ordførerens hjørne 7

Ordførerens hjørne 7. mai

Måkeskrik og kø av båter for levering - i solskinn og stille hav. Selv om det er noen dager som er slik, har det også vært et kaotisk og skiftende vær i det siste.

 

Jeg har snakket med folk som hadde brukt 2 timer fra Havøysund til Snefjord sist fredag, og biler sto på kryss og tvers langs veien. Snøen tiner fort, men man er aldri sikker på om det kommer en ny ladning med kuling og snøfokk. Kom, mai, du skjønne, milde.

Covid-19
I denne ukens møtte i beredskapsledelsen snakket vi litt om 17. mai, og de planene som Idrettslaget har lagt for dagen i Havøysund. Vi tror og mener at dette kan bli et trygt og hyggelig arrangement.

Jeg tok også opp en sak som opprørte meg – ødelagte vaksinedoser som følge av strømbrudd. Her fikk jeg en god forklaring, om at det hele rett og slett dreier seg om uflaks. 48 vaksinedoser var gjort klare, og satt i kjøleskap på helsestasjonen, og alt lå til rette for at de som hadde fått beskjed skulle få sine vaksiner. Så ble det strømbrudd på natten, og kjøleskapet startet ikke opp igjen.
Nå er det slik at vi får 48 nye doser, på toppen av de vi skulle fått denne uken. Dermed ble det ikke tapte, men forsinkede doser.
Så kan man selvsagt spørre om rutinene er gode nok, og det er nok ikke alt man kan forsikre seg mot. At kjøleskapet ikke starter opp etter noen minutters strømbrudd er det jeg vil kalle for uflaks.

Avlyst på Ingøy
Det er ikke alltid covid-19 reglene er enkle å forstå, og heller ikke forstå logikken i. Ting føles urettferdig når man må utestenge tilreisende, og det ikke er logisk at man ikke kan delta på arrangement, men omgås nesten «fritt» ellers. Jeg forstår frustrasjonen, og jeg klarer heller ikke å skille mellom alle påbud og anbefalinger. Smitteverntiltakene er for å hindre smittespredning. Begrensninger til deltakere på arrangement innen samme kommune er selvsagt for å hindre smitte mellom flere kommuner – så enkelt, men så vanskelig. Det spiller liksom ingen rolle om du har bostedsadresse i Måsøy, hvis du reiser fra Oslo, Tromsø eller Alta for å delta, og så reiser tilbake igjen. Reiser du mellom kommuner, så kan du potensielt spre smitte til flere kommuner. Dette handler om sunn fornuft. Med bakgrunn i mange diskusjoner og følelse av at man skaper splid rundt 17. mai, har Ingøy grendelag valgt å avlyse årets arrangement på Ingøy.

Møte med Statsforvalteren
I møtet med Statsforvalteren sist tirsdag diskuterte vi smittesituasjonen som oppstod da en passasjer som skulle vært i karantene, reiste med fly fra Oslo til Alta, videre med båt til Hammerfest og Sørøya, selv om denne personen skulle vært i karantene i Oslo. Dette ble for Hammerfest kommune en uforholdsmessig stor smittesporingsjobb, da rederiet ikke er pålagt å ha passasjerlister på distanser under 20 nautiske mil. Her måtte både media, sosiale media og telefoner tas i bruk for å få varslet eventuelle passasjer om at de måtte i karantene og ventekarantene. Vi fikk rimelig kjapt bekreftet at det ikke hadde vært passasjer fra Alta via Hammerfest til Måsøy kommune. Hammerfest kommune har gått til anmeldelse av passasjeren for brudd på karanteneplikten.

Kommunestyremøte
I torsdagens kommunestyremøte ble vi informert om «Folkehelse i kommunal planlegging», og vi fikk en status på arbeidet med arealplanen. Vi fikk diskutert, etter interpellasjoner, både svømmeopplæring og voksenopplæring. Av sakene som ble vedtatt var nye korona-midler til næringslivet, instrumenter til kulturskolen, budsjettregulering av midler til renovering av trygdeboliger, og vi fikk vedtatt planstrategien for perioden 2020-2024. Det vi ikke kom helt i mål med var selskapsoverdragelse av HABU AS. Her må det enda noen avklaringer til, før kommunestyret tar sin endelige beslutning.

På leting etter ny kommunedirektør
Vår kommunedirektør, Odd-Børge Pedersen har sagt opp sin stilling hos oss for å gå over til samme jobb i Hamarøy kommune.
Det gikk veldig fort fra jeg fikk beskjed om at kommunedirektøren hadde søkt ny jobb, til oppsigelsen lå på bordet hos meg – og med media på tråden ble tiden for å informere politikerne knapp.
Odd-Børge har hatt to intensive og hektiske år i Måsøy kommune, og har virkelig fått satt ting i system. Både planverk og internkontroll, organisasjon og økonomi har hatt mye fokus og tatt mye av tiden hans – og jeg forstår at dette kan bli mye, både for ansatte, politikere, han selv og ikke minst for familien. Dermed stopper reisen etter drøyt 2 år hos oss. Jeg vil takke kommunedirektøren for hans ustoppelige pågangsmot og målrettede arbeid, noe vi som blir igjen vil høste av i lang tid.
Nå må vi aller først på leting etter ny kommunedirektør, og den prosessen er vi allerede i gang med.

Fart og hensyn til barn
Veiene er tørre, og farten øker. I kommunestyret hadde vi en samtale om fart i gatene i Havøysund. Småbarnsforeldre er ikke bare bekymret for farten på bilene i enkelte gater, men er oppriktig redde for at barn skal bli påkjørt og skadet. Som følge av disse bekymringene har administrasjonen fått i oppdrag av ordføreren å iverksette tiltak for å få ned farten. Dette kan være fysiske hindringer og skilting. Husk at det er 30-soner i nesten alle gatene i Havøysund, og jeg ber innstendig sjåfører om å vise hensyn.

Det nærmer seg kunståpning
Den 30 september åpner Statens vegvesen offisielt Roni Horns kunstverk på Ørahaugen, som vi har sett vokse frem som et ledd i etatens Turistvegprogram. Arbeidene med kunstbygget og installasjonen blir avsluttet i løpet av mai måned, og Måsøy kommune er sammen med Statens vegvesen godt i gang med forberedelsene til både lokal premierevisning til sommeren, og til den offisielle åpningen senere i høst.

Roni Horn har sin base i New York og er en av vår tids mest ettertraktete kunstnere, med arbeider som vises i prestisjetunge museer og kunstgallerier verden over. Hun har i en årrekke arbeidet med forskjellige medier som skulptur og tegning, men er kanskje mest kjent for sine skulpturer i glass.
Kunstnerens installasjon på Ørahaugen består av to skulpturer i glass som spiller på lysets variasjoner, inspirert av midnattssol, nordlys og vintermørke. Kunstverket omsluttes av det enkle trehuset der det naturlige lyset fra taket sammen med det mørke interiøret i torv vil bidra til unike og skiftende stemninger i takt med naturens og årets rytmer. Huset er tegnet av Jensen & Skodvin arkitekter.

I år markerer dessuten Statens vegvesen at det er 10 år siden HM Dronning Sonja åpnet Steilneset minnested i Vardø. Et monument over de 91 døde i Finnmark under trolldomsforfølgelsene på 1600-tallet, signert kunstneren Louis Bourgeois. Et verk som fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Med Roni Horns kunstverk her i Havøysund blir Finnmark som besøksmål styrket med nok en kunstinstallasjon av en kunstner med verdensry.  

«Så lenge jeg ikke
sammenligner meg
med andre
ligner jeg
på meg selv»

Linda Tangen - Hjerteskribenten

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema