ordførershjørne 8

Ordførerens hjørne 8. nov

Kultur er viktig 
for bolyst, og aktive samfunn. I Måsøy kommune har vi mange lag og foreninger, men også enkeltpersoner som, med sitt engasjement, utgjør en forskjell.

Sist lørdag var jeg på basar på samfunnshuset, og der fikk vi oppleve et fyrverkeri av en danseoppvisning med Eclipse Dance Crew. Dette er ei dansegruppe som ble dratt i gang av Nancy Camilla Chaaboun Jørgensen. Nancy Camilla har danset i flere år, på høyt nivå. Når hun flyttet til Havøysund, gikk det ikke lang tid før jentene samlet seg rundt henne for å øve, lære og fremføre danseforestillinger. Slike ting bygger vennskap, aktivitet og gode samfunn. Jeg heier på dere.

Ukas gladsak
Vi har fått inn søknad om boligtomt for leilighetsbygg i Havøysund, og dette er noe som virkelig har vært etterspurt i kommunen. Boligmangelen har til tider hindret næringsutvikling og vekst, og vi håper nå at dette boligprosjektet kan komme i gang allerede våren/sommeren 2020. Et av ordførerens mål for denne valgperioden var å legge til rette for boligutvikling, men at det etter et møte mellom kommunen, utbyggere og næringsaktører skulle komme inn søknad om tomt allerede før jul, er jo ikke mindre enn helt fantastisk.

Nytt museumskonsept
For tiden jobber vi med utgangspunkt i «Skisse til utvikling av nytt museumskonsept for Måsøy kommune.» Dette har vært en sak som har gått i bølger i kommunen, og sist mandag hadde vi et møte for å blåse liv i prosjektet igjen. Som det viktigste målet for dette arbeidet og innholdet er at museet skal involvere lokalsamfunnet. Dette har vi stor tro på, men det er mange brikker som må på plass før vi kan ta en endelig politisk beslutning.

Kunstbygg på Ørahaugen
Etter mye frem og tilbake i 2018, i forbindelse med plassering av kunstverk ved Nasjonal turistveg, ble det vedtatt at kunstverket skulle plasseres i et bygg i Havøysund.
I dette bygget skal to kunstinstallasjoner av kunstneren Roni Horn plasseres. Dette har vi ventet på lenge, og nå klargjøres endelig tomta til bygget – et bygg som for øvrig blir et kunstverk i seg selv.
Inne i bygget vil man komme til et åpent rom med naturlig lys, som vil gjenspeiles i 2 store glass-skulpturer.
Roni Horn er en verdenskjent «multikunstner», født og bosatt i New York. Bli bedre kjent med kunstneren her: https://en.wikipedia.org/wiki/Roni_Horn#Installations

Havøysund Fiskerihavn
Står som kjent på Nasjonal Transportplan for 2018 – 2029, hvor den har plass i siste del 2024 – 2029. Det er her brukt et kostnadsoverslag på 90 mill. Vi har søkt, og fått tildelt 3,9 mill. til undersøkelser av masser, og kartlegging av stein for molo.
For prosjektet med molo til Havøysund Fiskerihavn, er det helt klart en fordel å kunne hente ut stein i nærområdet, for å få ned kostandene i prosjektet.
Områdene som undersøkes er i Garpholmvika og i regulert område i Guriholla. Så langt viser geologiske undersøkelsene riktig steintype/størrelse. Det skal i neste trinn scannes, bores og sprenges for å finne omfanget av slik stein.

Rapporten fra grunnundersøkelsene skal være ferdig 1. desember.

Når fylkene nå etter planen skal overta ansvaret for fiskerihavner fra Kystverket, er det i tiden fremover viktig å jobbe opp mot bevilgende myndigheter og politikere, både på fylkes- og nasjonalt nivå, for å holde denne saken «varm».

Økonomi
I denne ukas kommunestyremøte var kommunens økonomiplan for 2020-2023 oppe som informasjonssak. Nå er startskuddet gått for en hektisk periode med politisk arbeid med økonomiplanen og budsjettet frem mot årets siste kommunestyremøte (budsjettmøtet) 12. desember.

Polarhallen
Teknisk etat jobber med å finne en løsning på ventilasjon på Polarhallen. Feilen på anlegget er lokalisert og det er viser seg å være feil på automatikken. Kommunen har vært i kontakt med firma som kan utføre en diagnose, og vil komme tilbake med en framdriftsplan snarest.

 

«Et SMIL er en ansiktsløftning som alle har råd til»

                                                                                               

Ha ei riktig fin helg

Bernth R. Sjursen

 

Skjema