Ordførerens hjørne 8

Ordførerens hjørne 8. juli

Perla! For ei fantastisk uke det har vært. Det har vært et yrende liv, og masse aktivitet for både store og små innbyggere og tilreisende.

Selv om været har vært noe varierende gjennom uka, så har solen varmet godt når den har lagt «go´ sia» til, og de fleste har nok fått med seg et eller annet på festival-programmet. At det skjer ting, og at bygdene pulserer, er veldig god sommerreklame for den fine kommunen vår. Både sola og folket skinner, og man hører en deilig summing av prat, latter, sang og musikk døgnet rundt.
Her er et utdrag av min tale under åpningen av årets Perla-festival:
«Kultur og frivillighet er limet i ethvert samfunn. Jeg bruker å si at; det holder ikke bare med lys i husene, det må skje noe mellom husene. Bygdene må ha puls.
I Måsøy kommune har vi i løpet av årene hatt mange forskjellige festivaler. Noen har levd i mange år, mens noen er bare gode minner. Felles for de alle er at de er avhengige av frivillighet.
Uten de frivillige vil ikke slike opplevelser være mulig i den lille kommunen vår, og det passer derfor – i frivillighetens år – å takke de frivillige som har brukt mye av sin tid på å sette sammen årets Perla-festival.»

Grus på veien
Sist helg kom det endelig en båt lastet med grus til Ingøy. Veiene på øya behøver virkelig vedlikehold, og grusen har vært lovet og savnet i lang tid. Av forskjellige årsaker har dette vært utsatt og forsinket alt for lenge, men nå er både grus og maskiner på plass. Vi politikere har tidligere fått tilbakemelding fra administrasjonen om at veiene på alle øyene skal få litt vedlikehold i løpet av sommeren, noe som gleder ordføreren. Så må vi etter hvert også få dette inn i planer for mer systematisk veivedlikehold, slik at det ikke blir kun «lapping» i fremtiden. Kjør pent.

Mandagsmøte
I møtet med varaordfører og konstituert kommunedirektør denne uka gikk vi igjennom status for forskjellige saker som prioriteres nå: Gunnarnes skole, lagerarealer ved Storvannet, og bassenget/samfunnsalen.
Ellers snakket vi om saker som er aktuelle for politisk behandling til høsten, status for legesenteret, økonomiutfordringer og IT. Jeg må igjen berømme konstituert kommunedirektør, Bjørg Mette Giæver for den jobben hun ha gjort for å skaffe seg oversikt, og systematisert oppgaver som haster. Samtidig må vi politikere også gi administrasjonen rom for å prioritere – og vi må ha tålmodighet. 

Bygg - reis deg
Det nye legekontoret reiser seg nå i full fart, etterhvert som betongelementene heises på plass. Denne uka er man kommet til takkonstruksjonen, og vi kan ane hvordan dette bygget vil ruve som et signalbygg i sentrum av Havøysund. Grunnarbeidene bød på noen utfordringer, og man er derfor noe forsinket i forhold til oppsatt plan. Slik det ser ut nå, vil bygget være klart for overlevering medio juli 2023 – altså om et år.

Bygger ned kapasiteten
UDI er nå i gang med å redusere antall akuttinnkvarteringsplasser som ble opprettet, etter at det kom store ankomster fra Ukraina i løpet av kort tid. Årsaken er at UDI nå har
mange ledige mottaksplasser. Den siste tiden har ankomstene fra Ukraina vært lavere. Mange ukrainere har dessuten familie og venner i Norge og ønsker derfor å bo sammen med disse privat.
UDI har som mål å minimere de negative konsekvensene for beboerne så mye som mulig. UDI vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for at de slipper å måtte flytte gjentatte ganger, over lengre avstander eller må flytte langt fra bosettingskommunen.

Verkstedopphold for Hollendaren
Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt informasjon til ordføreren om kommende verkstedopphold for «Hollendaren» som skal gjennomføres i september.
Som en del av garantioppfølging og planlagt vedlikehold i uke 37-39 vil «Hollendaren» tas ut av drift.
Fartøyet vil seile til byggeverftet i Hyen for verkstedopphold, og det er satt av 3 uker til dette.
I perioden «Hollendaren» er på verksted vil «Ingøy» settes inn i ruteproduksjon. Trafikkmeldinger om fartøybytte vil gå ut fra operatør når «Hollendaren» tas ut.

Hurtigbåttilbud
Flere kommuner har fått kutt i hurtigbåttilbudet som har blitt innført, sist nå i mai.
Dette rammer innbyggere og næringsliv, og frustrasjonen er høy hos de som er rammet av dette. Etter mange runder med høringsuttalelser, innspill, telefoner og mailutvekslinger mellom politikere og administrasjoner, fremstår situasjonen som låst og uløst på grunn av økonomiske prioriteringer.
Dette er fortvilende for flere kommuner, og vi skal nå jobbe sammen for å se nærmere på de utfordringene man opplever. Kommunene med hurtigbåttilbud skal derfor møtes til et Teams-møte i september, for å diskutere kuttene. Det er viktig for oss å synliggjøre konsekvenser og kostnader, samt å komme med løsningsforslag for en bedre hverdag for de som bor og lever i veiløse samfunn. Det er her viktig å få med at MåsøyXpressen ikke har fått noen spesielle kutt, men jeg ser det samtidig som utfordrende å få forbedret tilbudet med tanke på flere/ekstra avganger, selv om man ønsker dette – spesielt når man ser på muligheter for fisketrailere til og fra Rolvsøy.

Reinsdyr på Havøya
Det er i det siste blitt observert reinsdyr både på Gavelen og ved kunstbygget på Ørahaugen. Det er ikke de samme dyrene som er observert på begge plassene. Jeg har vært i kontakt med reineier, som tror at dyrene har gått over brua som følge av de høye temperaturene i det siste. I går ringte også Politiets operasjonssentral til meg, for å informere om at de hadde mottatt henvendelser fra publikum om dyrene. Reineier og gode hjelpere vil forsøke å få dyrene over til fastlandssiden igjen. Reinsdyr er vanedyr, så hvis det viser seg at akkurat disse dyrene fortsetter å komme til øya, vil løsningen være å slakte de ut til høsten. Altså; ta bort «veiviserne» til øya.
På den måten vil reineiere bidra til at dette ikke blir et gjentakende problem i årene fremover.

Flere Måsøyværinger
SSB har laget en framskriving av folketallet som viser at det fremover mot 2050 vil bli flere og eldre mennesker i Måsøy kommune. I dag er 27,19 % av våre innbyggere over 65 år, mens den samme andelen vil være 31,3 % i 2050.
Når det gjelder innbyggertallet som ved inngangen av 2022 var 1162, vil det i 2050 være 1326.
Som ordfører er min første tanke at vi må jobbe knallhardt med tilrettelegging for næringsaktører og unge barnefamilier, og sørge for at færrest mulig arbeidsdyktige mennesker forlater kommunen.
Boliger, barnehage, SFO, skole, fritidstilbud og et variert arbeidsmarked vil være nøkkelen i årene fremover. Dette betyr også en omstilling av fremtidige budsjetter, og tøffe prioriteringer.
Men det viktigste er at alle innbyggere gir innspill direkte til kommunen om ting som ikke fungerer, og ting som er bra. Hva ønsker du å endre på, hva behøver du for å bo og leve i kommunen vår?

På agendaen
I neste uke har jeg planlagt å ha «hjemmekontor» på hytta, men det ser ut for at det også blir noen turer til kontoret på rådhuset. Kona har ferie, og da benytter jeg anledningen til å ta noen rolige dager på hyttetrappa. Jeg er uansett tilgjengelig på telefon, og leser mail innimellom.

«Vi skal ikkje sova bort sumarnatta;
ho er for ljos til det.»

Aslaug Låstad Lygre

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema