Idag bilde

Ordførerens hjørne 6. desember 2019

Vinterværet i helga satte en stopper for både buss og båt.

Sist helg kom uværet, og det ble en del utfordringer for både Hurtigruta og bussen, for ikke å snakke om brøytingen i Havøysund.

Uka startet for min del med å sende en henvendelse til Boreal. Hvordan kan vi stole på at bussen går, og hvilke tiltak vil Boreal gjøre for å sikre oss dette?
Når veien er stengt kan vi ikke gjøre noe fra eller til, men når det er kolonnekjøring forventer man vel kanskje at bussen kan kjøre like godt som trailere, varebiler og små personbiler? Kanselleringer like før avgang skaper unødige utfordringer for innbyggerne, og slik vil vi ikke ha det. Vi har også hatt interne møter vedrørende den brøytingen som ble utført i Havøysund i helga, og her må vi gjøre tiltak for å sikre oss et veivedlikehold på et akseptabelt nivå. Det var det ikke i helga! Rådmannen og hans stab ser på løsninger for dette, og er i dialog med entreprenøren.

Møte med NOFO
Tirsdag hadde vi et møte med NOFO, hvor vi diskuterte praktiske løsninger rundt organisasjonen, hvilke behov man har for personell, og fremtidige behov for beredskap. Det er mye som skjer i oljebransjen, og det er mulig at man med tiden må øke staben på depotet. Når det gjelder fartøysiden har de en pool på 30 fartøy, og med tiden kan det komme behov for å måtte øke denne også. Det blir spennende å se hva som dukker opp i fremtiden. I første omgang skal det lyses ut ei stilling som depotleder, etter at nåværende leder har valgt å søke seg til andre oppgaver.

Ukens gladsak
Denne uka vil jeg løfte frem Måsøy demensforening. For en gjeng! 43 medlemmer som legger både hjerte og sjel i frivillig arbeid for eldre og demente.
Tirsdag ettermiddag var det invitert til medlemsmøte med gløgg og pepperkaker i grillhytta som demensforeningen og Havøysund Lions Club har satt opp. Det ble ei hyggelig og lærerik stund, hvor leder Eva Britt Brochmann fortalte om alle aktivitetene og planene som de har. Tenk at de kjøper fri pleiere i helseetaten for å tilby brukerne spa-behandling, man kan jo bli rørt av mindre.
Lese- og sangstunder, sykkelturer og gårdsbesøk er bare noen av de tilbudene som er dratt i gang av foreningen. På tegnebrettet har de et sanserom som er tenkt innredet på helsesenteret, og et prosjekt kalt «En dyrebar møteplass mellom generasjoner». Møteplassen er et drivhus som skal plasseres utenfor Daltun. Måsøy Demensforening ønsker enda flere medlemmer, og ber også om tips til aktiviteter. Kontakt Eva Britt, som vil fortelle deg masse om foreningen.

Vest-Finnmark Regionråd
har endret navn til Vest-Finnmark Rådet. Dette er en tilpasning til ny kommunelov, og endringen ble vedtatt i møte denne uka. Onsdag og torsdag var rådet samlet til møte i Hammerfest, hvor politiske saker og uttalelser fra rådet ble behandlet. Det ble også valgt ny leder og nestleder for de neste 2 årene. Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, ble valg til leder. Jeg ble valgt som nestleder, og dermed har Måsøy kommune fått en stemme i ledelsen av Rådet. Spennende jobb, med mange muligheter til å følge med på, og ha innvirkning i, mange saker som berører regionen. Både Marianne og jeg gleder oss til å være vest-fylkets røst på vegne av kommunene i regionen.
Flere innledere var tilstede i møtet, da dette er en god og viktig arena for å nå alle kommunene samtidig.
Vi fikk inngående informasjon fra Babcock AirAmbulance om luftambulansesituasjonen, Kommunerevisjonen (VEFIK) informerte om status i sitt arbeid, Finnmarksykehuset Klinikk Psykisk Helsevern og Rus informerte om utredning for ambulerende tjeneste (ACT/FACT), Finnmark Opptreningssenter og Helsepartner Nord-Norge innledet til drøftinger rundt ansvarsfordeling.

Forstudie- Havfisketurisme i Vest-Finnmark
Norge trenger et tydelig regelverk for havfisketurismen, og Vest-Finnmark Regionråd mener det er nødvendig med en godkjenningsordning for havfisketurismen i Norge. Det er konklusjonen etter en forstudie som nylig er gjennomført.
Regionrådet startet i 2018 et prosjekt for å se hvordan det er mulig å legge til rette for økt verdiskapning og en mer forsvarlig gjennomføring av havfisketurismen i Vest-Finnmark. Du kan lese den komplette sluttrapporten fra forstudien her

«Hjertelinjetjenesten»
Som avslutning på møtet i Vest-Finnmark rådet fikk vi et gripende innlegg av Grete S. Rugland. Grete er daglig leder for NKS veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge. Dette er et gratis tilbud til alle som har noen de er glad i som sliter med rusproblem og/eller psykisk lidelse, og etterlatte etter slike. Alle pårørende har behov for å snakke med noen, og mange går alene i årevis med dette, hvor man holder ting hemmelig – eller føler på en skam og fortvilelse. Første- og andrelinjetjenesten innen helse og psykiatri er ikke alltid det enkleste stedet å oppsøke når man ønsker noen å snakke med. NKS veiledningstjenesten omtales gjerne som «Hjertelinjetjenesten», et lavterskeltilbud som er gratis, du behøver ingen henvisning, det skrives ingen journal, og personalet har selvfølgelig taushetsplikt. Mer info finner du her: https://sanitetskvinnene.no/veiledningssenter/nord

MåsøyXpressen til Akkarfjord
Denne uka har Fylkeskommunens Hovedutvalg for Kultur, Folkehelse og Samferdsel hatt møte, og kvelden før ble det hektisk og «høylytt» på både på SMS og i telefonmøte for å spille inn utfordringer i forbindelse med at Fylkesrådmannen hadde innstilt på at MåsøyXpressen skulle brukes i ruta til Akkarfjord på onsdager. Dessverre hjalp hverken mitt eller Johan Kvalsvik AS i Akkarfjord sine innspill, og vedtaket ble slik rådmannen hadde innstilt, med følgende tillegg:
Det forutsettes at det blir lagt inn, en ekstra avgang fra Hammerfest tidlig onsdag ettermiddag. Og at dette dekkes inn av fartøy med ledig kapasitet. Dette for å dekke behovet for skole og barnehage og komme til og fra Akkarfjord i skoletiden. Denne avgangen skal følge skoleruta.
Kostnaden dekkes av de midlene som står i rest fra Loppa.
Her fryktet jeg at Årøy også skulle brukes, men har i ettertid fått tips om at Hornøy er tenkt som båt til «skoleturen». Resultatet av dette vedtaket, slik det står nå, blir ei lengre reiserute til og fra Hammerfest på onsdager. Båten vil gå innom Akkarfjord på sin vei til Hammerfest, og på turen tilbake. En ting er lengre reise, men faren ved mye last i Akkarfjord er at man får forsinkelser på ruta, og dermed mindre hviletid på mannskapet – som igjen kan føre til innstillinger på deler av returen.
Allikevel; jeg har fått tilbakemelding på at denne ruteendringen ikke skal går ut over passasjerer på MåsøyXpressen. Jeg er langt fra trygg, og vil følge opp dette vedtaket.

Vertskommunesamarbeid
På mange områder i kommunen har vi små «miljøer», og er sårbare ved fravær av ansatte. Samtidig må vi leie inn ekstern hjelp, for å holde systemer og tilbud oppe. Med dette som bakteppe ser vi på muligheter om man kan få til vertskommunesamarbeid med større kommuner. Både økonomisk og tjenestemessig  kan dette være positivt for kommunen. Det viktige her er å sikre at våre innbyggere får det tilbudet man kan forvente, samtidig som man kan unngå et unødvendig press på kommuneøkonomien ved innleie av konsulent-/fagtjenester.

 

«Den sikreste måten å skjule sine begrensninger på, er å ikke overskride dem»

 

Ha ei riktig fin helg.

Bernth R. Sjursen

Skjema