Ordførerens hjørne 8

Ordførerens hjørne 8. jan

Nytt år – nye muligheter!
Onsdag kunne vi endelig starte vaksineringen mot covid-19, og vi går mot lysere tider på mange måter. I Måsøy kommune ble Eldbjørg Mathisen, som bor på sykehjemmet, den første som fikk vaksinen.

For min del håper jeg at dette er starten på et år som blir nærmere normalen enn 2020 var, men jeg frykter at vi fortsatt må leve med tiltak og restriksjoner i flere måneder fremover.
Vi ser at smittetrykket øker i landet, og regjeringen har iverksatt nye, inngripende tiltak.

Covid-19
Jeg måtte nok dessverre starte dette året med å fortsatt bruke denne overskriften. Med bare timers varsel ble det søndag bestemt at studenter skulle jobbe digitalt hjemmefra, videregående og ungdomsskoler skulle på rødt nivå, forbud mot skjenking av alkohol, et minimum med kontakt mellom mennesker, og ingen unødvendige reiser – og det allerede fra mandag. Da var det bare å bruke søndagskvelden på hjemmekontoret til å forberede møte med kommunes beredskapsledelse. En nådeløs start på året, og som har skapt mye frustrasjon, usikkerhet og fortvilelse hos folk som plutselig måtte endre sine planer.
Mandag morgen samlet vi beredskapsledelsen for å gjennomgå og iverksette de nye tiltakene som regjeringen innførte fra 4. januar. Ungdomsskolen gikk til rødt nivå, idrettslaget og Musikkforeninga innstilte sine aktiviteter, rådhuset holder dørene stengt – men åpner for avtalte møter, og Coop Prix begrenser antallet besøkende i butikken.  
Nå er det nesten ikke mulig med sosial kontakt, og vi må holde oss mest mulig i ro i hjemmene frem til 18. januar, for å forsøke å dempe smittespredningen etter juleferien. De siste dagene har vi sett hvordan èn samling av folk i Harstad har klart å skape mange nye smittetilfeller.
Hold avstand – vask hender!

Vinterfisket i gang
Vinterfisket er så smått startet opp, og mange båter er allerede kommet til kommunen. Etter hvert venter vi rundt 50 utenlandske sesongarbeidere som skal ut i industrien – i tillegg de de som allerede er her. Regjeringen har innført pålagt testing ved ankomst, samt innreisekarantene for å hindre smitte fra andre land. Dette er godt forberedt, og blir ivaretatt av fiskeindustrien. Allikevel er det en overhengende fare for smitte, hvis man ikke gjennomfører karanteperioden fullt ut.
Jeg må nok en gang si at jeg er imponert over hvordan fiskeindustrien tar ansvar, og sørger for gode og smidige løsninger for sine arbeidstakere. Smitte inn på fiskemottakene, spesielt i vintersesongen, kan være katastrofalt for den enkelte bedriften. Jeg ønsker både industrien på land og fiskerne på havet lykke til med vintersesongen. Skitt fiske!

Takk for innsatsen, Rolvsøy
Da vi gikk inn i det nye året, ble det mye jobb på enkelte på Rolvsøy. Nyttårsfeiringen gikk over til å bli en kamp mot flammer og glør i marka, og det endte opp med at et område på rundt 700 m2 ble brent. Jeg sender med dette en takk for innsatsen til de involverte, og priser meg lykkelig for at dette ikke spredte seg til bygninger, og at ingen ble skadet. Den tørre og snøfrie vinteren gjorde nok at faren for lyng-/gressbrann var til stede, og bare i Vest-Finnmark brant det 9 steder denne natten.

Mat til verden
Denne uka deltok jeg på Norges Sjømatråds Årskonferanse 2021, hvor de sentrale temaene var bærekraft og sjømat til verden. Norge er verdens nest største sjømateksportør, men allikevel virker det som om verdensmarkedet er «umettelig». Havet blir viktigere og viktigere som en blå åker, og man må fortsette å søke etter flere løsninger og arter som kan bidra til matproduksjon til verden. Norges Sjømatråd og EAT Foundation har inngått et strategisk samarbeid, for å se på løsninger for å sikre et bærekraftig matsystem basert på sjømat.

Jobbskaperne
Torsdag fulgte jeg «Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021» på nett. Det er ikke tvil om at verden er blitt digital, og mange ting kan rekkes fra kontoret. NHOs årskonferanse arrangeres vanligvis i Oslo med 1200 – 1300 deltakere, mens det i år altså foregikk på nett.
Mye dreide seg selvsagt om arbeidsplasser, permitteringer, samt viktigheten av gode ordninger for bedrifter og arbeidsledige som følge av de strenge koronatiltakene.
Allikevel klarer man å se fremover, og vi ble penset inn på temaet om det grønne skiftet. Hvis man snur seg litt rundt, og tar i bruk både nyutdannede og mer erfarne arbeidstakere, så er det mange muligheter for gründere og bedriftsetableringer. Å utvikle miljøvennlige løsninger, og skape arbeidsplasser «i det grønne skiftet» vil være viktig fremover. Hele verden ønsker et grønt skifte, og man ønsker de miljøvennlige løsningene velkommen. Hva kan lille Måsøy, i lille Norge bidra med?
Dette er nok et tema som vi politikere virkelig må se på, og da i nært samarbeid med næringsaktører og FoU-miljøet. Helt nord, langt fra de store pressområdene, skulle vel alt ligge til rette for innovasjon innenfor dette temaet.

Prøveperioden forlenges til 31.03.21
Fylkestinget vedtok i sak 40/20 at «For Årøyasambandet igangsettes løsning med kombibåt i en prøveperiode fra 1 oktober til 31 desember 2020. Det gjøres deretter en evaluering av erfaringene fra prøveperioden med særlig vekt på næringslivets behov, inkl regularitet. Dersom det skulle vise seg at en løsning med kombibåt ikke fungerer som redegjort for, skal sambandet ha fergeforbindelse. Deretter bygges nye kaianlegg tilpasset fergedrift og anbud lyses ut.»
Dette vedtaket gjorde at «Årøy» forsvant fra MåsøyXpressen og ble erstattet av «Ingøy» i slutten av september.
Til møtet i Fylkesrådet 17. desember 2020 foreslo Divisjonsdirektør for samferdsel at «Det er fornuftig at kombibåten får gå også gjennom vinteren, slik at man har et best mulig grunnlag for å evaluere erfaringene med bruk av denne båttypen. For å få gjort dette på en grundig måte bør prøveperioden utvides til 30.06.2021.» Dette forslaget tok ikke fylkesrådet til følge, men utvidet allikevel prøveperioden til 31. mars 2021.
Mens fylket diskuterer løsninger, venter vi på en ny båt som skal være i drift hos oss fra juni 2021.

«Ingen vet hva han klarer før han har forsøkt.»
Publilius Syrus

Bernth R. Sjursen

Skjema