasitet på hurtigbåtsambandet i kommunen.

Kommunestyremøte
Torsdag var det kommunestyremøte med mange saker på agendaen. Vi fikk først informasjon om planlagte tiltak for vannområdet vårt. Her er det spesielt avløp i Havøysundet som må kartlegges og tiltak må vurderes. Vi fikk også en gjennomgang av kommunens økonomiplan 2022-2025. I tillegg diskuterte vi høringen vedr. busstilbud som er ute nå. Noen saker som ble behandlet:

  • Bevilgning av penger til vei til høydebassenget i Havøysund, samt vedtatt låneopptak for renovering av høydebassenget for vann.
  • Kjøp av ny brannbil
  • Nye koronamidler til næringslivet
  • Endelige regler for kommunestyrets utdanningsstipend
  • Finansiering av ny redningsskøytekai

Vi kan ikke være alt for alle,
men fantastisk for noen»

Sten Harald Norund Hansson

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema