Ordførershjørne fredag 13

Ordførerens hjørne fredag 13. mars

Denne utgaven av «Ordførerens hjørne» er naturligvis litt spesiell, og består stort sett av informasjon om corona-viruset og hvilke tiltak vi har satt i verk i kommunen.

Vi forsøker å holde oppe en god informasjonsflyt fra kommunen, men jeg må be innbyggerne om å også holde seg oppdatert på sidene til Folkehelseinstituttets informasjonssider om korona og i nyhetskanalene.
Det viktigste du kan gjøre nå er å holde god avstand til folk, sørge for god håndhygiene, samt følge de retningslinjene som blir gitt av samfunnet.

Beredskapsmøter – Korona
Denne uka har vi hatt flere møter for å diskutere kommunens rolle og tiltak i forbindelse med korona-viruset. Utviklingen i Norge går kjapt, og vi er i full beredskap på rådhuset og har løpende kontakt/møter med politi, lege, ambulanse, skole, barnehage, helse osv.
Vi legger ut løpende informasjon på kommunens hjemmeside, ved oppslag, samt e-post til ansatte og politikere. Det viktigste vi som innbyggere kan gjøre nå er å hindre/dempe smittespredning. God hygiene og god avstand til mennesker er en god veileder.

Tiltak – Korona
Kommunen har satt kriseledelse, og har løpende dialog med politi, lege og Fylkesmannen.
Vi har også hatt et ekstraordinært kommunestyremøte i går, for å vurdere tiltak
Vi må hele tiden vurdere situasjonen, og vurdere/iverksette daglige tiltak. Dette gjør vi for å hindre/dempe eventuell smitte.

·         Skoler og barnehage stenges, men barn hvor foreldre/foresatte har samfunnskritiske roller skal få tilbud om pass/omsorg, slik at disse funksjonene opprettholdes. Her må    det gjøres strenge vurderinger, da barnehage/skole i utgangspunktet skal være stengt.
·         Biblioteket stenges
·         Alle deltakelser på konferanser/møter for ansatte innstilles, så lenge man må reise kollektivt, eller at andre deltakere har gjort det til møtestedet.
·         Alle som har vært på reise i utlandet (utenfor Norden) settes i karantene i 2 uker.
·         Vi starter opp med hjemmekontor, der det er mulig, for de av kommunens ansatte som er i nøkkelfunksjoner og skal ivareta leders oppgaver ved fravær.
·         Vær obs på å ikke handle på tidspunkt med mye folk i butikkene.
·         Idrettslaget innstiller alt av treninger/arrangement.
·         Frisører og treningsstudio SKAL holde stengt.
·         Se for øvrig retningslinjer fra Folkehelseinstituttet på denne siden 

Politisk verksted
Tirsdag denne uka samlet vi politikere og sektorleder til politisk verksted i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel. Denne jobben skulle bidra til den overordnede strukturen.De store spørsmålene det ble jobbet med var:
·         Hvordan ser Måsøy kommune ut i 2030?
·         Hva er et attraktivt samfunn?
·         Hva bør vi satse på, og hvordan bør vi gå fram når vi ser på framtidens næringsliv i Måsøy kommune?

En aktiv gjeng jobbet med sterke og svake sider, og ikke minst muligheter for fremtidens Måsøy kommune. Deltakerne «boblet» over av ideer, og nå skal Bedriftskompetanse gjøre en jobb med å sammenfatte alle innspillene, og vi politikere skal prioritere og sette retningen for kommunen.

Dette er bare starten på en stor jobb, som også innbyggerne etter hvert skal være med på.

Cermaq på samlinger og møter i Havøysund
Både denne og i forrige uke har Cermaq hatt forskjellige møter/samlinger i Havøysund. Denne uka hadde kommunedirektøren og ordføreren et møte med regiondirektøren for Finnmark. Dette var et positivt møte, hvor vi fikk informasjon om planer, og vi fikk spilt inn noen ønsker/tanker fra kommunen. Cermaq har et ønske om å være mere tilstede, som en aktør og bidragsyter i kommunen.

Kjøp og salg av bygg.
Ordføreren har fått flere henvendelser vedr. rykter om kjøp og salg av bygg i kommunen, og tenker at dette med private salgsavtaler ikke er kommunens oppgave å opplyse om.
Allikevel er noen bygg av allmenn interesse, og da kan jeg helt klart informere kort om dette.
·         Bankbygget i Havøysund er solgt til Havøysund hotell & rorbuer.
·         VIMO-bygget er solgt til Havøysund hotell & rorbuer.
·         Kveldsol er solgt til Måsøy Invest AS

I tillegg er Måsøy skole er solgt fra kommunen til Måsøy Invest AS.
Havøysund hotell & rorbuer kjenner de fleste til, men man er nysgjerrig på hvem Måsøy Invest AS er.
Måsøy Invest AS er et selskap som tenker reiseliv/opplevelser, og har vedtektsfestet formål:
«Hotell- og restaurantvirksomhet samt virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.»
 

Mange små mennesker,
som på mange små steder,
gjør mange små ting,
kan forandre verden.

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema