2022

Ordførerens hjørne 8. April

Uka startet på sørgående hurtigrute MS Polarlys til Tromsø. Med kontor på dekk 7, og utsikt over Rolvsøysundet, fant jeg en perfekt plass for ukas første gjøremål.

Selv om det tar tid å reise med hurtigruta, er dette mer behagelig enn kolonnekjøring og ventetid i bil. Tiden går, uansett, når man reiser på vinteren, og da er hurtigruta et godt alternativ. Reise og jobbe samtidig er en perfekt løsning.

Caravan & Bobil i Finnmark
Dette er et forprosjekt som har som formål å bidra til økt verdiskapning fra caravan- og bobiltursimen i fylket på en bærekraftig måte, og redusere uheldige følger av den forventede vekst de kommende årene, gjennom bedre tilrettelegging og besøksforvaltning. Jeg har tidligere medvirket i denne prosessen gjennom min rolle som fungerende leder i Vest-Finnmark Rådet. I et Teams-møte mandag formiddag fikk vi en gjennomgang av et rapportutkast hvor man oppsummerer dagens tilbud og opplevelser, (utarbeidet på grunnlag av en nettbasert gjesteundersøkelse og lokale kartlegginger), viktige besøkspunkter og «de gjemte skattene», aktuelle problemstillinger og forslag til tiltak.

Felles fylkesmøte KS
Tirsdag og onsdag var det felles fylkesmøte i KS Nord-Norge i Tromsø. Det var mange tema på agendaen, og vi fikk høre om den sikkerhetspolitiske situasjonen, demografiutfordringer, kommunal boligpolitikk, tillitsreformen, næringssatsing og distriktsmeldingen.

KS vedtok også uttalelser i følgende saker: Energi og strømnett, flyktningsituasjonen, oppfølging av barn og unge etter pandemien, prehospitale tjenester, og «Befolkningsutviklingen i nord må møtes med kraftfulle virkemidler og koordinert innsats».

Regional transportplan Troms
På vegne av Vest-Finnmark Rådet deltok jeg i et innspillmøte i forhold til transportplanen for Troms. Der var det viktig for oss å sørge for god forbindelse mellom Troms og Finnmark, både på vei og i lufta. Enklere, tryggere og hurtigere reiseveier mellom Troms og Finnmark er viktig for både folk, post og varer. Vi må også få ut våre ressurser, og da må man også se på verdier – ikke bare antall mennesker som bor i områdene, når man bevilger penger til veier, transport og kollektivtilbud.
Etter møtet var det full fart til Hurtigruta for neste møte.

Kommunerevisjonen
Da jeg var om bord på nordgående hurtigrute ble det Teams-møte. Representantskapsmøte i Vest-Finnmark Kommunerevisjon sto på kalenderen min, og i møtet diskuterte vi sammenslåing av VEFIK og revisjonsselskapet KomRev Nord. Kommunene er enige om at dette er veien å gå for selskapet, men til syvende og sist er det kontrollutvalgene i kommunene som innstiller til endelig vedtak i kommunestyrene.
I møtet gjennomførte vi også valg på nytt styre, der Kristin Jensen fra Alta ble valgt som leder, og vår Børre Stabell ble valgt som nestleder.

Kommunestyremøte
Torsdag morgen bar det direkte i ekstraordinært kommunestyremøte, etter ankomst fra Tromsø.
I møtet gjorde vi et vedtak om bosetting av flykninger, og hvordan vi skal løse dette:
Kommunestyret vedtar å bygge opp en flyktningetjeneste i Måsøy kommune for å kunne ta imot 15 ukrainske flyktninger i løpet av høsten 2022.
Administrasjon bes nedsette en flyktningeteam som starter prosessen for bosetting av flykninger i Måsøy Kommune..
Når Måsøy Kommune mottar de første flykningene skal administrasjon forberede utlysning av flyktningkonsulent/koordinator og fremmer dette for formannskapet for godkjenning.

Selv om flyktningsituasjonen er viktig å ta stilling til, er kommunens økonomi den virkelig store utfordringen vi har nå.
I møtet fikk vi en skikkelig gjennomgang av den økonomiske situasjonen i kommunen, og dessverre ser det ut for at vi har en større jobb foran oss med å snu utviklingen enn vi hadde sett for oss. Lavere innbyggertall, flere igangsatte prosjekter uten finansiering/vedtak, og at man ikke har kommet skikkelig i gang med dimensjoneringsprosesser har ført oss ut i en økonomisk ubalanse i driften. Når man på toppen av det hele har lagt inn havbruksmidlene i budsjett/regnskap, uten å ha hensyntatt tidligere vedtak om hvordan disse midlene skal brukes, så havnet vi skikkelig på glattisen. Dette vil det bli jobbet mye med fremover, og allerede i mai-møtet skal administrasjonen komme tilbake til politikerne med forslag til løsninger for både drift og økonomi. Det ble en lang meningsutveksling med flere gruppemøter, men vi kom i mål. Jeg har tro på, og tillitt til, at politikerne og administrasjonen i samarbeid finner gode løsninger, uten å bruke for mye av våre fondsmidler. Dette må vi løse, dette får vi til – men det krever hardt arbeid med felles innsats og forståelse hos alle involverte.

Den stille uke og påskeferie
Nå er det snart påske og en pust i bakken for ordføreren. Neste uke har jeg ingen avtaler på kalenderen, så da blir mitt tilholdssted/hjemmekontor på hytta i Krokelvdalen.
Jeg vil stort sett være tilgjengelig på mail og telefon, gjennom «den stille uke» og påsken.
Uken etter påske er det «Statsforvalterens vintermøte» i Alta, der jeg deltar sammen med representanter fra ungdomsrådet i kommunen.
Så avsluttes den uka for min del med representantskapsmøte i Midt-Finnmark PPD.
Neste «Ordførerens hjørne» kommer fredag 22. april.

 

«Planer er bare gode intensjoner

med mindre de umiddelbart blir omsatt i hardt arbeid»

Peter Drucker

God helg og riktig god påske.

Bernth R. Sjursen

Skjema