Ordførerens hjørne 08

Ordførerens hjørne 8. mai

Tinesnø og vårtegn er vel noen av de mest irriterende ordenen jeg vet om i mai. Snøen tiner sakte, og det er av og til noe som likner på vårtegn utenfor dørene, mens sør i landet har det vært nesten sommer i flere uker. Allikevel så er det noe med Måsøy kommune og med folket, noe som gjør at vi står han av – vår etter vår.

Vi behøver bare en fin dag i solveggen, så har vi glemt stengt vei, snøstorm, irriterende kolonnekjøringer, hurtigruta som seilte forbi osv. Det noe med kulturen, naturen og menneskene her. Det er i alle fall ikke klimaet som holder meg her.
Jeg er en Finnmarking – og jeg liker klangen av ordet. Det er noe raust og sterkt i det – vi står han liksom av.

En dempet vår
Kalenderen viser mai, men alt føles så rart. Korona-situasjonen har liksom lagt en demper på feiring, våryre ungdommer, og forventingene til sommerens late dager.
Dagene lister seg sakte fremover, mens regjeringen forsiktig slipper opp på tiltak og restriksjoner.
Ingen forventer at alt skal slippes løs, men mange lurer på hvor lenge dette skal pågå. Hvor lenge skal næringslivet ha begrensninger, når skal vi kunne fly til utlandet, og hvor mange vil dukke opp som ferierende nordmenn i vår kommune?

Vi har hatt 8 uker med nedstenging
På regjeringens pressekonferanse i går kom det frem at man har en strategi og plan for åpning av landet før sommeren. Man er gått fra en «slå ned- til en «kontrollstrategi». Man må ha kontroll på smittespredningen, og da regner man med at man må ha noen tiltak i 1-2 år.
Viktigste prioritet er tjenester til barn og unge, deretter næringsliv, og så idrett o.l.
Man åpner opp for at man kan samles i grupper på inntil 20 personer (med 1 meters avstand).
Regjeringens mål er at vi den 15. juni vil ha åpnet det meste som har vært stengt. Men – og dette er et viktig forbehold – man kommer bare til å åpne opp på disse datoene hvis vi klarer å holde kontroll på smitten. 
Derfor hviler det fremdeles et stort ansvar på oss alle. Vi kan ikke ta oss større friheter enn smittevernreglene tilsier.

Åpning av skolene
Fra 11. mai kan alle skolene begynne åpningen. På Gunnarnes er elevene i gang, og i Havøysund vil noen være på plass allerede mandag, mens noen elever vil være på plass senest tirsdag. Det vil komme direkte meldinger til elever/foresatte, slik at alle vet hva de har å forholde seg til.
Sakte, men sikkert, vil skole fylles med glade barn som endelig kan møte vennene sine igjen.

Møte med Fylkesmannen
Denne ukas møte med Fylkesmannen handlet mye om Folkehelseinstituttets mål om at 5% av befolkningen skal testes. Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV-2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

 1. Pasient med behov for innleggelse
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
 4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom
 5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
 7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19

Åpne scooterløyper t.o.m 10. mai
Kommunen har forlenget åpningstiden på følgende scooterløyper:

 • Løype 1; Delvis åpen; Fra FV889 i Snefjord til løypekryss mot løype 2 på østre Labmejavri og til nordenden av samme vann.
 • Løype 2; Delvis åpen; Fra nordenden av Bakfjordvannet til løypekryss løype 1 ved østre Labmejavri inkl. avstikker til Guollejavri (Rundvann).
 • Løype 3; Delvis åpen; Fra FV889 på Bakfjordfjellet til løypekryss løype 1 (hele løypa)
 • Løype 4; Delvis åpen; Fra løype 1 løypekryss østre Labmejavri til løypekryss mot løype 12. 
 • Løype 12; Delvis åpen; Fra løype 4 til og med Oalanjavri.

Kommunestyremøte
Denne uka har kommunestyret hatt møte på samfunnsalen. Regjeringen løsnet litt på restriksjonene, og tillot grupper på inntil 50 personer, hvis man har en arrangør som har kontroll på hvem deltakerne er. Denne regelen ville gjelde fra 7. mai, akkurat den dagen vi hadde satt opp kommunestyremøte.

I møtet behandlet vi mange saker, blant annet:

 • Kommunal maskindrift
 • Ny legestasjon
 • Vertskommunesamarbeid barnevernstjenesten
 • IKT samarbeid
 • Alkoholpolitisk handlingsplan
 • Kommunens planprogram og –strategi

Ordføreren hadde også fått inn to interpellasjoner som ble besvart i møtet, og som vil ligge som skriftlige svar i møtereferatet:

 • Opprettholdelse av søknad om vinmonopolutsalg
 • Ny stilling opprettet Måsøy Næring og Havn KF

Kombibåtkaia på Ingøy
Ting tar tid, og det virker som om ting er mer innviklet enn det må være. Jeg har denne uka hatt møte med representanter fra Ingøy grendelag, hvor vi sammen forsøker å finne ut hva som skjer med denne saken hos Fylkeskommunen – både politisk og administrativt.
Ordføreren har fulgt, og vil følge denne saken tett.

Kvotemeldingen i Stortinget
Mange har tatt til ordet for å utsette behandlingen av kvotemeldingen, etter at den fikk «så hatten passet» av Riksrevisjonen. Allikevel var det sterke politiske krefter som absolutt vill ha den til behandling bare dager etter revisjonens rapport.
Parlamentarisk leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedums forslag om å utsette behandlingen av kvotemeldingen falt da debatten i Stortinget startet.
Slagsvold Vedums forslag fikk bare tilslutning fra de rødgrønne partiene og Miljøpartiet de grønne, og falt mot flertallet bestående av regjeringspartiene med støtte fra Fremskrittspartiet
Når forslagene som nå ligger til behandling i Stortinget skal utformes i faktisk politikk, vil Riksrevisjonens påpekninger bli tatt hensyn til, lover fiskeri- og sjømatministeren.
Løftene kom da fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen redegjorde for kvotemeldingen på Stortinget torsdag. Ingebrigtsen lover at forholdene som er tatt opp og kritisert i Riksrevisjonens rapport skal tas hensyn til i utformingen av nye politiske tiltak. Vi får se hva som dukker opp i neste «kapittel».

En liten dugnadsoppfordring
Er det dukket opp mye rusk og rask under snøen, så er tiden frem mot 17. mai tiden for å plukke det opp, og la kommunens hager og gater skinne for både innbyggere og gjester.Hvis alle tar en runde med kost, hageslange og søppelpose rundt huset sitt, så er vi klare til å ta imot sommergjestene når midnattsola er tilbake. Blir du med?

75 år siden frigjøringen
I dag, 8. mai er den årlige frigjøringsdagen og nasjonal veterandag. Frigjøringen 8. mai 1945 er en av de største begivenhetene i Norges historie som selvstendig nasjon. I år er det 75 år siden Norge ble frigjort fra nazistisk okkupasjon.
Det skulle blitt en storstilt markering av jubileet, men det kan det ikke bli på grunn av korona-pandemien. Ordføreren har skrevet en egen hilsen, og det vil bli sendt blomster og kake til våre institusjoner i dag.

«Vår kamp er kronet med seier.
Norge er atter fritt.»

 

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema