Ordførerens hjørne 10

Ordførerens hjørne fredag 10. januar 2020

Det går alltid et tog, er det noe som heter. I Finnmark gjelder ikke dette, men heldigvis har vi Hurtigruta. Denne arbeidsuka startet søndag morgen på hurtigruta til Hammerfest, for så å kjøre til flyplassen i Alta. Ukas første dager skulle tilbringes i møter og konferanser i hovedstaden, og da må man være kreativ i vinterværet.

Innspill til Finnmarksbenken på Stortinget
Mandag morgen var Vest-Finnmark Rådet i møte med Finnmarkspolitikere på Stortinget, og mange saker ble lagt frem for diskusjon. Jeg hadde forberedt, og var saksordfører for fiskerihavner, som er en av områdene som blir overført fra Staten til fylkeskommunene.
Av andre saker som ble diskutert var blant annet kvotemeldinga, skatteutvalget, luftambulansesaken, ringvirkninger av petroleumsnæringen, langtidsplanen for forsvaret, vei, flyruter, konsultasjonsplikt ift. Sametinget, osv.

Fremtidens fisketurisme
Det har de siste årene vært en stor utvikling av fisketurisme i nord, mens regelverket ikke har fulgt med. Dette har ført til at det finnes uklare regler, regler som ikke blir fulgt eller håndhevet, store beslag av fisk på tollstasjoner, anlegg som drives av «cowboyer», ulykker til havs osv.
Vest-Finnmark Rådet inviterte til et seminar om dette mandag ettermiddag, hvor utfordringer og muligheter ble belyst. Regjeringen kommer med en høring, hvor de ønsker å «lytte til» næringen. Det er ikke tvil om at dette må tas tak i, slik at vi ikke fortsetter i samme sporet. I dag finnes det registrerte seriøse aktører, registrerte useriøse aktører, og «cowboyer» som ikke bryr seg om noe – og gjør som de vil, med en kalkulert risiko for både beslag og bøter. Det er disse som potensielt kan ødelegge for hele næringen. Fisketurisme skal være et reiselivsprodukt som byr på fiskeopplevelse, ikke ei fiskerinæring som tar utgangspunkt i matauke.
Som ordfører i Måsøy ønsker jeg at alle seriøse aktører skal få holde på med denne næringen, samtidig som jeg ønsker et klart og tydelig regelverk for å kunne bli kvitt de useriøse cowboyene.

Nord i Sør
Dette er et årlig arrangement som samler politikere, byråkrater og næringsliv til foredrag og diskusjoner om det som skjer i Nord-Norge. Jeg deltok på dette for første gang, og dette var en veldig bra arena for å lytte til og møte mange beslutningstakere og politikerkollegaer.
Oppsummert fra denne konferansen kan jeg si at næringsutvikling i nord er ikke distriktspolitikk – næringslivet i nord er landets økonomiske motor. Det er her ressursene er, og det er her de skal hentes ut – til beste for hele landet.
Reiseliv vil være viktig for fremtidige arbeidsplasser, og vi må aldri stoppe å utvikle dette. De som har vært på Island forstår veldig godt hva dette handler om. Island lever og ånder for fiskeri og reiseliv. Det kan vi i Måsøy kommune også gjøre, men da må vi utvikle gode ideer, og samarbeide om å selge dette.
En annen viktig sak som vi alle må tenke på er at «kommuner uten puls vil dø». Folk skal trives for å bo, og for å trives må kommunen ha puls – være levende. Da er ikke jobben nok, men vi må tilby både kafeer, restauranter, kino, konserter osv. Hvordan kan vi sammen utvikle og tilby dette?

Boreal buss og informasjon
Jeg har denne uka sendt en henvendelse til Boreal for å finne løsninger for informasjon vedr. kanselleringer og endringer av bussruter. Folk er avhengige av å komme seg til både planlagte sykehusbesøk og flyavganger. Dette må vi finne løsninger på, og jeg vil fortsette å følge opp dette.
Neste steg på veien er et møte jeg har avtalt med Boreal torsdag 16/1.

Møte vedr. RePowering av Havøygavelen vindmøllepark
Måsøy Næring og Havn KF inviterer det lokale næringsliv og andre til åpent frokostmøte på Havøysund Hotell
TIRSDAG 28. JANUAR 2020 KL. 09.00 – 10.30
I møte vil Finnmark Kraft AS v/direktør Egon Leonhardsen orientere om den kommende reetableringen.
Måsøy Næring og Havn KF har som målsetting med møtet å drøfte med det lokale næringsliv mulighetene for leveranser av varer og tjenester til prosjektet og hvordan dette kan organiseres.
Påmeldingsfrist 24.01.2020, påmelding skjer på Facebook-arrangement eller per mail til arvi.mat@infranord.no.

Ukas gladsak
Merkur – «for butikken og bygda».
Merkur er Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt program for utvikling av distriktsbutikker. Nærbutikken er viktig for at folk skal bo og trives. Uten tilgang på en nærliggende dagligvarebutikk er det vanskelig å få folk til å bosette seg. Butikken er også en viktig møteplass i lokalsamfunnet. I Måsøy kommune har 3 butikker fått tilsagn om støtte gjennom Merkur-programmet i 2. halvår 2019.

Besøk på Måsøya
Mandag 13/1 besøker jeg Måsøya, for å snakke med innbyggerne – og få innspill til politikk og budsjettarbeid. Hva er det som opptar folk på Måsøya? I løpet av dagen håper jeg å få et godt innblikk i det som rører seg, og hvordan vi som politikere kan bidra til utvikling av distriktene i kommunen.

Møte i Vest-Finnmark Rådet
Onsdag 15. og torsdag 16/1 er det møter og temadag i Alta. Onsdag skal rådet behandle høringsuttalelse til Havbruksskatteutvalget, og arbeide med felles innspill til Nasjonal Transportplan. Det blir også orientering om «Forvaltningsplan for Barentshavet», og møte med «Ekspertutvalget for luftambulansetjenesten».
Torsdag samler rådet aktører til seminar som en avslutning for forprosjektfasen i prosjektet «Havfisketursime i Vest-Finnmark».

«De som vil – leter etter muligheter,
de som ikke vil – leter etter unnskyldninger»

God helg

Bernth R. Sjursen

Skjema